Mitel MiVoice Business Overview

advertisement
Mitel MiVoice Business Overview
Belangrijkste
voordelen
• Eén type, cloud-ready software
• ‘Op kantoor’-ervaring, waar
dan ook
• Veelzijdige ‘Unified
Communications’-ervaring
• In te zetten in praktisch elk type
IT-infrastructuur
• Hoge betrouwbaarheid
Kies voor een betrouwbare, breed inzetbare oplossing
MiVoice Business biedt u een betrouwbaar, flexibel en veelzijdig IP-telefoniesysteem. Doordat bij de
ontwikkeling is uitgegaan van zoveel mogelijk open technologiestandaarden, past de MiVoice Business
software in nagenoeg elk type organisatie en biedt het u naast alle denkbare telefoniefuncties, diverse
mogelijkheden voor integratie met andere bedrijfsapplicaties. Het systeem is geschikt voor organisaties van 5
tot 65.000 gebruikers, met één vestiging of met vestigingen over de hele wereld.
Eén type cloud-ready software
Veelzijdige Unified Communications-ervaring
MiVoice Business biedt u één type software met één
Met MiVoice Business legt u de basis voor een Unified
type beheer voor elk type organisatie van elke omvang.
Communications-oplossing die voor hogere productiviteit,
Software die bovendien cloud-ready is. Hierdoor beschikt
betere prestaties en kostenvermindering zorgt. Integreer
u altijd, ook als uw organisatie bestaat uit meerdere
met toepassingen die voor u waarde toevoegen: met
vestigingen met uiteenlopende omvang, over één
voice of e-mail, vast-mobiel toepassingen, presence,
uniforme, eenvoudig te beheren omgeving. MiVoice
elektronisch (video-)vergaderen en (uitgebreide) contact
Business sluit bovendien aan op nagenoeg elk type
centertoepassingen. Het doel? Snellere en efficiëntere
netwerk of IT-omgeving en u kiest welk type uitrol het
communicatie.
beste aansluit. Zo kunt u MiVoice Business software
aanschaffen op een Mitel appliance, u kunt de software
’Op kantoor’-ervaring, waar dan ook
laten draaien op uw (bestaande) standaard server, onder
Vast-mobielintegratie staat voorop in de filosofie van
VMware of u neemt de software af als clouddienst. Het
resultaat: MiVoice Business sluit altijd aan bij uw bestaande
IT-omgeving.
MiVoice Business. Hiervoor biedt de software zelf al
systeemeigen vast-mobielintegratie via twinning, Hot
Desking en integratie met BlackBerry® Mobile Voice System
(MVS). Daarnaast koppelt MiVoice Business naadloos
met IP DECT, voice over WiFi en smartphones. MiVoice
Business biedt werknemers daarmee de vrijheid om overal
en met elk type device te werken als op kantoor.
Mitel | 1
Onafhankelijk van proprietary architectuur
Mobiliteit
MiVoice Business is gebaseerd op een open, volledig
Met MiVoice Business hebben medewerkers overal
modulaire architectuur die past op nagenoeg elke
dezelfde ‘op kantoor’-beleving, dankzij een unieke
datainfrastructuur en integreert met een veelvoud van (UC-
identiteit, telefoonnummer, mailbox en extensie. Hiervoor
) applicaties. Mitel biedt integratie met de meestgebruikte
biedt de software zelf, systeemeigen vast-mobielintegratie
toepassingen (waaronder e-mail, presence en instant
via twinning, Hot Desking) en integratie met BlackBerry®
messaging (IM) en customer relationship management
Mobile Voice System (MVS). Daarnaast koppelt MiVoice
(CRM)-applicaties).
Business met IP DECT, voice over WiFi en smartphones.
Deze toepassingen bieden werknemers de vrijheid om
Bedrijfszekerheid
overal te communiceren, zonder de oplopende kosten die
Met de gedistribueerde architectuur van MiVoice Business
gepaard kunnen gaan met mobiliteit.
beschikken organisaties over verschillende mogelijkheden
om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid te
HOT DESKING
verhogen, waardoor de bedrijfszekerheid van uw
Werknemers blijven bereikbaar en productief,
communicatieomgeving in geval van netwerkuitval of
ongeacht de plek waar zij werken. Met Hot Desking
hardwarestoring gegarandeerd blijft. Naast het gebruik
loggen medewerkers in op willekeurig welke Mitel
van redundante hardware kan MiVoice Business op
IP-telefoon op kantoor of zelfs thuis, zodat zij toegang
gecertificeerde Stratus -servers draaien, die zowel
hebben tot hun eigen profiel en instellingen, en
redundante processoren bieden als harde schijven met
gesprekken doorverbonden worden naar het toestel
RAID, dubbele hot-swappable voedingen en ventilatoren
waarop zij zijn ingelogd.
®
en redundante netwerkverbindingen.
Met MiVoice Business VMware Virtual Appliance profiteert
MOBILITEIT VAN MITEL VOOR BLACKBERRY
MOBILE VOICE SYSTEM
de klant van de bedrijfscontinuïteit die VMware® biedt
Met de combinatie van MiVoice Business en BlackBerry
om, als de gewone server uitvalt, virtuele apparatuur
MVS worden BlackBerry-smartphones een verlengstuk
automatisch te herstarten op alternatieve servers. Naast
van de Mitel-communicatieomgeving. U krijgt een
de mogelijkheid om procedures voor systeemherstel bij
vaste interface voor alle zakelijke communicatie van uw
uitschakeling van een datacenter of een virtueel cluster
werknemers en biedt een eenduidige identiteit voor alle
in te stellen, kan ook een virtueel cluster op een backup
inkomende en uitgaande gesprekken. Klanten weten altijd
datacenter worden gerepliceerd.
waar medewerkers te bereiken zijn en uw organisatie
presenteert zich met een unieke en consequent
Belangrijkste
voordelen
• Mobiliteit
• Unified Messaging
• Contact center
• Eenvoudig, hoogwaardig,
web-gebaseerd beheer
• Uitgebreide scala aan Mitel IPdektoptoestellen en accessoires
• Flexibele implementatie
Mitel | 2
doorgevoerde identiteit.
Unified Messaging
Uitgebreid scala aan Mitel IP-telefoons
Werknemers hebben overal en altijd toegang tot berichten
MiVoice Business ondersteunt een uitgebreid scala aan
dankzij een geïntegreerd en veelzijdig voicemailsysteem.
Mitel IP-telefoons en accessoires. Van aantrekkelijk
geprijsde, eenvoudige telefoons tot uitgebreide toestellen
Contact center
met touchscreen. Mitel biedt daarnaast een brede
MiVoice Business’s volledig geïntegreerde contact
keuze aan receptionisteconsoles, softphones, (video-)
centeroplossing staat synoniem voor een hoogwaardige
klantenservice. Geïntegreerde verhogen de productiviteit
en de operationele efficiency van het contact center. Het
basis contact center is modulair en eenvoudig uitbreidbaar
vergaderunits en randapparatuur. De telefoons van Mitel
combineren ergonomie, uitgebreide functionaliteit en
hoge geluidskwaliteit.
met applicaties uit Mitel Customer Interaction Solutions,
Flexibele implementatie
zoal multimedia contact center-technologie of zelfs social
MiVoice Business software draait eenvoudig en
media-integratie.
betrouwbaar op diverse platformen:
Eenvoudig web-based beheer
Samen met Mitel Enterprise Manager biedt MiVoice
Business een breed scala aan beheerfuncties en
-mogelijkheden binnen een eenvoudige, web-gebaseerde
omgeving. Taken en veranderingen kunnen hierdoor
sneller en met minder middelen worden uitgevoerd. Een
beheerder kan een MiVoice Business-oplossing met
• De 3300 Controllers van Mitel (‘Appliance’)
• Standaardservers van (o.a.) Oracle®, HP®, IBM®
en Dell®
• VMware® vSphereTM 5.0 virtualisatieplatform,
voor organisaties die communicatie net als andere
software binnen hun datacenter willen beheren
• MiVoice Business Multi-instance platform voor zeer
grote organisaties en service providers
meerdere platformen centraal beheren alsof het om
MiVoice Business-software ondersteunt verschillende im-
een enkel platform gaat. Systeemwijzigingen worden
plementatiemodellen (gedistribueerd, centraal, in eenin-
automatisch overal doorgevoerd.
terne of externe cloud) en is toekomstbestendig: uw
EENVOUDIGE PROVISIONING VOOR DE EINDGEBRUIKER
Nieuwe werknemers voorzien van (tele-)
communicatiemiddelen (provisioning) regelt u snel
communicatieomgeving groeit eenvoudig en
flexibel mee met uw organisatie.
