Sta bij jezelf eens stil en kom dan in beweging.

advertisement
Maria Weisenbach
Mobiliteitsadviseur
T 088 512 01 14
M 088 512 01 15
E [email protected]
“Sta bij jezelf eens stil
en kom dan in beweging.“
Aukelien Bakker
Mobiliteitsadviseur / Arbeidsdeskundige
T 088 512 01 12
M088 512 01 13
[email protected]
Werkpunt
Zonnedauw 7
9202 PE Drachten
Postbus 181
9200 AD Drachten
www.werkpunt.nu
Talent- en loopbaanontwikkeling
Talent- en loopbaanontwikkeling
Talenten van individuele medewerkers bepalen
voor een belangrijk deel de waarde van een gehele
organisatie. Werkpunt, het mobiliteitscentrum van
De Friese Wouden, stimuleert je bij jezelf stil te staan,
om vervolgens in beweging te komen. Je ontdekt je
eigen kracht en leert verantwoordelijkheid en initiatief
te nemen. Vaste denkpatronen worden doorbroken.
Werkomgevingen zijn voortdurend in ontwikkeling.
Arbeidsrelaties worden flexibeler, medewerkers
krijgen vaker een tijdelijk contract en social media
spelen een belangrijkere rol. Medewerkers moeten
zich continu aanpassen aan deze veranderingen.
Betrokken en gemotiveerde medewerkers maken het
verschil. Dankzij Werkpunt verbetert je inzetbaarheid,
binnen en buiten de organisatie. Om dit te bereiken,
geven we praktische adviezen en gebruiken we
verschillende doeltreffende instrumenten zoals
E-portfolio’s.
Loopbaanontwikkeling
Wat doet Werkpunt?
Een baan behouden of nieuw werk vinden wordt
steeds belangrijker. Huidige taken en functies zijn
geen zekerheid meer. Loopbaanbegeleiding is
een effectieve manier voor (her)oriëntatie op jouw
loopbaan. Je leert jezelf beter kennen. Waar liggen
jouw talenten? Wat zijn je ambities?
Werkpunt helpt jou regisseur te worden van jouw
loopbaan. Je leert je te richten op deuren, niet op
muren. Er ontstaat een beter zicht op de eigen kracht,
talenten, vitaliteit, inspiratie, keuzemogelijkheden,
loopbaanambities, professionele groei (duurzame)
inzetbaarheid, mobiliteit en organisatie-eisen.
Het motto van Werkpunt is:
Het resultaat is dat je gerichter op zoek gaat naar
een passende baan of werkomgeving, vrijwillig
of ingegeven door de situatie die speelt.
“Wie zijn eigen
toekomst bepaald,
krijgt hem niet
toegewezen”.
De manager en de medewerker zijn gesprekspartners bij veranderingen. Samen stellen ze vast
wat ze elkaar te bieden hebben. Zo ontstaat een
blijvende toegevoegde waarde. De communicatie
tussen beiden en het samen aansturen op
vernieuwing, daar draait het in de toekomst om.
Door creativiteit, betrokkenheid, werkplezier en
ondernemerschap beter in te zetten, ontstaat een
veerkrachtige organisatie die goed op veranderingen
inspeelt en positieve resultaten behaalt.
Voor de begeleiding beschikken we over de
verschillende trajecten, middelen en instrumenten:
•Loopbaanbegeleiding
•E-portfolio’s
•Arbeidsdeskundig onderzoek/re-integratie
1e en 2e spoor
•Outplacement
•E-assessments
•Coaching
• Trainingen en workshops
Download