Winningsvergunning Oude Maten

advertisement
Informatieavond
Winningsvergunning “Oude Maten”
6 November 2012
Ilse Jansen & Jan Withag
Agenda
1. Welkom
2. Aanleiding
3. Proces zoutwinning
4. Winningsvergunning
5. Vergunningtraject
6. Planning
7. Wat ziet en merkt u ervan?
8. Communicatie / Informatie
9. Vragen
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
2
Voorstellen aanwezigen AkzoNobel
•
Jan Withag
•
Marc Pijnenborg
•
Henk Leusink
•
Erik Temmink
•
Peter Klappe
•
Sander van Tilborg
•
Ilse Jansen
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
3
Aanleiding
De pekelproductie voor de locatie Hengelo
voor de lange termijn zekerstellen
op een economische en maatschappelijk
verantwoorde wijze
Overbrugging naar het boorterrein Haaksbergen, dat
vanaf medio 2015 ontwikkeld zal worden
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
4
Proces zoutwinning
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
5
Proces zoutwinning
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
6
Procedure winningsvergunning
Mijnbouwwet art. 1 – k:
Een winningsvergunning is een vergunning voor het winnen van
delfstoffen, alsmede voor het opsporen van delfstoffen
16 juli 2012
Aanvraag winningsvergunning wordt
ingediend bij de minister van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie
Januari 2013
Minister neemt een besluit; tegen dit besluit
kan binnen 6 weken na publicatie een
bezwaarschrift worden ingediend
Advisering door het
Staatstoezicht op de
Mijnen, TNO
(Adviesgroep
Economische Zaken)
en de Technische
Commissie
Bodembeweging
Verlenging vergunning
•
•
•
Winningsplan
ontwikkeling van het boorveld de
winning van het zout
de verwachte bodemdaling
en de impact op de omgeving
•
Meetplan
de wijze van meting
SodM houdt
toezicht op
werkzaamheden
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
7
Bestaande winningsvergunningen Twente
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
8
Winningsvergunning “Oude Maten”
met geplande boringen en leidingen
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
9
Overige vergunningen
•
WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
•
Bouwvergunning
•
Aanlegvergunning
•
Flora- & Faunaonderzoek
•
Archeologisch onderzoek
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
10
Planning Ganzebos/Haaksbergen
Voorjaar 2013 e.v.:
Aanleg leidingen
Herfst 2013 - zomer 2016:
Boren Ganzebos
Eind 2015 - begin 2016:
Begin boren Haaksbergen
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
11
Wat ziet en merkt u ervan?
•
Aanleg leidingwerk
•
Boorinstallatie
•
Zouthuisje
•
Controleboringen (beginfase)
•
Oliepompen (beginfase)
•
Sonarmetingen
•
Onderhoud
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
12
Communicatie / informatie
Contactpersonen:
Jan Withag, projectleider, [email protected]
Ilse Jansen, communicatieadviseur, [email protected]
Website:
www.akzonobel.com/hengelo
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
13
Vragen?
Industrial Chemicals B.V. | sBU Salt
14
Download