200710040000000010_PERSBERICHTedcc

advertisement
European Development Capital
Corporation (EDCC) N.V.
gevestigd te Willemstad, Curaçao
PERSBERICHT
European Development Capital Corporation (EDCC) N.V. doet voorstel tot uitkering van
EUR 0,70 per aandeel
European Development Capital Corporation (EDCC) N.V. is een te Willemstad, Curaçao,
gevestigde participatiemaatschappij die haar middelen heeft geïnvesteerd in Europa en de
Verenigde Staten. De aandelen EDCC zijn genoteerd op Euronext Amsterdams N.V.
Het uitkeringsbeleid van EDCC is gebaseerd op het streven om vrijkomende middelen uit
te keren aan de aandeelhouders. Opgebouwde winsten uit het verleden, in de vorm van
agioreserve en de algemene reserve, zijn grotendeels omgezet in kapitaal. De uitkering
heft aldus de vorm van terugbetaling op aandelen, ook wel afstempelen genaamd.
De directie van EDCC stelt voor om EUR 0,70 per aandeel uit te keren. Door het
afstempelen zal de nominale waarde van het aandeel worden verlaagd van EUR 2,50 naar
EUR 1,80. De statutenwijziging welke nodig is om de afstempeling te effectueren zal aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. Uitgaande van
acceptatie door de aandeelhouders, zal er op 3 december 2007 tot uitkering worden
overgegaan.
Curaçao, 4 oktober 2007
European Development Capital
Corporation (EDCC) N.V.
Pietermaai 15
Willemstad, Curaçao
Nederlandse Antillen
www.edcc.info
P/a Herengracht 468
1017 CA Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 20 5312940
Fax: +31 20 5312949
www.revival.nl
EUROPEAN DEVELOPMENT CAPITAL CORPORATION (EDCC) N.V.
Download