Redelijke aanpassingen op de werkvloer incl

advertisement
Redelijke aanpassingen op de werkvloer incl.
arbeidspostaanpassingen
Samenvatting knelpunten
-
-
-
-
-
Mogelijkheid tot thuiswerk nog niet overal ingeburgerd. Anderzijds heeft
thuiswerk ook nadelen: minder persoonlijk contact, ook thuis moeten
aanpassingen worden voorzien.
Mobiliteit. Oplossingen hiervoor vaak niet bekend (bv. treinabonnement 1 e
klas, parkeerfaciliteiten,..).
Sommige vormen van een handicap zijn moeilijker op te vangen door redelijke
aanpassingen, bv. een psychische handicap.
Besparingscontext en werkdruk maakt dat teams minder in staat zijn om werk
te herverdelen.
Redelijke aanpassingen worden soms te positief voorgesteld waardoor
leidinggevenden en collega’s verwachten dat er geen rendementsverlies en/of
uitval door ziekte meer zal zijn, terwijl dat vaak toch steeds nog zo is. Dat kan
spanningen opleveren.
Leidinggevenden staan niet open voor bieden van redelijke aanpassingen.
Verschillende interpretaties van wat ‘redelijk’ is.
Leidinggevenden en/of collega’s beschouwen redelijke aanpassingen als
‘gunst’ of ‘cadeau’ in plaats van ondersteuning om met dezelfde
basisvoorwaarden te kunnen starten. Soms is er jaloezie bij collega’s.
Omgeving niet ondersteunend. Vooral bij niet zichtbare handicaps: steeds
opnieuw grenzen onder de aandacht moeten brengen.
Minder begrip voor mensen die minder presteren in context die nadruk legt op
prestaties.
Leidinggevenden soms niet op de hoogte van mogelijkheden op vlak van
redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen.
Erkenning van handicap als voorwaarde om redelijke aanpassingen te kunnen
aanvragen (sommige personen met handicap willen zich niet laten erkennen).
Soms voorfinanciering door werknemer nodig, bv. treinabonnement 1e klas.
Niet alle jobs lenen zich even gemakkelijk tot aanpassing, bv. brandweerman
Niet alle software kan toegankelijk worden gemaakt
Soms onduidelijkheid over verschil tussen redelijke aanpassingen,
arbeidsgereedschap en ergonomie, waardoor aanvragen bij verkeerde
persoon terecht komen en proces vertraging oploopt.
Landschapsbureaus (omgevingslawaai,..)
Ontoegankelijke gebouwen en aanpassing van ruimtes zonder overleg
Problemen soms te laat erkend, men probeert zo lang mogelijk ‘op de gewone
manier’ verder te werken.
1
Samenvatting verbetervoorstellen
- Vermeiden dat resterend rendementsverlies door team opgevangen moet
-
-
-
-
-
worden, bv. door persoonlijke assistent of extra werknemer (zie
rendementsondersteuning)
Leidinggevenden beter ondersteunen zodat ze hun beslissingen in verband
met redelijke aanpassingen beter kunnen verantwoorden en communiceren
naar hun team, bv. door tussentijdse evaluatiemomenten in het kader van het
integratieprotocol
Databank aanleggen van geboden aanpassingen met bijhorend zoektool.
Hierdoor bundelen van expertise en systematisering van toekenning redelijke
aanpassingen.
Betere communicatie over redelijke aanpassingen, bv. door ondersteuning van
leidinggevenden in verband met creëren van draagvlak in hun teams
Bewustmaking over recht op redelijke aanpassingen bij leidinggevenden
Telewerk nog meer aanmoedigen
Goede afspraken tussen leidinggevende en werknemer wat er wel/niet
gecommuniceerd mag worden naar de werkvloer
Tegemoetkoming in taxikosten wanneer personen met een handicap buiten
gewone kantooruren moeten werken
Mogelijkheden tot redelijke aanpassingen meer promoten bij potentiële
kandidaten voor een job bij de VO
Aanpassingen niet langer laten voorfinancieren door werknemers
Mogelijkheden tot aanpassing reeds bij aankoop software bekijken. Tijdige
informatie van personen met een handicap bij overschakelen naar nieuwe
software.
Zoveel mogelijk ‘universal design principes’ hanteren voor vormgeven
gebouwen. Personen met een handicap betrekken bij belangrijke
aanpassingen.
Algemene richtlijnen opstellen over aanpassingen in landschapsbureaus.
Betere bekendheid bij leidinggevenden door regelmatige algemene
communicatie en/of installatie van centraal aanspreekpunt per entiteit, bv.
preventie-adviseur.
Richtvragen
Knelpunten
Zijn deze knelpunten herkenbaar?
Zijn ze volledig? (indien nodig: vul aan)
Welke zijn de meest belangrijke knelpunten in jouw entiteit?
Verbetervoorstellen
Zijn deze verbetervoorstellen zinvol en toepasbaar?
Heb je nog andere ideeën om het instrument te verbeteren?
2
Download