Masterclass Office 365 -SharePoint Online in het onderwijs

advertisement
Office 365 in het onderwijs
Masterclass SharePoint Online
Masterclass Office 365 SharePoint Online
in
het onderwijs
.
© APS IT-diensten, Utrecht
Microsoft Office 365 in het onderwijs
Microsoft Office 365 biedt onderwijsinstellingen de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen
tussen samen werken en samen leren. Wilt u alles weten over toepassingsmogelijkheden en
inrichtingsprincipes van Microsoft Office 365 voor uw onderwijsinstelling, schrijft u zich dan in voor de
Masterclass Office 365 in het onderwijs. Tijdens de masterclass leert u hoe u Office 365 effectief en
efficiënt kan inrichten als informatie- en communicatieportaal. Tijdens de masterclass komen de volgende
aspecten aan bod:

Ledenadministratie

SharePoint Online
o
Websites
o
Intranet
Doel
De masterclass Office 365 in het onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te
brengen voor het inrichten en implementeren van Office 365 in het onderwijs.
Wat leert u
U leert Office 365 in te richten en te beheren zodat de onderwijsorganisatie kan beschikken over een
effectief en efficiënt informatie- en communicatieportaal. De focus daarbij ligt op het inrichten van de
basis ledenadministratie, publieke sites voor de onderwijsorganisatie, het intranet voor de
onderwijsorganisatie, het extranet voor de onderwijsorganisatie en het inrichten van de Mijn site.
Daarnaast leert u hoe en op welke wijze Office 365 in het onderwijs effectief en efficiënt geïmplementeerd
wordt, waardoor management, leerkrachten en leerlingen het maximale rendement halen uit het
informatie- en communicatieportaal.
De opgedane kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat een professionele dialoog gevoerd kan worden
met leveranciers die de technische implementatie van Office 365 in het onderwijs willen ondersteunen.
Doelgroep
De Masterclass Office 365 in het onderwijs is bedoeld voor diegenen die werkzaam zijn in het onderwijs
(primair onderwijs, voortgezet onderwijs, regionale opleiding centra en hoger onderwijs) en kennis en
vaardigheden willen opdoen bij de implementatie van Office 365 in het onderwijs.
© APS IT-diensten, Utrecht
1
Opbouw programma
De masterclass is opgebouwd rondom de volgende onderdelen:

Ledenadministratie (Active Directory)

SharePoint Online

o
Websites
o
intranet
SharePoint Online
o
InfoPath
o SharePoint Designer
Inhoud
Tijdens de masterclass verkrijgt u kennis van en vaardigheden in het inrichten en beheren van de
ledenadministratie (Active Directory). Dit dient als fundament voor de mailvoorziening op basis van
Exchange 2010 online, het informatie- en communicatieportaal op SharePoint 2010 Online en het
communicatieplatform op basis van Lync 2010 Online. Daarnaast leert u effectief en efficiënt
informatiestromen in te richten, waarmee het maken, bewerken, opslaan en delen van documenten
bijdraagt aan een professionele onderwijsorganisatie.
Ledenadministratie (Active Directory)
Ledenadministratie (Active Director)
Eindproduct
U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het inrichten van de
ledenadministratie op basis van hoe onderwijsorganisaties zijn ingericht
als fundament voor de mailvoorziening, de samenwerkingsomgeving en
het communicatieplatform.
U leert bestaande ledenadministraties en hybride oplossingen te
koppelen.
U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het rollen en rechten model
in combinatie met SharePoint Online.
Inhoud
De inhoud bestaat uit:

Het inrichten van de active directory met medewerkers en
groepen medewerkers

Het koppelen van bestaande active directory’s

Het implementeren van hybride scenario’s

Kennis en vaardigheden over Single Sign On (SSO)

