10380093 Pyrethrum 30ml.ai

advertisement
DEZE VERPAKKING IS BEVEILIGD
Insecten
o.a. luizen, rupsen en kevers
sierplanten, groenten en fruit
LEES VOOR GEBRUIK DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING
Werkzame stoffen:
f
pyrethrinen en piperonylbutoxide
Gehalten: 40 g/l en 160 g/l
Inhoud: 30 ml
Insecten
o.a. luizen, rupsen
en kevers
sierplanten, groenten
en fruit
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik
T
als insectenbestrijdingsmiddel in
houtig kleinfruit, aardbei, blad- en
vruchtgroenten, peulvruchten,
koolgewassen, knol-, wortel, steel- en
stengelgroenten, ui- en ui-achtige
gewassen en sierplanten in de tuin,
alsmede kamerplanten.
Veiligheidstermijn
V
De termijn tussen de laatste
toepassing en de oogst mag niet
korter zijn dan:
-2 dagen voor fruit- en groentegewassen.
Het middel is niet bestemd voor
beroepsmatig gebruik.
Childresistant according to:
DIN EN28317
Pyrethrum® vloeibaar
voor 30 liter
A Business Group of Bayer CropScience
Bayer CropScience B.V.
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT
Gebruiksaanwijzing
Gewas
Probleem
Dosering spuiten
Houtig kleinfruit,
aardbei, blad- en
vruchtgroenten,
peulvruchten, koolgewassen, wortel,
knol-, steel- en
stengelgroenten,
ui- en ui-achtige
gewassen, sierplanten in de tuin en
kamerplanten
Zuigende insecten, m.n.
bladluizen, tripsen,
wantsen en witte vliegen
1 ml in 1 liter water
Vretende insecten m.n.
rupsen en kevers
1 ml in 1 liter water
N.B.: Niet spuiten in geopende bloemen.
Alle gewassen: Pyrethrum vloeibaar bestrijdt een groot aantal
insecten. Het product bevat plantaardige pyrethrinen. Deze
werkzame stof wordt bereid uit een in Afrika geteelde margriet
(Pyrethrum).
Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen
Tegen bladluizen de behandeling zonodig na een week herhalen.
Het is belangrijk het gewas goed van alle kanten te bevochtigen,
in het bijzonder de onderkant van de bladeren. Bij warm, zonnig
weer verdient het de voorkeur om de bespuiting 's morgens vroeg
uit te voeren, Bij een bespuiting 's avonds kunnen de planten nog
niet hersteld zijn van de stress door de hoge temperaturen,
waardoor schade kan ontstaan.
Veiligheidsaanbevelingen
V
Buiten bereik van kinderen bewaren.
V
Verwijder
d houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder.
r
Niet eten, drinken of roken tijdens
gebruik. Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk
met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
Na aanraking met de huid onmiddelijk
afwassen met veel water.
Draag geschikte beschermende
kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor het gezicht.
Indien men zich onwel voelt een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit
etiket tonen).
Bijzondere gevaren
Ontvlambaar.
r Schadelijk bij inademing.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Vorstvrij bewaren.
V
Verkoop alleen toegestaan in onze
V
ongeopende originele verpakking.
Verpakking mag niet opnieuw
V
worden gebruikt.
Voor schade door onoorV
deelkundig gebruik wordt
geen aansprakelijkheid
genomen.
schadelijk
409 A
12390 N
T
Toelatingsnummer:
Download