OP OPEN STANDAARDEN GEBASEERDE ARCHITECTUUR
dankzij voorgeformatteerde templates op afdelings- en
Door de op open standaarden gebaseerde architectuur van
functieniveau. Werknemersinformatie wordt automatisch
MiVoice Business kunnen organisaties optimaal gebruik
gedeeld met alle andere MiVoice Business’s binnen uw
blijven maken van hun bestaande infrastructuur en wordt
netwerk zodat iedere werknemer, ongeacht het gebruikte
een naadloze aansluiting op andere bedrijfstoepassingen
systeem, contact kan opnemen met de nieuwe
mogelijk. De belangrijkste functies en kenmerken van
medewerkers. Integratie met Microsoft® Active
MiVoice Business blijven gelijk, ongeacht het gekozen
Directory betekent dat een gebruiker één keer in Active
hardwareplatform. MiVoice Business kan praktisch
Directory moet worden geconfigureerd en dat deze
iedere LAN-/WAN-infrastructuur gebruiken, gekoppeld
vervolgens automatisch een functietemplate krijgt en
met systeemeigen ondersteuning voor bestaande
geconfigureerd wordt in MiVoice Business. U spaart
netwerkstandaards als Q.SIG en DPNSS naast ISDN.
daarmee tijd uit en implementaties worden eenvoudiger.
Organisaties stellen hun investering veilig ongeacht de
®
reeds in gebruik zijnde PBX.
Mitel | 3
SIP PROTOCOL-ONDERSTEUNING
MET MIVOICE BUSINESS
dankzij ons SIP Center of Excellence, een eigen lab dat
Session Initiation Protocol, kortweg SIP, wordt steeds meer
eindpunten en service provider-configuraties van derden
gebruikt vanwege de flexibele toepassingsmogelijkheden
proactief test en valideert.
interoperabiliteit van vooraanstaande netwerkapparatuur,
en het kostenvoordeel. In lijn met de ondersteuning van
open standaarden biedt MiVoice Business systeemeigen
INTEGRATIE MET ZAKELIJKE TOEPASSINGEN
ondersteuning voor zowel SIP-toestellen als SIP trunks.
Mitel Open Integration Gateway (OIG) biedt developpers
Er is geen extra software of hardware nodig om SIP-
de mogelijkheid om applicaties te koppelen met en
gebruikers te ondersteunen, waardoor het beheer van
zelfs te integreren in MiVoice Business software.
de oplossing een stuk eenvoudiger wordt bij gebruik van
Hierdoor koppelt u MiVoice Business aan bijvoorbeeld
SIP. Mitel speelt een vooraanstaande rol op SIP-gebied
branchetoepassingen of applicaties van derden.
Technische specificaties
ONDERSTEUNDE TALEN
Engels, Frans, Spaans (Europa), Spaans (Latijns-Amerika), Nederlands, Italiaans, Duits, Portugees (Europa), Portugees (Brazilië), Roemeens,
Russisch, Zweeds, Pools en Chinees
Systeemeisen indien u MiVoice Business wilt inzetten op een industriële standaard server (iss)
Processor
Dual CPU, Quad Core Intel Nehalem® Intel 55xx (minimaal 2.26 GHz),
of hoger met Hyperthreading-ondersteuning
146 GB SATA x2 (292 GB), 146 GB beschikbaar
Schijfruimte
Intern geheugen
6 GB
Netwerkkaart
Integrated Dual 10/100/1000 Mbps
Ondersteunde Mitel-platforms
Mitel Standard Linux (MSL)
MSL 9.3
1
1
Mitel StreamLine
Versie 1.0 of hoger
Mitel Open Integration Gateway
Versie 1.0 of hoger
Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de VS en andere landen.
Ondersteunde toepassingen
Mitel MiCollab
Versie 5.0
Mitel MiCollab Client
Versie 6.0
Mitel MiCollab: Unified Messaging
Versie 6.0
Mitel MiCollab: Speech Auto-Attendant
Versie 6.0
Mitel MiCollab: Audio, Web, and Video Conferencing
Versie 5.0
Mitel MiVoice Border Gateway
Versie 8.0
Feature of MiCollab - unfied messaging
Versie 6.0
mitel.com
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation.
Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.
8702-16361-1409-NL
Download