Het rollen en rechten model op basis van de inrichting van de
ledenadministratie in combinatie met SharePoint Online.
SharePoint 2010 Online
© APS IT-diensten, Utrecht
2
Opbouw website
Applicatie
Maken en
beheren Pagina’s
en Sites
Gebruik Widgets
Opbouw Intranet
Applicatie
Beheer van sites
o.b.v. Sitesjablonen
Ontwerpen
Navigatiestructuur
Beheer van
Sitecontent
(Bibliotheken en
Lijsten)
Toepassen van
rechten en rollen
MySite
© APS IT-diensten, Utrecht
3
SharePoint 2010 Online – functionaliteit en inrichtingsprincipes
Eindproduct
U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het inrichten van het
informatie- en communicatieportaal op basis van SharePoint 2010
Online.
U leert websites maken voor schoolbesturen en scholen op basis van de
beschikbare functionaliteiten binnen SharePoint 2010 Online.
Inhoud
U kunt voor uw instelling een intranet maken op basis van de
beschikbare functionaliteit binnen SharePoint 2010 Online.
De inhoud bestaat uit:
Publicerende pagina's
Op basis van publicerende pagina's biedt SharePoint 2010 Online de
mogelijkheid een website te realiseren. Webonderdelen in de vorm van
gadgets bieden extra functionaliteit.
Teamsites
Teamsites bieden de mogelijkheid binnen SharePoint 2010 Online een
intranet te realiseren. De teamsites dienen als samenwerkingsomgeving
binnen de onderwijsorganisatie. Bijvoorbeeld een omgeving voor
bestuur, management van scholen en teams van leerkrachten of een
projectmatige samenwerking.
Publicerende sites
Met publicerende sites kunt u binnen SharePoint 2010 een intranet
realiseren. Sitecollecties bieden mogelijkheden als bijvoorbeeld
nieuwsvoorzieningen ten behoeve van de onderwijsorganisatie.
Webonderdelen
Zowel op teamsites als op publicerende sites is het mogelijk
webonderdelen te gebruiken en te configureren om extra functionaliteit
toe te voegen.
Rechten
De functies beveiligingsgroepen, machtigingsniveaus en de overname
van machtigingen, werken achter de schermen om te bepalen welke
sites en inhoud gebruikers kunnen en mogen zien en gebruiken.
Gezamenlijk wordt naar deze functies verwezen als
machtigingsinstellingen.
Content
Documenten maken, bewerken en opslaan op een gestructureerde
manier zorgen ervoor dat deze eenvoudig weer terug te vinden zijn. Het
beheren en categoriseren van inhoud en het groeperen van inhoud op
basis van metadata functionaliteit, zorgen er ook voor dat documenten
eenvoudig weer terug te vinden zijn.
Metadata
Documenten voorzien van metadata heeft veel voordelen. Los van
gestructureerd beheer en het effectief en efficiënt omgaan met informatie
en communicatie, zijn er veel toepassingsmogelijkheden denkbaar. Zo
kan er bijvoorbeeld een handboek worden samengesteld voor personeel
en huisvesting maar ook een educatieve leermiddelenbibliotheek.
© APS IT-diensten, Utrecht
4
Werkstromen
Werkstromen (workflow) bieden een krachtige mogelijkheid documenten
op de juiste manier te publiceren en te beheren door meerdere
personen.
Mediabeheer
Binnen SharePoint 2010 Online kan gebruik worden gemaakt van
verschillende media. Huisstijlbibliotheken, video en podcasts maken
sites functioneel voor leerlingen en docenten.
Samenwerken op basis van BLOG en WIKI
Via BLOGS en WIKI's kan informatie op een site gedeeld worden zonder
dat geavanceerde hulpmiddelen of expertise nodig is. Blogs en wiki's zijn
eenvoudiger bij te werken dan een formeel document of een traditionele
website.
 Binnen SharePoint 2010 Online is de functionaliteit wiki
beschikbaar. Leerlingen en leerkrachten beschikken over de
mogelijkheden kennis te delen en kennis op te bouwen.
 Ook de functionaliteit blog is binnen SharePoint 2010 Online
beschikbaar. Blog's worden onderwijskundig toegepast als
dagboek of klassenboek.
SharePoint 2010 Online – InfoPath & SharePoint Designer
Eindproduct
U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het inrichten van het
informatie- en communicatieportaal op basis van SharePoint 2010
Online in combinatie met InfoPath.
U leert formulieren ontwerpen op basis van InfoPath in combinatie met
SharePoint Online.
U kunt het informatie- en communicatieportaal op basis van SharePoint
2010 Online in combinatie met SharePoint Designer inrichten.
Inhoud
U verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheden in het ontwerpen van
werkstromen en het toepassen van grafische vormgevingselementen op
basis van SharePoint Designer, in combinatie met SharePoint Online
De inhoud bestaat uit:
InfoPath 2010
Formulieren bieden de gebruikers de mogelijkheid informatie
gestructureerd in te voeren, te beheren en te gebruiken. Zo is het
mogelijk om op eenvoudige wijze een ziektemeldingsformulier, een
declaratieformulier of bijvoorbeeld reserveringsformulieren te maken.
Met InfoPath 2010 zal gewerkt worden rondom:
•
•
•
Werking van InfoPath 2010
Ontwerp van een formulier
Offline gebruik van formulieren
SharePoint Designer 2010
Met SharePoint Designer 2010 kunt u pagina's en webonderdelen
aanpassen. We behandelen:
© APS IT-diensten, Utrecht
5






