Zuurstof, met zuurstofconcentrator

advertisement
Zuurstof, met zuurstofconcentrator
Categorie Protocollen risicovolle handelingen
Doel Het op kunstmatige wijze toedienen van zuurstof aan
mensen die niet in staat zijn voldoende zuurstof in te
ademen
Opmerkingen:
- Zuurstof kan op verschillende manieren worden toegediend: met
een neuscatheter, een zuurstofbril of -masker
- Het schriftelijk uitvoeringsverzoek van de arts dient aanwijzingen
te bevatten over de hoeveelheid toe te dienen zuurstof en over
het toedieningssysteem
- Zuurstof is een smaakloos en kleurloos gas en is niet te zien, te
ruiken of te proeven. Het is een zeer brandbevorderend gas. Er
mag derhalve niet gerookt worden in de buurt van het apparaat;
vermijd elk vuur.
Vet brandt (in combinatie met zuurstof) zeer snel en hevig. Laat
dus geen olie of bijvoorbeeld zalf aan de apparatuur komen. Ook
niet als de kraan piept.
- Bij toediening van zuurstof minder dan 5 liter p/min. wordt er niet
meer bevochtigd, conform de CBO-richtlijn "zuurstofbehandeling
thuis".
- Lees de gebruiksaanwijzing van het te gebruiken
zuurstofsysteem
- Houd rekening met gevoelens van de bewoner
- Zorg voor een rustige omgeving
- Bij bewoners die regelmatig en/ of langdurig zuurstof krijgen
toegediend, is er een kans op het ontstaan van droge
mondslijmvliezen. Let daarop en geef zo nodig mondverzoring
Geen neuscatheter te gebruiken bij:
- Overgevoeligheid voor een neuscatheter
- Aangezichtsletsel
- Hypoventilatie
- Een bewoner die hiervoor te angstig is
Specifieke opmerkingen ten aanzien van de "Quietlife"
zuurstofconcentrator
- Er bestaat geen gevaar van zuurstofafname in de ruimte waar
de QuietLife wordt gebruikt.
- Neem terstond contact op met uw leverancier indien de indicator
voor lage zuiverheid (LOW PURITY) langer dan 15 minuten blijft
branden.
- Als je de concentrator aanzet is het normaal dat de indicator
voor lage zuiverheid (LOW PURITY) gaat branden; dit kan tot
maximaal 5 minuten aanhouden.
- Reinig het inlaatfilter wekelijks, bij voorkeur in warm water met
een zeepoplossing. Droog het filter goed door het vervolgens te
deppen met een handdoek.
- Onderhoud mag uitsluitend door uw leverancier of andere, door
Health Supplies aangewezen technici, worden uitgevoerd.
Periodiek onderhoud wordt door de technische dienst verricht
Voorbereiding:
BEWONER
- Informeer de bewoner over de handeling en de werkwijze
- Vraag toestemming.
- Stel de cliënt gerust.
MATERIALEN
- lange slang
- zuurstoftoedieningssysteem: neuskatheter, bril of masker.
- pleister
- schaar
- tissues/ zakdoek
- bekkentje met water
- veiligheidsspeld
Zet alles klaar op een schoon werkvlak.
OMGEVING
- Scherm eventueel het bed af.
- Zorg voor een voldoende geventileerde kamer.
Uitvoering:
- Help de bewoner in de juiste houding: rechtop of half rechtop.
- Was je handen.
- Laat de bewoner eventueel de neus snuiten.
Hoe gebruik je de "Quietlife" zuurstofconcentrator
- Plaats het apparaat bij een stopcontact in de ruimte waar je de
meeste tijd doorbrengt.
- Plaats het apparaat niet bij gordijnen of vitrage, heteluchtkanalen (schoorsteenmantels, e.d.), verwarmingstoestellen
en open haarden. Zorg ervoor dat het apparaat met alle zijden
minimaal 30cm verwijdert staat van een muur of ieder ander
obstakel.
- Draai het apparaat zodanig dat alle bedieningsknoppen binnen
handbereik zijn.
- Sluit de zuurstofaccessoires zoals zuurstofbril, zuurstofkatheter,
en/of verlengslangen rechtsstreeks aan op de zuurstof uitlaat.
(geen aquapack gebruiken)
- Haal het elektriciteitssnoer volledig van diens houder aan de
achterzijde van de concentrator (afb. 1b). 6:
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk de groene AAN/UIT knop aan de voorzijde in zodat deze in
de AAN positie komt te staan.
- Een door een batterij gevoed hoorbaar alarm moet ongeveer 5
seconden lang afgaan bij het aanzetten van de concentrator.
Deze zelftest is nodig voor het controleren van de alarmeringen
en de batterijsterkte.
- Stel de literinstellingsknop (de flowmeter) in op het door de arts
voorgeschreven aantal liters per minuut.
- De concentrator is nu gereed voor gebruik
- Om de concentrator uit te schakelen drukt je de groene AAN/UIT
knop in zodat deze in de UIT positie komt te staan (het groene
lampje AAN brandt niet meer).
- Breng de zuurstofslang in of breng de "neusbril" aan
- Fixeer het systeem door met een speld het met pleister vast op
de kleding van de bewoner te bevestigen
- Vraag de bewoner of het toedieningssysteem goed zit.
- Was je handen.
Nazorg:
BEWONER
- Informeer hoe de bewoner zich voelt.
- Controleer de bewoner regelmatig en let op de reactie van de
cliënt.
MATERIALEN
- Doe wegwerpmateriaal in de afvalzak.
- Ruim de materialen op.
OMGEVING
- Verwijder de eventuele bedschermen
- Zorg voor voldoende ventilatie.
RAPPORTEREN
- Rapporteer alle gegevens.
Bron: Zorgcombinatie De Nieuwe Maas 2004
Download