Powerpoint SNS - Ngi-NGN

advertisement
Professionalisering ICT
SNS REAAL
22 juni 2011
1
Alexander Baas
2
Wie is SNS REAAL?
• Beursgenoteerde bankverzekeraar
• Richt zich op de Nederlandse consumentenmarkt en het midden- en kleinbedrijf
• 7.100 fte’s
• 23 kantoorlocaties en een landelijk netwerk van SNS Winkels
Kernproductgroepen
• Hypotheken en (mkb)financiering
• Sparen en beleggen
• Verzekeren en pensioenen
3
SNS REAAL
4
SNS REAAL
5
SNS REAAL
SNS Retail
SNS Property
Finance
REAAL
Zwitserleven
6
SNS REAAL
AXA
IT
SNS
IT
ZL
IT
REAAL
IT
IT & Change (ITC)
7
business
gericht
Professionalisering SNS IT
klant
gericht
IT organisatie
200x
Evalueren
Evalueren
Uitvoeren
Evalueren
beheerst
Uitvoeren
Evalueren
Plannen
service
gericht
Eindsituatie
Voorbereiden
Plannen
Plannen
Uitvoeren
IT organisatie
1999
Plannen
8
Haal meer uit uw ICT
Interventies die ertoe doen (Rob Poels)
 Hygiëne
 Financiële besturing
 Dialoog
 Versterking ICT
9
Hygiëne
 Taakverdeling:
 Wat:
 Hoe:
Business
Centrale ICT organisatie
 Gelijke beloning & ontwikkeling business en IT medewerkers
 Een standaard voor projectmatig werken
10
Financiële besturing
Transparantie IT kosten (en diensten)
 ABC diensten
 Portfoliomanagement
 Projecten / programma’s
 Application Life Cycle Management
11
Dialoogbevorderende interventies
 ICT Beleid op basis van businessbeleid
Wet- en
Regelgeving
IT projectenplan
Markt en
Omgeving
Business
Strategie
IP projecten
Business - IT
alignment
ICT Beleid
SNS Bank*
Operationele
plannen
Architectuur
Investeringen
ICT
Voorzieningen
ICT
Organisatie
IT begroting
* incl. Meerjarenplan
Architectuur, Infrastructuur & Systeemontwikkeling
* incl. Groepsstandaarden (SNS IT / Reaal IT)
12
Dialoogbevorderende interventies
 ICT projecten linken aan de
business strategie
 OTACE
IT kennis
 Trainen van ICT-ers: denken en
Ik ben SNS!
Businesskennis
praten in business taal
 IT Bankier
Uitmuntende vaardigheden
‘Score’
 Dienstenboek en SLA / SLR
13
Versterken ICT kerncompetentie
 Implementeren best practises:
 ITIL
 CMM
 Prince
 Certificeren
 Vieren van “Toppers”
 Afdeling vernieuwingsbudget
 Deming circle
 Kennismanagement
14
ICT Sourcing: zelf doen en uitbesteden
 SNS en REAAL kennen sterke ICT functie
 Business zet in op distributiefunctie
 SNS Retail verkoopt ook andere bankproducten
 REAAL & Zwitserleven in sterk veranderend landschap
 ICT moet outperformen in:
 Concurrentiepositie
 kosten
 functionaliteit:
Distributie
 Executiekracht
 Sourcingsbeleid:
 Hergebruik
 Kopen (middle of the road)
 Maken (outperform)
15
Cloud Computing
 “Style of Computing”
Kansen
Financiële instelling
Standaardisatie
Convergeren is populair
Automatisering
Nu is IT aan de beurt
Schaalbaar
Commodity onderdelen
 Bedreigingen:
 Beschikbaarheid, Integriteit &
Vertrouwelijkheid
 Banken hebben lange historie in
uitbesteden
 Toezichthouder beziet dit als
uitbesteden
 ISAE3402 goede basis
16
Cloud Computing
 2011 in het teken van ervaring opdoen
 IAAS:
 Linux
server capaciteit
 Storage
 SAAS
 CRM
RegioBank
 Google Apps
 2012 grotere implementaties
 Geen Office 2010 (365 of Apps)
 Domain based approach IAAS
17
Het Nieuwe Werken
http://www.youtube.com/watch?v=QPKCVV1hgbM&feature=player embedded
18
Waarom is HNW bij SNS REAAL bijzonder?
• Veel aandacht voor gedragsverandering, in uitgebreid ontwikkelprogramma
• Stimuleren van thuis of elders werken
• Iedereen doet mee, dus ook de directies en Raad van Bestuur
• Zichtbare voorbeeldfunctie en enthousiasme bij de top van de organisatie
• De HNW-omgeving is voor alle medewerkers gelijk
• Krachtig programmamanagement
• Structurele en zorgvuldige evaluaties
• Integrale aanpak: Fysieke werkomgeving, ICT-middelen en werkstijlen volledig op
elkaar afgestemd
19
De integrale aanpak
20
De werkwijze
SNS REAAL-medewerkers
in het verleden...
• Werkten met of op desktops en vaste
telefoons, dus waren minder mobiel
binnen en buiten kantoor
• Werden aangestuurd op basis van
input en control
21
De werkwijze
SNS REAAL-medewerkers
in het heden...
• Werken met een laptop en
smartphone in een moderne,
gestandaardiseerde IT-omgeving
• Werken grotendeels digitaal,
dus papierarm
• Maken met hun leidinggevenden
afspraken over te behalen resultaten
22
Wat hebben we geleerd?
• Betrokkenheid RvB in woorden en
daden is cruciaal.
• De heftige cultuuromslag vraagt tijd,
begeleiding en geduld
• Betrokkenheid leidinggevende is sleutel
voor succes.
• Medewerkers kunnen pas optimaal
werken als de fysieke en technische
omgeving compleet is
• Voor een medewerker is het moeilijk
inschatten hoe Het Nieuwe Werken
werkt, die onzekerheid kan weerstand
oproepen
23
Resultaten perceptiemeting
Wat gaat goed?
• Medewerkerstevredenheid van 7,1 naar
7,5 naar 7,6
• Sterke vermindering reistijd (naar
kantoor én naar vergaderingen)
• 89% vindt SNS REAAL aantrekkelijker
als werkgever
• 95% raadt Het Nieuwe Werken aan
andere collega’s aan
• 68% ervaart een verbetering in de
werk-privé balans
• 72% doet meer in minder tijd
• 94% werkt wel eens thuis
Wat kan beter?
• 28% zegt door HNW beter samen
te werken
• 46% zegt door HNW beter hun klant
te kunnen bedienen
24
Download