Werking van SharePoint Designer 2010
Nieuwe inhoud maken
Pagina bewerken
Lijstgegevens
Externe gegevens aan de site toevoegen
Workflows
Zoeken en vinden
Vinden van informatie binnen SharePoint 2010 Online draagt bij aan
effectief gebruik. Aan bod komt de manier waarop het zoeken
geconfigureerd kan worden:
 Zoeken in SharePoint 2010 Online
o Zoek web onderdelen
o Zoek scopes
o Aanpassen van zoek web onderdelen
 Social Search
o Social Search
 Fast Search
o Verdieping van zoekresultaten
o Sorteren van zoekresultaten
Dashboard
Met SharePoint 2010 Online is het mogelijk dashboards te maken die
actuele informatie bevatten op een toegankelijke locatie. Met de
hulpmiddelen van SharePoint 2010 Online maakt u dashboards die
geschikt zijn voor individuen, teams, groepen of de onderwijsorganisatie.
Mijn site
Mijn site is een persoonlijke site en vormt een centrale locatie waarop u
uw documenten, inhoud, koppelingen en contactpersonen kunt opslaan
en beheren. Mijn site is een plek waarop andere gebruikers in uw
organisatie informatie over u en uw vakkennis en interesses kunnen
vinden.
Implementatie
De implementatie van SharePoint 2010 Online kenmerkt zich door een
aantal factoren. Zo dient voorafgaand aan een SharePoint implementatie
rekening te worden gehouden met licenties, technische implementatie en
de inhoudelijke implementatie door onderwijsinhoudelijke
ondersteunende partners. In samenhang zullen een aantal
implementatiescenario's aan bod komen met referenties uit de
onderwijspraktijk.
Trainingsomgeving
Tijdens de masterclass krijgt u de beschikking over een eigen werkplek voorzien van alle benodigde
software, waaronder een eigen ‘Office 365 in het onderwijs’-omgeving.
© APS IT-diensten, Utrecht
6
Cursusmateriaal
U krijgt tijdens de masterclass de beschikking over alle aan de ‘Masterclass Office 365 in het onderwijs’
gerelateerde cursusmaterialen.
Certificering
De Masterclass ‘Office 365 in het Onderwijs’ zal worden afgesloten met een zogenaamd meesterstuk
(masterpiece). Als het meesterstuk tot een goed einde is gebracht en de deelnemer alle dagen van de
masterclass bijgewoond heeft, zal aan het einde van de masterclass een certificaat Office 365 in het
onderwijs worden uitgereikt door APS IT-diensten te Utrecht.
Data en locatie
De masterclass Office 365 in het onderwijs zal plaatsvinden op:


Dinsdag 12 februari 2013 van 09.00 uur tot 17.00 uur en
Woensdag 13 februari 2013 van 09.00 uur tot 17.00 uur
De training “Alles weten over Office 365 in het onderwijs” wordt gegeven in de ruimtes van ons Trainingsen AdviesCentrum, Zwarte Woud 2 te Utrecht. Deze locatie is voorzien van gratis parkeerplaatsen en is
zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer (station Lunetten op 4 minuten loopafstand).
Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier.
Kosten
De kosten voor de tweedaagse ‘Masterclass Office 365 in het onderwijs’ zijn € 1.000,- per persoon.
Instellingen die twee personen afvaardigen naar de Masterclass krijgen korting. De tweede persoon
betaalt geen € 1.000,- maar € 800,-.
Schoolbesturen die drie personen afvaardigen naar de masterclass krijgen korting. De derde persoon
betaalt geen € 1.000,- maar € 700,-.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
© APS IT-diensten, Utrecht
7
Cursusleiding
De cursus zal worden geleid door:

Albert Schot

Albert-Jan Schot

Jan Ligtenberg
Informatie
Voor meer informatie over de masterclass SharePoint 2010 in het onderwijs kunt u contact opnemen met:
Organisatie:
SLBdiensten
E [email protected]
T 020-4201396
Inhoudelijk:
Albert Schot
E [email protected]
M +31 6 53458709
© APS IT-diensten, Utrecht
8
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards