Voedselprovocatie bij kinderen (informatie voor

advertisement
Allergologie
Patiënteninformatie
Voedselprovocatie bij kinderen (informatie voor ouders)
U ontvangt deze informatie, omdat uw kind mogelijk allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen.
Om vast te stellen of de allergie is veroorzaakt door voeding, adviseren wij om een zogeheten
provocatietest te laten doen. In deze informatie kunt u alles lezen over deze test. Uiteraard kunt u
contact met ons opnemen als u nog vragen heeft. Onze contactgegevens staan aan het eind van
deze informatie.
De provocatietest
Er bestaat geen eenvoudige test die kan aantonen welke voedingsmiddelen klachten veroorzaken
en welke voedingsmiddelen veilig zijn om te gebruiken. De allergietest op voedingsmiddelen
(bloedonderzoek of huidtest) geeft aan dat een allergische reactie kán voorkomen, maar geeft niet
aan dat die zál voorkomen.
De enige test om te weten hoe en waarop uw kind reageert is de provocatietest. Bij deze test
geven wij - onder gecontroleerde omstandigheden - voeding aan uw kind. Deze test kan aantonen
dat uw kind een allergische reactie heeft op bepaalde voeding of dat bepaalde voeding juist geen
klachten veroorzaakt. Het blijkt namelijk in de praktijk dat ouders zich gemakkelijk vergissen en
voedingsmiddelen ten onrechte als oorzaak aanwijzen voor de allergie van hun kind. Dit heeft het
ongewenste effect dat het kind belangrijke voedingsmiddelen niet krijgt. Kortom, om duidelijk vast
te stellen of een voedingsmiddel de allergieklacht(en) veroorzaakt, kunt u het beste kiezen voor
een provocatietest.
Risico’s en nadelen
Het doel van het provocatieonderzoek is om het gebruik van voedingsmiddelen als veilig aan te
merken, of om duidelijk te maken dat deze juist de oorzaak zijn van de allergische klachten. In het
laatste geval zullen de allergieklachten door de provocatietest optreden. Hoewel wij niet veel
voeding geven, is er toch een kans dat er een forse allergische reactie optreedt. Dit is de reden dat
dit onderzoek in ons ziekenhuis plaatsvindt op een speciale afdeling en wij voorzorgsmaatregelen
hebben genomen om eventuele klachten zo goed mogelijk op te vangen. Tijdens de gehele
provocatie is er een kinderarts en/of allergoloog aanwezig. Het onderzoek neemt veel tijd in beslag,
omdat wij vaak twee keer een ochtend of middag moeten besteden om de provocatie uit te voeren.
Voordelen van de provocatietest
Het grootste voordeel van de provocatietest is dat het de enige goede manier is om duidelijkheid te
krijgen over de rol van voeding bij de allergieklachten. Dit betekent dat hierdoor het dieet voor uw
kind een juiste samenstelling krijgt. Bij het optreden van reacties en klachten leren de ouders over
het probleem (bijvoorbeeld de hoeveelheid voeding die de klachten veroorzaken en welke
specifieke klachten er optreden). De ervaring is dat ouders en soms ook het kind meer gemotiveerd
Pagina 1/3
zijn om de dieetadviezen op te volgen. Ook kunnen wij afspraken maken voor vervolgonderzoek,
bijvoorbeeld om te kijken of de allergie na verloop van tijd verdwijnt.
Samengevat leert de provocatietest:
•
of er allergische klachten ontstaan op de geteste voeding;
•
hoe erg de reacties zijn;
•
bij welke hoeveelheid er klachten ontstaan (relevant voor het voedingsadvies);
•
of er een noodzaak is voor een adrenaline auto-injector voor de behandeling van een
ernstige allergische reactie.
Hoe verloopt de provocatietest?
U heeft twee uitnodigingen gekregen om in ons ziekenhuis vast te stellen of uw kind een bepaald
voedingsmiddel verdraagt. Het is bekend dat als iemand van tevoren weet dat hij of zij een
verdacht voedingsmiddel eet, dit van invloed kan zijn op de uitkomst van het onderzoek. Om dit te
voorkomen verbergen wij het te testen voedingsmiddel in bijvoorbeeld een koekje, muffin of
pannenkoek. Zo weet u, uw kind en de dokter niet of het voedingsmiddel de eerste of de tweede
keer is opgenomen in het eten (zogeheten dubbelblind onderzoek). Pas aan het einde van het
onderzoek maken wij bekend of uw kind de eerste of de tweede keer het voedingsmiddel heeft
gegeten.
Uw kind krijgt in een aantal stappen (meestal zes) met steeds een halfuur ertussen een steeds
grotere hoeveelheid van het voedingsmiddel te eten. Na de laatste stap moet u nog een halfuur
wachten. In totaal duurt het onderzoek ruim drie en een half uur (als er geen klachten ontstaan).
Als uw kind klachten krijgt, beoordeelt de arts of hij verder gaat met de volgende stap en of uw kind
een medicijn moet krijgen. Als er een allergische reactie optreedt, staakt de arts de verdere
provocatie en moet uw kind minstens een tot twee uur wachten of totdat alle klachten helemaal zijn
verdwenen. Bij forse reacties of twijfel is deze observatietijd nog langer. Wij beginnen met een
kleine hoeveelheid voeding, soms een zeer kleine hoeveelheid, die wij als veilig beschouwen.
Hierna geven wij op vaste tijden geleidelijk meer van het verdachte voedingsmiddel. Iedere keer
gaan wij nauwkeurig na of er een klacht optreedt.
De voorbereiding op het onderzoek
Op de ochtend van het onderzoek mag uw kind een licht ontbijt nemen. Komt u in de middag, dan
mag uw kind nog een lichte lunch gebruiken. Tussen de verschillende stappen van het onderzoek
door, mag uw kind niet eten of drinken. Water drinken mag wel. Als uw kind een tablet of drankje
tegen de allergie gebruikt (zoals Aerius, Xyzal of Zyrtec), dan moet u hiermee drie dagen voor het
onderzoek stoppen. Uw kind moet wel doorgaan met de medicijnen die het gebruikt tegen het
eczeem of de astma (zoals zalven en pufjes).
Pagina 2/3
Als uw kind ziek is (bijvoorbeeld verkoudheid of diarree) of veel last heeft van eczeem of astma,
kunt u het beste een nieuwe afspraak maken voor de provocatietest. Ook verzoeken wij u iets te
eten en te drinken mee te nemen waar uw kind van houdt.
Bent u verhinderd?
Mocht u om wat voor reden dan ook zijn verhinderd voor uw afspraak, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doorgeven vanwege de tijd en voorbereiding die het onderzoek kost.
Wij bellen u
Ongeveer een maand na de laatste provocatiedag belt de verpleegkundige u om te horen hoe u de
dag ervaren heeft of er verbeterpunten zijn en vooral ook wat u met de adviezen over de voeding
heeft gedaan.
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, neemt u dan contact op met de polikliniek allergologie:
(070) 340 12 43 of [email protected]
Voor contact over uw afspraak, belt u met de afdeling kindergeneeskunde: (015) 260 3570.
Versie: augustus 2015
Pagina 3/3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards