historisch_onderzoek/Veghel/Notarissen Veghel

advertisement
Notarissen Veghel 1649-1935
Notaris: B. E. J. Vaalman 1899 - 1935
Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 131
Regesten en brevetten
1
02-01-1914
Veghel
krediethypotheek
Leonardus Johannes Hubertus Maussen boomkweker te Sint-Oedenrode en Jacobus Christianus
Hendrikus Perée, notaris kandidaat te Veghel. Laatst genoemde mede lasthebber van de NV
Kredietvereniging te Amsterdam.
2
07/08/09-01-1914
Erp
verkoop
Openbare verkoop va goederen op verzoek van Cornelis Antonius Hanegraaf. Antonius Hanegraaf.
Beiden geboren Erp. Marinus Steeg, Beek en Donk. Johannes van Zeeland, Gemert mede als vader
van zijn minderjarige kinderen Arnoldus en Theodora van Zeeland.
3/11
08/22-01-1914
Veghel
verkoop
Gabriël Monnickendam. Alexander van Dijk, gehuwd met Johanna Monnickendam, kooplieden te
Veghel. Betje Samson te Eibergen. Simon Apstroot, godsdienstleraar te Antwerpen en gehuwd met
Netje Samson.
Ze verkopen openbaar te Veghel enige huizen met land sectie D. 2098, 1342, 1995 Een huis sectie D.
1450, huizen sectie A. 3134, 3133 en nog enige huizen met land sectie A. 3222, 3219, 3220 etc.
4
10-01-1914
Veghel
geldlening
Lambertus van de Reijdt, landbouwer te Veghel de Heuvel. Heeft geleend van dokter Augustinus
Cornelis van der Voort de som van 600 gulden.
Waarborg: een huis etc. sectie D. 219, 220, 201, 170, 125, sectie C. 1195, 1393, 1394, 1438, 1368,
480, 1522, sectie B. 1044.
5
10-01-1914
Sint-Oedenrode
geldlening
Wilhelmus van Geffen, metselaar te Eerde gemeente Sint-Oedenrode. Heeft geleend van de
Boerenleenbank te Eerde de som van 1900 gulden.
Waarborg: huis met schuurtjes etc. te Eerde gemeente Veghel sectie F. 2247, 2248, 2207, 2208,
2131, 1232.
6/14
13/27-01-1914
Veghel
verkoop
Hendrika Dangé, weduwe Wilhelmus van de Donk. Adrianus van de Donk, arbeider te Veghel.
Franciscus van de Donk, werkman te Eerde, Veghel. Wilhelmus van Lankveld, koopman te Veghel en
gehuwd met Adriana van de Donk. Hendrikus Maas landbouwer te Nistelrode en gehuwd met Maria
van den Donk. Martinus van Wanroij, landbouwer te Erp en gehuwd met Wilhelmina van de Donk de
oudste. De eerwaarde zuster Johanna van de Donk, religieuze te Bandung. Antonius van de Donk,
werkman te Veghel. Johannes van Rooij, spoorwegwerker te Veghel en gehuwd met Wilhelmina van
de Donk de Jongste.
Ze verkopen openbaar een huis met stal, schuur erf, tuin en bouwland gelegen aan de Paralelweg
nabij de Watersteeg sectie B. 1986, 1987.
De koper is Petrus van den Heuvel rangeerder bij de Noord Brabantse – Duitse
spoorwegmaatschappij.
7
16-01-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adriana van der Linden, weduwe Joostinus de Greef
en Antonia Schellings weduwe Franciscus Kanters, beiden uit Veghel.
8
19-01-1914
Uden
geldlening
Anna Maria Rovers, landbouwster te Volkel, Uden, weduwe Jan Donkers. Heeft ter leen ontvangen
van Martinus Nicolaas Bouw en zijn kinderen Martinus, Hendrikus, Maria en Nicolasina Bouw uit Erp
de som van 2100 gulden.
Waarborg: een huis etc. te Volkel sectie F.687, 1289, 1290, 1291, 1433, 1466, 1433, sectie D. 1045,
1047, 809, 810 en in sectie E. 1294.
9
21-01-1914
Boekel
scheiding
Andries van Doorn, landbouwer te Boekel. Johannes Hendrikus Coppens, gehuwd met Helena van
Doorn, landbouwer te Boekel. Antonia van Doorn, weduwe Gerardus van der Heijden, Boekel. Maria
van Doorn, Boekel.
Ze scheiden en verdelen de goederen van wijlen Johannes van Berlo in leven weduwnaar van
Antonetta van den Berg die eerder gehuwd was met Marten van Doorn.
Onder de goederen een huis etc. te Boekel sectie F. 353, 365, 367,479, 480 etc.
10
22-01-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Gabriël Monnickendam. Alexander van Dijk,
gehuwd met Johanna Monnickendam, kooplieden te Veghel. Betje Samson te Eibergen. Simon
Apstroot, godsdienstleraar te Antwerpen en gehuwd met Netje Samson.
12
23-01-1914
Erp
verhuring
Anna Maria van Schaijk, weduwe Cornelis van Mierlo, Erp ter plaatse Dieperskant. Cornelis van
Mierlo, Veghel. Catharina van Mierlo, Erp. Gerardus van Mierlo, Boekel. Johannes Klomp, weduwnaar
Maria van Mierlo en wonende te Mierlo. Mede zijn minderjarige kinderen Karel, Anna, Maria,
Gerarda, Hendrikus, Godefrida en Johanna Klomp. Johannes Verhoeven, Bakel, gehuwd met Johanna
van Mierlo. Hendrikus van Mierlo, Erp.
Ze hebben verhuurd aan Johannes Coolen, landbouwer te Erp een bouwmanserf bestaande uit een
huis met schuur etc.
13
26-01-1914
Boekel
geldlening
Franciscus van de Laar, Hendrikuszoon, landbouwer te Boekel heeft 1000 gulden geleend van
Gerardus van den Akker, wonende te Boekel in de Peelstraat
@
15
28-01-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Hendrikus Perée als lasthebber van Bernardus
Verhagen te Eerde c.s. en Antonius Petrus van Hout, c.s.
16
30-01-1914
Sint-Oedenrode
scheiding
Bernardus Wilhelmus Arnoldus Werners, koopman te Sint-Oedenrode mede als lasthebber van
Johannes Petrus Josephus Werners, steenfabrikant te Sint-Oedenrode, Hendrikus Wilhelmus Jacobus
Werners, pensionhouder te Amsterdam, de zeer eerwaarde heer Albertus Theodorus Johannes
Werners, pastoor in Loosbroek, gemeente Dinther en Antonius Henricus Wilhelmus Maria van der
Heijden, fabrikant te Geldrop en gehuwd met Gertruda Johanna Lamberta Werner. Wilhelmina Maria
Bernarda Werners, Hendrika Johanna Maria Werners, Helena Wilhelmina Maria Weners en Maria
Eugenia Johanna Werners, allen wonende te Veghel. Petrus Wilhelmus Theodorus Maria Werners,
koopman te Veghel.
De scheiden en verdelen de nalatenschappen van hun ouders Johannes Theodorus Werners en Anna
Barbara Maria van der Hagen als ook van Johanna Helena Martina Werners hun zuster te Veghel
overleden op 10 december 1912.
Huizen pakhuizen etc. gelegen te Veghel sectie A. 2639, 2730, 2735, 2736, 3013, 3161 en ter plaatse
den Berg sectie E. 75
17
30-01-1914
Veghel
testament
Petrus Wilhelmus Theodorus Maria Werners, koopman te Veghel. Maakt zijn zusters tot erfgenamen.
18
30-01-1914
Veghel
testament
Hendrika Johanna Maria Werners, maakt testamentair haar zusjes en broer tot erfgenamen.
19
30-01-1914
Veghel
testament
Helena Wilhelmina Maria Weners, maakt testamentair haar zusjes en broer tot erfgenamen.
20
30-01-1914
Veghel
testament
Maria Eugenia Johanna Werners, maakt testamentair haar zusjes en broer tot erfgenamen.
21
30-01-1914
Veghel
testament
Wilhelmina Maria Bernarda Werners, maakt testamentair haar zusjes en broer tot erfgenamen.
22
30-01-1914
Veghel
machtiging
Hendrika Johanna Maria Werners, Helena Wilhelmina Maria Weners, Maria Eugenia Johanna
Werners. Ze verklaren volmacht te geven aan hun zuster Wilhelmina Maria Bernarda Werners en
hun broeder Petrus Wilhelmus Theodorus Maria Werners. Om al hun zaken te regelen.
23
31-01-1914
Veghel
testament
Wilhelmus van der Sanden, Janszoon, landbouwer te Veghel Hoogeinde.
Maakt zijn echtgenote Anna van der Logt tot erfgename.
Vermaakt ook aan de kinderen van zijn broeder Christiaan van der Sanden etc.
24
31-01-1914
Veghel
testament
Anna van der Logt gehuwd met Wilhelmus van der Sanden, Janszoon, landbouwer te Veghel
Hoogeinde. Ze maakt haar testament waarin ze haar man erfgenaam maakt. Mocht deze echter
eerder overlijden vermaakt ze haar goederen aan de kinderen van zijn broeder Christiaan van der
Sanden en schoonzus Helena van der Sanden gehuwd met Jan Ketelaars etc..
25
02-02-1914
Veghel
scheiding
Marinus Antonius van Esch, schoenmaker. Anna Maria van Esch, beiden Veghel.
Ze scheiden en verdelen de goederen van hun ouders Franciscus van Esch en Petronella Daverveld.
Onder de goederen een huis te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 2708, 2709
26
03-02-1914
Erp
testament
Johanna Swinters, wonende te Erp in het dorp de weduwe van Gerardus Delisse maakt zijn
testament. Onder zijn erfgenamen Antonius Delisse de zoon van zijn zwager Johannes Delisse,
behuwde neef Hendrikus van der Steen, haar zus Mechelina Swinters gehuwd met Peter van Dijk te
Asten, zus Petronella Swinters, weduwe Hendrik Stukstette te Gemert, zus Johannes Swinters,
gehuwd met Gerardus van den Broek te Veghel, nicht Hendrika Jonkers gehuwd met Johannes van
Ganze te Gemert etc.
27
05-02-1914
Erp
verkoop
Johanna van den Broek, weduwe Hendrikus Gruijters te Erp. Jacobus Christianus Hendrikus Perée als
lasthebber van Johannes Gruijters uit Gemert, Gerardus Schepers, werkman te Eindhoven gehuwd
met Theodora Maria Gruijters, Antonius de Bont, timmerman te ’s-Gravenhage, gehuwd met
Johanna Gruijters, Wilhelmus de Bont metselaar te Rotterdam gehuwd met Helena Gruijters,
Franciscus Gruijters, koopman te Boekel, Gerardus van den Elzen werkman te Helmond en gehuwd
met Antonia Gruijters, Wilhelmus Gruijters, werkman te Erp en Marinus van der Heijden werkman te
Veghel en gehuwd met Hendrika Gruijters.
Ze verkopen aan Hendrikus Crooijmans, landbouwer te Erp aan het Looieind een weiland te Erp
sectie C. 497.
28/36
05/12-02-1914
Erp
verkoop
Lambertus van Lieshout, koffiehuishouder te keldonk. Wilhelmus van Lieshout, timmerman te
Keldonk. Arnoldus van den Broek gehuwd met Antonia van Lieshout, landbouwer te Erp. Wilhelmus
Bevers, gehuwd met Maria van Lieshout, landbouwer te Uden.
Ze bieden openbaar te koop een huis etc. gelegen te Keldonk, gemeente Erp sectie K. 937, 186, 187
702, 564, etc.
29
06-02-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilhelmina van Kuijk, weduwe Leonardus Zijlmans.
30
07-02-1914
Veghel
testament
Johanna Maria van de Ven, wonende te Veghel aan de Beukelaar, echtgenote van Arnoldus Vissers,
wie ze tot haar erfgenaam maakt.
31
07-02-1914
Veghel
testament
Arnoldus Vissers gehuwd met Johanna Maria van de Ven, wonende te Veghel aan de Beukelaar.
Maakt zijn echtgenote in testament tot erfgename.
32/39
09/16-02-1914
Boekel
verkoop
Petronella Bernardina Keukens, wonende te Heumen, weduwe Antonius van Heeswijk. Antonia
Johanna Maria van Heeswijk, wonende te Heumen.
Ze verkopen enige percelen gelegen te Boekel sectie D. 350, 206 etc.
33
10-02-1914
Veghel
verkoop
Jacobus Christianus Hendrikus Perée, kandidaat notaris te Veghel als lasthebber van Lambertus
Ketelaars, landbouwer te Dinther, Loosbroek, Godefridus van Gerwen, landbouwer te Tongelre,
Antonius van Gerwen, arbeider te Nuenen, Petrus van Gerwen, Nuenen, Lambertus van Gerwen,
machinist te Buren, Arnoldus van Gerwen, huisknecht te Eindhoven, Martinus Coppens,
Klompenmaker te Best gehuwd met Hendrika van Gerwen, Antonius Martinus Willems,
pakhuisknecht te Stratum gehuwd met Hendrica van Gerwen, Antonius van Hoof, landbouwer te
Veghel, Norbertus Heesakker, landbouwer te Beek en Donk, Jan Ketelaars, koopman te Veghel,
Antonius Ketelaars, landbouwer te Dinther, Gerardus Ketelaars, landbouwer te Erp, Lambertus
Ketelaars, landbouwer te Dinther, Johannes van de Rijt, landbouwer te Geldrop, gehuwd met
Antonia Ketelaars, Petrus Johannes van Grootel, houtzager te Helmond gehuwd met Theodora
Swiers, Gerardina Swiers, dienstbode te Oirschot.
Hebben verkocht aan Martinus van de Rijdt, landbouwer te Veghel, huizen met schuur etc. aan het
Middegaal sectie A. 3252, 3253, 2989, 2991 etc.
34
10-02-1914
Veghel
inventarisatie
Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Antonius van Rijbroek gelegen te Veghel op het
Ham. Op verzoek van zijn weduwe Lamberdina van Asseldonk en hun minderjarigen kinderen met
namen Martinus, Anna, Ardina, Johannes en Gerarda van Rijbroek. Verder Antonius Vissers, gehuwd
met Maria van Rijbroek, Veghel. Johanna van Rijbroek, Veghel. Hendrikus van Rijbroek is de
toeziende voogd over genoemde minderjarigen.
Huizen met schuren etc. te Veghel sectie D. 794, 948, 949, 950, 1305, 1306, 1307, 944, 952, 1780,
1076, 1921, 1922, 792, 1819, 2045, sectie A. 1666, 1667, 895, 896, 897, 848, 853, 954, 855, 1032,
1033, 2199, 909, 910, 938, 793, 976, 936, 937, 3198, 3296, 3324, onder Erp L. 536, 537.
35/42
11/18-02-1914
Boekel
verkoop
Martinus van Kessel, landbouwer te Boekel, weduwnaar van Maria van den Krommenacker en hun
minderjarige kinderen Franciscus, Petrus, Theodora en Martinus van Kessel. Jan van Kessel koopman
te Boekel is hun toeziende voogd. Wilhelmus Verhoeven timmerman te Boekel en weduwnaar van
Carolina van Kessel en hun minderjarige zoon Martinus Verhoeven. Johannes van der Aa,
landbouwer te Boekel is de toeziende voogd van de minderjarige zoon. Hendrikus van der Zanden,
koffiehuishouder te Boekel en gehuwd met Petronella van Kessel. Michiel van Lierop landbouwer te
Boekel en gehuwd met Johanna van Kessel. Antonia van Kessel. Antonius van Kessel. Marinus van
Kessel. Lambertus van Kessel, allen wonende te Boekel.
Ze verkopen openbaar o.a. een huis etc. sectie A. 913, 993 en diverse percelen bouwland.
37
13-02-1914
Veghel
scheiding
Johannes van der Steen, landbouwer te Veghel mede als lasthebber van pater Adrianus van der
Steen, kapucijn te Breda. Hendrikus van der Steen, landbouwer te Erp. Adrianus van Rijbroek,
landbouwer te Eerde en gehuwd met van der Steen.
Ze scheiden en verdelen de nagelaten goederen van de echtlieden Hendrikus van der Steen en Anna
Maria van Doorn. Onder de goederen land gelegen te Zijtaart E. 253, 251
38/48
13/27-02-1914
Veghel
verkoop
Johannes Antonius Schoonenberg te Veghel verkoopt openbaar een huis etc. gelegen te Veghel in de
Hoofdstraat sectie G. 185, 1097, 183, 184 etc.
40
17/19/20-02-1914
Zijtaart
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Petronella van Rijbroek, weduwe Franciscus de
Leest. Everardus de Leest. Wilhelmus van Asseldonk. Petrus van Reijbroek. Martina de Leest, allen
wonende te Zijtaart. Maria de Leest, Sint-Michielsgestel. Antonius Beekmans. Johanna Maria Goorts,
weduwe Petrus van de Rijt, beiden Erp. Wilhelmus van Lieshout. Lambertus van Lieshout. Arnoldus
van den Broek, allen Erp. Wilhelmus Bevers, Uden.
41
18-02-1914
Schijndel
geldlening
Johannes Smits, Willemszoon, landbouwer te Eerde gemeente Schijndel. Heeft 400 gulden geleend
van Hendrikus van Hooff, vroeger smid en thans wonende te Eerde gemeente Sint-Oedenrode.
Waarborg: te Schijndel een huis etc. sectie D. 1815, 1816, 1824, 1834, 1835, 1833, 3772, 3795, 4058,
3777, 3771.
43
20-02-1914
Erp
verkoop
Hendrikus van Wanrooij, landbouwer te Erp. Maria Bouw, weduwe van Peter van Wanrooij, Erp.
Ze hebben verkocht aan Gerard Willem van Stiphout, landbouwer te Erp.
Een perceel te Erp sectie F. 456
44
23-02-1914
Veghel
testament
Johanna van Gerwen, winkelierster te Eerde gemeente Veghel weduwe Johannes Janssen maakt haar
testament waarin ze als erfgenamen noemt haar zus Cecilia van Gerwen gehuwd met Gerardus
Mobers, haar zwager Martinus Janssen te Appeltern etc.
45
25-02-1914
Veghel
geldlening
Cornelis Verberk, ploegbaas bij de Noord-Brabantse en Duitse spoorwegmaatschappij heeft 1500
gulden geleend van Martinus, Theodorus en Maria Hurks uit Eerde gemeente Sint-Oedenrode.
Waarborg: een huis en land te Veghel sectie A. 2025, 1999 en te Schijndel sectie D. 3392, 3393, 3394
en 3202.
46
26/27-02-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus van den Broek. Antonia van den Broek.
Gerardus Peter. Gerardus van den Broek, allen Boekel. Lambertus Meijers, Uden. Antonius van den
Heuvel, Boekel als lasthebber van Johannes van den Heuvel te Kimberleij. Lambertus van der Wijst te
Sambeek en mede voogd over de minderjarige Marinus van den Broek. Petronella Broks, weduwe
van Hendrikus Vervoort. Johannes Vervoort, beiden Schijndel. Cornelis Vervoort, Sint-Oedenrode.
Marinus van Zutphen te Schijndel.
@
47
26-02-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Johannes Verhoeven
49
03-03-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Anna Maria van Schaijk, weduwe Cornelis van
Mierlo. Hendricus van Mierlo. . Johannes Coolen, allen Erp. Cornelis van Mierlo, Veghel. Gerardus van
Mierlo, Boekel. Johannes Verhoeven, Bakel. Johannes Klomp, Mierlo en mede vader over zijn
minderjarige kinderen Carolus, Anna, Maria, Gerarda, Hendrikus, Godefridus en Johanna Klomp.
50
04-03-1914
Boekel
verkoop
Geertruida Klaassen te Boekel weduwe van Gerardus van Osch en hun kinderen Johanna van Osch,
dienstbode en Antonius van Osch, dienstknecht beiden te Boekel. Hebben verkocht aan Marinus
Reijbroek, timmerman en rijwielhandelaar te Boekel. Een perceel tuingrond aldaar sectie E. 859, 868
@
51
05-03-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Antonius Vissers, Erp en gehuwd met Johanna Kerkhof.
52
06-03-1914
Erp
ruiling
Wilbertus van Lankveld, landbouwer te Erp, mede voor zijn minderjarige kinderen Johanna Maria,
Hendricus, Hendrica, Petrus, Maria Hendrica, Jacoba Adriana en Gerarda Petronella van Lankveld,
komende uit zijn huwelijk met wijlen Petronella van der Locht ter ene zijde.
Petrus van Lankveld en Petrus Verbruggen, landbouwers te Erp ter ander zijde. Ze ruilen land gelegen
te Erp
53
07-03-1914
Zijtaart
verkoop
Hein, ook genaamd Hendrikus van Sleeuwen, landbouwer te Veghel op het Zondsveld, mede als
lasthebber van Adriana, Wilhelmina en Hendrika van Sleeuwen.
Ze hebben verkocht aan Johannes Hendrikus van Eert, molenaar te Zijtaart een perceel bouwland
sectie E. 2595
@
54
09-03-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Hendrikus Perée als lasthebber van Antoon van
den Akker uit Boekel en Stephanus Jacobus van Dieten uit Dinther.
55
12-03-1914
Nistelrode
verkoop
Theodorus van Kessel. Petrus van den Broek. Johannes van Dijk. Wilhelmus Verhoeven. Petrus van
Houtum allen landbouwers te Vorstenbosch gemeente Nistelrode. Eerst genoemde de voorzitter, de
tweede secretaris, de derde penningmeester en de laatste twee commissarissen als bestuursleden
van de verbetering der zuivelbereiding genaamd de Eendracht, gevestigd te Vorstenbosch.
Ze verkopen openbaar een boterfabriek met bergplaats en erf gelegen aldaar sectie E. 1359.
56
12-03-1914
Nistelrode
verkoop
Theodorus van Kessel, als voorzitter en Petrus van den Broek secretaris van de verbetering der
zuivelbereiding genaamd de Eendracht te Vorstenbosch.
Ze verkopen openbaar roerende goederen van genoemde vereniging.
57
18/20-03-1914
Boekel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van der Aa, Boekel Dirk van Drimmelen,
Moerdijk, gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.
58
18-03-1914
Veghel
scheiding
Jacobus Christianus Hendrikus Perée als lasthebber van Jan van Santvoort, Veghel en Gerardus van
Doorn Antoniezoon, Veghel. Cornelius Adrianus van Berkel, koopman en koffiehuishouder te Veghel.
Scheiding en verdeling van twee percelen hooiland D. 425 en 426.
59
19-03-1914
Veghel
verdeling
Janette Henriette Marie van Mosseveld, weduwe Laurentius Rath te Veghel en haar minderjarige
kinderen Alphons Joseph Marie, Joseph Matheus Marie en Maria Josepha Catharina Antonia Rath.
Antoon Henri Willem Joseph Rath, mede als lasthebber van Catharina Bernardina Anna Maria Rath,
Veghel, Frans Jan Willem Joseph Rath, Veghel, Petrus Antonius Josephus Rath, Dordrecht.
Alphons Antonius Joseph Verhulst, koopman te ’s-Hertogenbosch is de toeziende voogd van
genoemde minderjarigen.
Scheiding en verdeling van goederen van eerst genoemde persoon en wijlen haar echtgenoot
Laurentius Rath.
Huizen, bergplaatsen te Veghel ter plaatse de Stationstraat sectie G. 377, 448, 616, 618, 657, 658,
619 en verder land n en bos.
60
21-03-1914
Veghel
verkoop
Antonius Petrus van Hout, houthandelaar en weduwnaar van Henrica Johanna Corstens. Lambertus
Henricus Johannes van Hout. Antonius Petrus Jacobus van Hout. Jacobus Johannes Franciscus van
Hout. Martinus Verbruggen, Martinuszoon. Martinus van Asseldonk. Martinus van de Ven,
Petruszoon, allen Veghel.
Ze hebben verkocht aan Adrianus Vughts, houthandelaar te Eerde gemeente Sint-Oedenrode
percelen land ter plaatse Dorshout
61
21-03-1914
Erp
geldlening
Johannes van den Bosch, landbouwer en koffiehuishouder te Erp. Heeft 350 gulden geleend van
Maria Gerarda Hendrina Koenen wonende te Veghel.
Waarborg: bouwland te Erp sectie L. 156
@
62
21-03-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Hendrikus Perée.
@
63
23-03-1914
Volmacht
Door Wilhelma van Kuijk, weduwe Leonardus Zijlmans.
64/70
24/31-03-1914
Veghel
verkoop
Wilhelma van Kuijk, weduwe Leonardus Zijlmans. Johanna Zijlmans, gehuwd met Martinus de Groot.
Quirina Zijlmans, weduwe Gerardus van Heck, herbergierster te Veghel. Martinus Heck, timmerman
te Rotterdam. De minderjarige kinderen van Quirina Zijlmans, met name Leonardus, Johannes,
Wilhelmus, Hendricus, Theodorus en Gerardus van Heck. Petrus Wilhelmus Zijlmans, weduwnaar van
Hendrika van Kleef, Veghel en zijn minderjarige kinderen Johanna, Lamberta en Helena Zijlmans.
Adriana Zijlmans, weduwe Johannes van Asperen te Veghel en haar minderjarige kinderen Elisabeth,
Leonardus, Hendrika, Wilhelmus, Adrianus en Johannes van Asperen. Hendrik Zijlmans, schipper te
Veghel, weduwnaar van Maria Waggelmans en zijn minderjarige kinderen Leonardus Franciscus en
Johannes Zijlmans.
Ze verkopen openbaar een huis et. Gelegen te Veghel aan de Zuid Willemsvaart nabij de sluis sectie
A. 3149, 2999, 2036, 3377, 3378.
65
26-03-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop op verzoek van Dirk van Drimmelen uit Moerdijk gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe.
66
26-03-1914
Zijtaart
geldlening
Theodora van Deurzen, weduwe Johannes Welten, landbouwster op Zondsveld. Ze heeft geleende
van de minderjarigen Johanna Maria en Wilhelmus Gerardus Welten de som van 350 gulden.
Waarborg: huis en land sectie E. 1850, 2546 t/m 2553, 2727 en 2729.
67
27-03-1914
Erp
verkoop
Hendrikus Tielemans, senior, landbouwer te Erp mede als lasthebber van de eerwaarde zusters
Catharina en Wilhelmina Tielemans, religieuze te Uden. Hendrikus Tielemans junior. Wilhelmus van
Lankveld gehuwd met Anna Maria van Tielemans, Erp.
Hebben verkocht aan Godefridus Kerkhof, koopman te Keldonk twee percelen land sectie K. 998,
861.
68
27-03-1914
Erp
scheiding
Wilhelmus van der Aa, landbouwer te Erp en weduwnaar van Maria van Wanrooij. Petrus de Groot,
arbeider te Beek en Donk en gehuwd met Petronella van der Aa. Franciscus van der Aa, landbouwer
te Erp en lasthebber van Hendrikus van der Aa, ordebroeder in Minnesota Amerika en voor Anna
Maria van der Aa uit Erp. Martinus van de Rijt gehuwd met Antonia van der Aa.
Ze scheiden en verdelen goederen van eerst genoemde.
Een huis etc. gelegen te Erp sectie J. 545, 546, 964, 965, sectie G. 764, 1060, 693, sectie H. 757, 758
69/75
27-03/03-04-1914
Erp
verkoop
Johannes Welten, landbouwer te Erp het Oudveld. Hendrina van den Berg, weduwe Johannes
Verbruggen. Wilhelmus Verbruggen. Christianus van Lankveld, gehuwd met Lamberdina Verbruggen.
Antonius Verbruggen. Hendrikus Verbruggen. Hendrikus Koolen gehuwd met Ida Verbruggen.
Johanna Maria Lamberdina Verbruggen . Adrianus Verbruggen. Martinus Verbruggen, allen Erp. De
eerwaarde zuster Johanna Verbruggen, religieuze te Kruisland. Petrus Verbruggen, Gemert. Antonius
Verbruggen, senior, Erp.
Verkopen openbaar een huis te Erp sectie M. 572, 742, 753 etc.
71
01-04-1914
Boekel
geldlening
Wilhelmus Donkers, Boekel heeft 400 gulden geleend van de minderjarigen Johanna Maria en
Wilhelmus Gerardus Welten. Hun voogd is Antonius van der Burgt uit Erp.
Waarborg: een huis en land te Boekel sectie B. 282, 1357, 281, 1587, sectie A. 284, 839.
72
01-04-1914
Boekel
verhuur
Jan van der Aa, Johanneszoon, Boekel als voogd over de minderjarigen kinderen van het overleden
echtpaar Gerardus van Kessel en Johanna van Berlo, met namen Petronella Maria, Antonia Maria,
Antonius Theodorus, Johannes Franciscus, Adriana Maria, Petrus Gerardus en Martinus van Kessel.
Ze hebben verhuurd aan Maria van der Zanden te Boekel, eerst weduwe van Hendrikus van Gerwen
en later van Martinus van den Boogaard, met haar kinderen uit eerste huwelijk Lambertus en
Adrianus van Gerwen. Verhuurd een huis etc. ter plaatse het Bovenste Huis.
73
01-04-1914
Schijndel
geldlening
Leonardus Hommeles, Schijndel ter plaatse de Laverdonk, heeft 320 gulden geleend van Johannes
Henricus Wilhelmus Hoogen uit Veghel.
74
02-04-1914
Erp
verkoop
Cornelis Antonius Hanegraaf, koopman te Erp heeft verkocht aan Antonius Hanegraaf, schoenmaker
te Erp, een huis etc. te Erp in de straat sectie M. 720
76
07-04-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Maria van Lieshout te Eerde, gemeente Veghel.
77
09-04-1914
Erp
geldlening
Antonius Hanegraaf, schoenmaker te Erp heeft 300 gulden geleend van Jean Joseph Sevriens,
bierbrouwer te Erp.
Waarborg: een huis te Erp in de straat M. 720, 719.
78
09-04-1914
Erp
geldlening
Cornelis Antonius Hanegraaf, koopman te Erp, heeft 500 gulden van geleend van de minderjarigen
Johanna Maria en Wilhelmus Gerardus Welten.
Waarborg: huizen etc. te Erp sectie M. 717, 718, 719.
79
09-04-1914
Uden
geldlening
Hendrikus Josephus van Dijk heeft 700 gulden geleend van Johannes Gerardus Arnoldus Batenburg
uit Soest.
Waarborg: een huis met land te Uden op het Duifhuis sectie J. 1220, 1221
80
09-04-1914
Schijndel
scheiding
Petronella Braks, Sint-Oedenrode, weduwe Hendrikus Vervoort. Johannes Vervoort, werkman te SintOedenrode. Cornelis Vervoort, werkman, Schijndel Laverdonk. Marinus van Zutphen uit Eerde
gemeente Schijndel en gehuwd met Hendrika Vervoort.
Scheiden en verdelen de goederen van wijlen Hendrikus Vervoort en zijn weduwe Petronella Braks.
Een huis onder Schijndel sectie D. 3647
81
15-04-1914
Erp
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilhelmus van den Boogaard, Boekel. Lambertus
van de Rijt, Erp. Martinus Goorts, Erp. Jan van Asseldonk. Erp. Anna Maria Goorts weduwe Petrus
van de Rijdt, Erp. Gerard Ketelaars, Erp. Bernardus van Genuchten, Sint-Oedenrode. Hendrikus van
Dooren, Erp. Johanna van Dooren, Oisterwijk. Lambertus Croijmans en Maria van den Brand,
weduwe Gerardus van Dooren, echtlieden te Bakel. De minderjarige Geertruida van Dooren, dochter
van laatstgenoemde Maria van den Brand.
82
15-04-1914
Veghel
verkoop
Adrianus van de Donk, Lambertus van de Donk en Johannes van de Donk. Ze hebben verkocht aan
Henderikus van den Boom wonende op Zondsveld een perceel dennenbos sectie E. 2413 t/m 2417.
83
17-04-1914
Veghel
testament
Johanna Nollen, gehuwd met Johannes Martinus van den Oever maakt haar testament.
84
17-04-1914
Veghel
testament
Johannes Martinus van den Oever gehuwd met Johanna Nollen, maakt zijn testament.
85
18-04-1914
Veghel
inventaris
Nicola Maria Helena Wijnen, weduwe Henricus Josephus Alphonsus Maria Manders te Veghel
overleden op 21 januari 1914 en hun minderjarige kinderen Gerardus Franciscus Albertus Wilhelmus
Maria, Wilhelmina Hubertina Antonia Maria en Alexius Leonardus Maria Antonius Manders.
De heer Wilhelmus Josephus Maria Wijnen, burgemeester van Asten is hun toeziende voogd.
Beschrijving van al hun goederen in het sterfhuis van Henricus Josephus Alphonsus Maria Manders
gelegen te Veghel aan de haven.
86
21-04-1914
Veghel
verkoop
Jacobus Christianus Hendrikus Perée verkoopt aan Jan Hoekstra, brugwachter bij de N.B.-Duitse
spoorwegmaatschappij, een perceel weiland te Veghel in de Knokert sectie A. 2093
87/92
22/29-04-1914
Boekel
verkoop
Burgemeester en de gemeentesecretaris van Boekel verkopen openbaar enige percelen land gelegen
in Boekel o.a. met namen als de Zeevaarder D. 382, 527 etc.
88
23/28-04-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes Antonius Schoonenberg, David Sanders.
Johannes Hermanus Henricus Verbeek, allen Veghel.
89
23-04-1914
Veghel
Scheiding
Maria Schepens, weduwe Hendrikus van der Logt, wonende te Maria Heide. Lambertus van der Logt,
Johanna van der Logt, Adriana van der Logt wonende te Maria Heide. Wilbertus van Lankvelt
weduwnaar van Petronella van der Logt, Erp en hun minderjarige kinderen Johanna Maria,
Hendrikus, Hendrika, Petrus, Maria Hendrica, Jacoba Adriana en Gerarda Petronella van Lankvelt.
Wilhelmus van der Sanden, Veghel en gehuwd met Anna van der Logt en tevens toeziend voogd over
bovengenoemde minderjarigen.
Ze scheiden en verdelen goederen van Maria Schepens, weduwe Hendrikus van der Logt.
90
27-04-1914
Uden
Scheiding
Petrus Toelen, molenaar en koopman, Maria Toelen, Franciscus Toelen, molenaar en koopman allen
wonende te Uden.
Scheiding en verdeling van goederen voorheen aangekocht van o.a. hun moeder Cornelia Lommers,
weduwe Johannes Toelen.
Een windmolen met zuiggasmoter, gebouwen met o.a. een huis met bakkerij gelegen te Uden sectie
C. 2735, 2736, 3134, 3351, 3352.
91
23-04-1914
Erp
verhuur
Hubertus Hendrikus Franssen, molenaar te Erp heeft verhuurd aan Nicolaas de Bije, molenaarsknecht
te Erp o.a. een huis gelegen langs de klinkerweg en daarachter staande stenen wind graanmolen.
Mede zich verbindende ten behoeve van de verhuurder als mede schuldenaren Alphonsus van
Oorschot, molenaar te Someren en Johannes Bakermans, bakker, winkelier en strohulsenfabrikant te
Someren
93
30-04/07-05-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de burgemeester en gemeentesecretaris van
Veghel.
94
01-05-1914
Veghel
verkoop
Jacobus Christianus Hendrikus Perée als lasthebber van Louisa Hubertina Wilhelmina Maussen en
Charles Henri George Philippe Muskens het echtpaar uit Rotterdam.
Verkocht aan Lambertus Zomers, landbouwer te Dinther een huis met land etc. gelegen te Veghel het
Beukelaar sectie B. 726, 727, 1050, 1594, 1917, 1919, 2379, 2380 en sectie C. 656.
95
04-05-1914
Veghel
verkoop
Andre Monnickendam, koopman te Veghel als lasthebber van de heren Gabriel Monnickendam en
Alexander van Dijk. Ze hebben verkocht aan Hendrikus van Antwerpen, koopman en winkelier een
huis met erf en tuin te Veghel gelegen in de Hoofdstraat sectie D. 2083.
96
04-05-1914
Veghel
geldlening
Petrus van den Heuvel, rangeerder bij de N.B.-Duitse spoorwegmaatschappij. Heeft 650 gulden
geleend van Adrianus van Meltvoort, bakker te Veghel.
Waarborg: een huis etc. te Veghel sectie B. 1986, 1987.
97/101
07/14-05-1914
Erp
verkoop
Veiling en verkoop van goederen onder Erp en Beek en Donk en Lieshout op verzoek van Wilhelmus
van den Boomgaard te Boekel gehuwd met Johanna Goorts. Lambertus van de Rijt, Erp en gehuwd
met Anna Maria Goorts. Martinus Goorts, Boerdonk. Jan van Asseldonk, Erp gehuwd met Geertruida
Goorts. Anna Maria Goorts, Boerdonk, weduwe Petrus van de Rijt. Gerardus Ketelaars, Erp.
Bernardus van Genugten, Sint-Oedenode gehuwd met Lamberdina Ketelaars. Hendrikus van Doorn,
Erp. De eerwaarde zuster Johanna van Doorn, religieuze te Oisterwijk. Lambertus Crooijmans
gehuwd met Maria van den Brand te Bakel en de minderjarige Geertruda van Doorn uit haar eerdere
huwelijk met Gerardus van Doorn.
Te koop een huis etc. gelegen te Boerdonk sectie G. 964, 576, 513, 514, 515 en verder enige percelen
aldaar en in Beek en Donk gelegen.
98
08-05-1914
Veghel
geldlening
Hendrikus van Antwerpen, koopman en winkelier, heeft 1400 gulden geleend van Johannes Henricus
Wilhelmus Hooijen, koffiehuishouder te Veghel.
Waarborg: een huis etc. te Veghel sectie D. 2083
99/107
12/26-05-1914
Zijtaart
verkoop
Johannes van de Wijdeven, Petrus van der Linden, Maria van der Linden religieuze te Oisterwijk,
Johanna van der Linden religieuze te Voorhout.
Openbaar wordt voor hun te koop verkocht een huis etc. gelegen te Zijtaart op het Zondsveld sectie
E. 2508, 2509, een perceel land genaamd de Kamp langs het perceel van Lambertus van Weert E.
706, 708 en langs et perceel van Godefridus Bijsterveld E. 701 t/m 705, de Eeuwsel E. 1124, de
beemd voor Kerkebeemd E. 114, de Vlos E. 1105 en nog enige percelen met namen Kerkebeemd, de
Paal, Brandskamp etc.
100
14-05-1914
Erp
inventaris
Gerarda Kusters te Boerdonk gemeente Erp en weduwe Johannes Tielemans. Hun minderjarige
kinderen zijn Johanna Maria, Martinus, Hendrikus, Petrus, Wilhelmus, Gerardus, Geertruda, Johan en
Jan Tielemans. Hun toeziende voogd is Martinus Kusters uit Lieshout.
Beschrijving van al hun goederen waaronder een huis met land ter plaatse Boerdonk sectie G. 42,
837, 403, 568, 836, 464, 232, 230, sectie H. 43, 53, 54, 601, 152, 1028, 602, 1023 etc. ook percelen
gelegen in Lieshout.
102
16-05-1914
Veghel
testament
Josephus Johannes Aloijsius van den Bergh maakt zijn testament.
Vermaakt aan zijn broeder Napoleon Franciscus Hendrikus van den Bergh een huis en leerlooierij
genaamd Fritselstein sectie G. 993, 996, 994, 1197 vermaakt verder aan zijn zuster Anna Maria van
den Bergh zijn behuwd nicht Nicola Maria Helena Wijnen etc.
103
16-05-1914
Veghel
testament
Anna Maria van den Bergh, wonende te Veghel in de Hoofdstraat maakt in haar testament diverse
familieleden tot haar erfgenamen.
104
18-05-1914
Veghel
testament
Adrianus van den Tillaart, Martinuszoon wonende aan het Hezelaar te Veghel. Zijn erfgenamen
kinderen van zijn broeder Jan en zussen Adriana gehuwd met Johannes van Sleeuwen, Elisabeth
gehuwd met Arnoldus van Rijbroek, Maria gehuwd met Antonius van Veghel en Wilhelmina gehuwd
met Lambertus Verhoeven.
105
26-05-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johanna van Gerwen weduwe Johannes Janssen,
Eerde gemeente Veghel.
106
26-05-1914
Zijtaart
inventaris
Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Johanna van Erp te Zijtaart waar ze is overleden
op 25 januari 1914. Dit op verzoek van Johannes van Lith, timmerman en weduwnaar van genoemde
Johanna van Erp met zijn minderjarige kinderen Albertus Laurentius, Gerardus en Lamberdina van
Lith. Hun toeziende voogd is Johannes van Erp, landbouwer te Veghel op het Haveld.
Percelen land te Zijtaart sectie E. 2976, 2977.
@
108
28-05-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Theodorus en Wilhelmus van Asseldonk.
109
02-06-1914
Erp
testament
Catharina Koolen, ook genoemd Coolen, wonende te Erp maakt in testament tot haar erfgenamen
nicht Martina Welten, gehuwd met Antonius van der Burgt, nicht Christina Welten gehuwd met Jan
van den Boom te Gemert etc.
110
04-06-1914
Erp
testament
Lucas Coolen te Erp maat testamentair zijn kleindochter Ardina van Exel het kind va haar dochter
Antonia Coolen en Aloijsius van Exel etc.
111
04-06-1914
Erp
testament
Josina Boerdonk, Erp maakt haar testament. Maakt tot erfgenamen haar achterneef Hendrikus van
Haandel Gerarduszoon te Aarle Rixtel. Etc.
112
04-06-1914
Erp
verkoop
Antonius Egidius Heijkants , bouwkundige te Erp en weduwnaar van Wilhelmina Bernardina Maria
van den Wijngaard en zijn kinderen Adriana Johannes Wilhelmus Jozef, Jean Adrianus Maria Jozef
Maria en Arnoud Leo Antonius Jozef Heijkants.
Heeft verkocht aan Johannes Kerkhof, Wilbertzoon te Erp een perceel weiland sectie K. 577, 699.
113
08-06-1914
Veghel
testament
Josephus Martinus van den Tillaart, landbouwer op het Ham maakt zijn echtgenote Lamberdina ook
genoemd Lamberta Verhoeven erfgenaam van al zijn goederen etc.
114
08-06-1914
Veghel
testament
Lamberdina ook genoemd Lamberta Verhoeven gehuwd met Josephus Martinus van den Tillaart,
landbouwer op het Ham. Maakt haar man erfgenaam etc.
115
08-06-1914
Erp
verklaring
Johanna Maria Kuijpers, landbouwster te Erp, Heuvelrug en weduwe van Antonius Bouw.
Ze verklaard dat als haar minderjarige kinderen Klasina Maria Sophia en Johannes Antonius Bouw na
haar overlijden nog minderjarig zijn dat haar broer Henricus Kuijpers, landbouwer te Erp op de
Stinkhoek hun voogd zal zijn.
116
10/11-06-1914
Boekel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Cornelis Braat uit Made.
117
10-06-1914
Boekel
geldlening
Marinus Reijbroek, timmerman en rijwielhandelaar te Boekel op de Run. Heeft 1100 gulden geleend
van Theodorus van den Akker.
Waarborg: huis met land te Boekel sectie E. 834, 867, 1157, 859, 868.
118
10-06-1914
Boekel
testament
Helena van der Wijst, naaister te Boekel maakt haar testament.
119
10-06-1914
Boekel
testament
Maria van der Wijst, naaister te Boekel maakt haar testament.
@
120
12-06-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Wilhelmus van Reijbroek en Franciscus van de Ven, gehuwd met
Lamberta van Reijbroek.
121
15-06-1914
Veghel
scheiding
Gabriel Monnickendam, Alexander van Dijk gehuwd met Johanna Monnickendam, Levi Samson,
koopman te Eibergen als lasthebber van Betje Samson, Simon Apstroot , godsdienstleraar te
Antwerpen en gehuwd met Netje Samson.
Ze scheiden en verdelen goederen van wijlen Salomon Monnickendam in leven weduwnaar van
Elisabeth Bloemendaal.
Drie woningen gelegen te Veghel aan de haven, Noordkade sectie A. 3222 en 3220 en enige percelen
land
122
16-06-1914
Veghel
testament
Johannes Brugmans, landbouwer op het Zondsveld maakt tot zijn erfgenamen Hendrika en Johanna
Bouw.
123
16-06-1914
Veghel
testament
Johanna Bouw, wonende op het Zondsveld maakt tot haar erfgenamen Johannes Brugmans en
Hendrika Bouw.
124
16-06-1914
Veghel
testament
Hendrika Bouw, wonende op het Zondsveld maakt tot haar erfgenamen Johannes Brugmans en
Johanna Bouw.
125
16/19-06-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adriana Bouw, weduwe Theodorus van den
Biggelaar. Henrica Smits, beiden Veghel. Maria Smits, Helmond. Sophia Smits, ‘s-Hertogenbosch.
Hendrikus Kuijpers, Erp mede voogd over de minderjarige kinderen Klasina Maria Sophia en Johanna
Antonius Bouw. Hendrikus Habraken, Erp. Jonkheer Jean de Kuijper, ’s-Hertogenbosch. Willem en
Maria van den Arrke, Erp. Johanna Maria Goorts, weduwe Petrus van de Rijdt, Boerdonk. Johannes
Prettie, Boerdonk.
126
22/23/25/26-06-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Josephus Schoenmakers, Uden. Henrica Smits
Veghel. Maria Smits, Helmond. Sophia Smits, ’s-Hertogenbosch. Theodorus Hurks, Veghel. Willem
van Thiel, Veghel. Jonkheer Jean de Kuijper, ’s-Hertogenbosch. Jonkheer Joseph van Sassen van
IJsselt, Schijndel. Henricus van Sleeuwen, Veghel. Etc.
127
25-06-1914
Zijtaart
testament
Adriana Bouw, landbouwster op het Zondsveld weduwe van Theodorus van den Biggelaar, maakt
haar testament. Erfgenamen o.a. nicht Johanna Rooijakkers.
Herziet dit testament op 28 januari 1916.
128
26-06-1914
Veghel
testament
Adrianus Kuijpers, landbouwer te Veghel aan de klinkerweg naar Erp. Maakt zijn echtgenote
Leonarda Raaijmakers tot enige erfgenaam.
129
26-06-1914
Veghel
testament
Leonarda Raaijmakers gehuwd met Adrianus Kuijpers, landbouwer te Veghel aan de klinkerweg naar
Erp. Maakt deze tot haar enige erfgenaam.
130
26-06-1914
Gemert
testament
Lucia Johanna van den Acker, wonende te Gemert in de straat maakt in testament haar zus Maria
Josepha van den Acker tot erfgename. Vermaakt verder aan Alphonsus van den Acker, Antoniuszoon,
thans in de abdij van Berne te Heeswijk, Albertus Bex, thans in het klooster kapucijnen te Velp bij
Grave, Herman van den Acker, Antoniuszoon, thans in het klooster der paters van het heilig hart te
Asten. Verder nog vele familieleden wonende in Amerika, Nijmegen, Helmond, Zwolle en Gemert.
131
26-06-1914
Gemert
testament
Maria Josepha van den Acker, maakt haar testament, waarin zeer veel erfgenamen.
132
02-07-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Jan van Doorn te Veghel.
133/139
02/09-07-1914
Veghel
verkoop
Gerardus Vermeulen, ’s-Hertogenbosch. Eduard van Heusde van der Sluijse gehuwd met Johanna
Vermeulen, ’s-Hertogenbosch. Geertruida van den Broek, weduwe Petrus Klerks, Dinther. Hendrikus
van den Broek, herbergier, Schijndel. Johanna van den Broek, Dinther.
Verkopen openbaar een huis gelegen te Veghel in de Hoofdstraat sectie G. 1103, 464 etc.
134
04-07-1914
Zijtaart
scheiding
Lambertus van Dam, wonende te Zijtaart. Johannes van der Weegen, huisschilder te Tilburg en
gehuwd met Henrica Maria van Dam. Gijsberta Maria van Dam, winkelierster te Zijtaart.
Scheiding en verdeling van de goederen door eerstgenoemde.
Een huis etc. te Zijtaart sectie E. 2922, 282 en veder winkelgoederen, herberg benodigdheden als
buffet, biljardkasten, tafels en stoelen etc.
135
06-07-1914
Veghel
verkoop
Johanna Maria Vogels, weduwe Jan van Boxmeer, wonende te Veghel buurt Hezelaar wijk D nr. 111.
Wilhelmus, Johannes, Hendricus Johannes, Adrianus, Martinus en Petrus van Boxmeer allen
landbouwers te Veghel, Wilhelmina van Boxmeer, Veghel. Lambertus van Boxmeer, kapelaan te
Raamsdonkveer. Ze verklaren te verkopen aan de staat der Nederlanden krachtens aanschrijving van
de minister van oorlog, vertegenwoordigd door Christiaan Evert Blaauw, kapitein een perceel
bouwland sectie A. 3325 (bijgevoegd een schetstekening) Op het perceel zal een marechaussee
kazerne gebouwd worden.
136/147
07/21-07-1914
Zijtaart
verkoop
Catharina Oppers te Zijtaart verkoopt openbaar in het koffiehuisje van Jan Smits een huis met stal,
schuur, schop, hooiberg, erf, tuin en weiland genaamd het Paardweike sectie E. 1819. 1820, 1320,
1945, 1946. Weiland genaamd de Groote Tip E. 1947, de Heikoop E. 684, 685. Onder Erp ter plaatse
de Lijnse Kampen K. 158, 160, het Kampke K. 162 Nelleveld K. 94, de Lenneke Dal K. 82 K. 86 en 87.
Op het Zondsveld weiland de kleine Beemd E. 1401, de Hooge Akker E. 1298, de Groote Beemd E.
1397, het voorste perceel in Brandskamp E. 1170, 1172, 1173, moeras en schaarbosch de Putten E.
1359, 1294.
137
08/10-07-1914
Boekel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van de gemeente van Boekel en diverse personen.
138
09-07-1914
Schijndel
geldlening
Marinus van Dijk, landbouwer te Schijndel Wijbosch. Heeft 6000 gulden geleend van Martinus van
Kessel, landbouwer te Boekel en weduwnaar van Maria van den Krommenakker.
Waarborg: een huis en land te Schijndel Wijbosch sectie E. 1626, 1627, 1628 etc.
140
11-07-1914
Erp
testament
Egidius van Berkel, organist en koster te Erp maakt tot zijn erfgenamen nicht Petronella van Berkel
religieuze en een dochter van mijn broer Adrianus van Berkel, thans overste in het klooster te
Lichtenvoorde. De kinderen van wijlen neef Willem van den Akker de zoon van zwager Johannes van
den Akker. Nicht Antonia van den Akker te Erp, weduwe Martinus van Gerwen. Neef Antonius van
den Akker te Gemert. Neef Johannes van den Akker te Volkel. Etc.
@
141
11-07-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Hendrikus Perée als lasthebber van Martinus
Hurks uit Eerde c.s.
@
142
11-07-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Jacobus Christianus Hendrikus Perée als lasthebber van Petrus
Hubertus Kneghel uit Tilburg.
143
13 t/m18-07-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van den Brand. Adriana Bouw, weduwe
Theodorus van den Biggelaar. Philip Pepers, allen Veghel. Martinus van den Bosch, Erp. Willem
Bevers en Willem van Lieshout beiden uit Uden. Verder nog zeer veel meerdere personen.
144
18-07-1914
Zijtaart
geldlening
Petrus van den Nieuwenhuijzen, bakker te Zijtaart heeft 2000 gulden geleend bij Leendert Bekkers,
landbouwer te Sint-Oedenrode ter plaatse de Coevering.
Waarborg: een huis, bakkerij, erf en tuin te Zijtaart sectie E. 2388, groot 5 aren 70 centiaren.
@
145
18-07-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Wilhelmus Josephus Maria Wijnen uit Asten
146
20/21-07-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Wilbert Thijssen uit Zijtaart. Maria Adrianus Volker,
burgemeester van Veghel en Franciscus Cornelis van Lith, gemeentesecretaris van Veghel. Johannes
Schepens. Lambertus van Asseldonk. Antonius Schepens. Martijn van Goor. Martinus Schepers.
Johannes van Zutphen en Adrianus Kuijpers allen Veghel.
148
29-07-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes van Grinsven te Eerde Veghel.
149
03-08-1914
Veghel
testament
Johannes van der Linden, winkelier en herbergier te Veghel op het Ham maakt zijn testament waarin
hij als enige erfgenamen maakt zijn echtgenote Henrica van der Pol. Etc.
150
03-08-1914
Veghel
testament
Henrica van der Pol gehuwd met Johannes van der Linden, winkelier en herbergier te Veghel op het
Ham. Ze maakt haar man tot enige erfgenaam.
151
04-08-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Johannes en Martinus van der Heijden, beiden Erp.
Franciscus van der Heijden Eerde, Schijndel. Petrus van Duijnhoven en Johanna van Doorn,
echtlieden te Erp. De minderjarige Gerardus, Lamberta te Erp. Antonia van der Heijden te Kayambi.
152
05-08-1914
Veghel
testament
Antonius Johannes Ketelaars, bakker en winkelier te Veghel aan de Sluisstraat. Maakt zijn echtgenote
Johanna Cornelia Dobbelsteen tot enige erfgename.
153
05-08-1914
Veghel
testament
Johanna Cornelia Dobbelsteen gehuwd met Antonius Johannes Ketelaars, bakker en winkelier te
Veghel aan de Sluisstraat. Maakt hem tot enige erfgenaam.
154
07-08-1914
Schijndel
verkoop
Openbaar verkoop van haver te velde onder Schijndel ten behoeve en op verzoek van Irena Francisca
Augustina Maria Raupp, weduwe van Lambertus Josephus Bolsius en moeder van de minderjarige
Theodore Agnes Antonius Maria Bolsius.
155
11-08-1914
Veghel
testament
Petrus Josephus Slooten koek, banketbakker te Veghel in de Marktstraat. Erfgename zijn echtgenote
Maria van de Laar.
156
12-08-1914
Veghel
testament
Maria van de Laar gehuwd met Petrus Josephus Slooten koek, banketbakker te Veghel in de
Marktstraat. Ze maakt haar testament.
157
12-08-1914
Veghel
verkoop
Lamberdina van Asseldonk, Veghel op het Ham weduwe van Antonius van Rijbroek en haar
minderjarige kinderen Anna, Ardina, Johannes en Gerarda van Rijbroek. Antonius Vissers gehuwd
met Anna Maria van Rijbroek. Johanna van Rijbroek. Martinus van Rijbroek. Hendrikus van Rijbroek
en Johanna van Rijbroek allen Veghel.
Ze hebben verkocht aan de firma Coenen en Schoenmakers te Uden o.a weiland te veghel nabij de
spoorhaven lang de Zuid-Willemsvaart sectie A. 897, 896. 895, 894 en 2029.
158
17-08-1914
Erp
testament
Adrianus van Berlo, wonende te Erp in de straat maakt zijn testament. Erfgename zijn echtgenote
Antonia Schellings.
159
17-08-1914
Erp
testament
Antonia Schellings echtgenote van Adrianus van Berlo en eerder weduwe van Franciscus Kanters,
wonende te Erp in de straat maakt haar testament.
160
25-08-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Josephus Schoenmakers, Uden. Henrica Smits,
Veghel. Maria Smits, Helmond. Sophia Smits ’s-Hertogenbosch. Willem van Thiel, Veghel.
161
28-08-1914
Veghel
scheiding
Christiaan Jonkers, landbouwer te Veghel ter plaatse de Kempkens en gehuwd met Maria Hurkmans,
en Johannes van der Heijden, ook landbouwer aldaar.
Ze scheiden en verdelen goederen welke behoorden uit een eerder huwelijk van genoemde Maria
Hurkmans met Theodorus van der Heijden.
o.a. een huis en land sectie F. 1790, 979, 753, 985, 986, 987, 988, 995, 1869, 1872, 1046, 1870, 1871,
1864, 1865, 2313, 2327, 2348, 2132 sectie A. 726, 717, onder Sint-Oedenrode een huis en land sectie
D. 479, 478, 484, 485, 493, 1414, 1415, 1473, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 1413, 1416, sectie J.
2247, 2248. Onder Dinther sectie B. 1148, 1148a, 1149a, 1150a.
162
03-09-1914
Veghel
testament
Franciscus van Eert, wonende te Veghel aan de Hoofdstraat. Wil na zijn dood begraven worden naast
zijn overleden echtgenote op het Rk kerkhof, kom Veghel. Erfgename zijn zuster Johanna Maria van
Eert, religieuze in het klooster van Dinther.
163
03-09-1914
Schijndel
verkoop
Justinus van Rooij, landbouwer te Eerde onder Schijndel. Verkoopt openbaar een huis met erf etc.
gelegen aldaar sectie D. 3204 en enige percelen land D.4075, 4076 en land gelegen onder SintOedenrode sectie D. 1611, 1615.
164
04-09-1914
Veghel
testament
Hendrikus van Rijbroek, Johanneszoon wonende te Veghel aan het Hezelaar. Maakt tot zijn
erfgenamen zus Johanna en broer Arnoldus van Rijbroek.
165
04-09-1914
Veghel
testament
Johanna van Rijbroek wonende te Veghel aan het Hezelaar maakt haar testament.
166
12-09-1914
Schijndel
verkoop
Justinus van Rooij, landbouwer te Eerde onder Schijndel heeft verkocht aan Johannes van Rooij,
spoorwegwerker en wonende te Veghel een huis met land ter plaatse Hoevens onder Schijndel
sectie D. 3204, 3205, 4075, 4076 en land gelegen onder Sint-Oedenrode sectie D. 1611, 1615.
167
24-09-1914
Erp
testament
Adriana van Gerwen te Boerdonk maakt tot haar erfgenaam neef Franciscus van den Bosch die bij
haar inwoont.
168
24-09-1914
Veghel
verhuur
Jan van den Broek, Petruszoon. Antonius Petrus van Hout, houthandelaar te Veghel. Jacobus
Christianus Hendrikus Perée, kandidaat notaris te Veghel als mondelinge lasthebber van Anna Maria
Jacoba Smits, weduwe van Josephus Theodorus Sopers te ’s-Hertogenbosch, Maria Mathilda
Ludovica Smits , Helmond, weduwe Petrus Johannes Coovels en Henrica Helena Maria Bernardina
Smits te Veghel. Ze verhuren diverse percelen land gelegen te Veghel.
169
25-09-1914
Veghel
verhuur
Jonkheer Jean Louis Eduard Marie de Kuijper, griffier bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch enige
percelen land gelegen te Veghel
170
25-09-1914
Veghel
verhuur
Christianus Hendrikus Perée, kandidaat notaris te Veghel als mondelinge lasthebber van Catharina
Maria Francisca Duijnstee, wonende te Nijmegen als weduwe van Antonius Henricus Josephus Scheij,
mede moeder van Elisabeth Johanna Francisca Maria, Cato Henrica Christina Francina, Jacqueline
Anna Johanna Antonia, Jan Antonius Albertus Maria en Antonius Henricus Renier Maria Scheij.
De hoogwelgeboren jonkheer Jozef Leopold Emile Marie van Sasse van IJsselt. Notaris te Schijndel.
De hoogwelgeboren jonkvrouw Olivie Louise Marie van Sasse van IJsselt, Veghel en de
hoogwelgeboren jonkvrouw Anna Benedicta Marie van Sasse van IJsselt, Veghel .
Ze verhuren in het openbaar diverse percelen land gelegen te Veghel.
171
01-10-1914
Erp
scheiding
Martinus Goorts, Boerdonk gemeente Erp. Jan van Asseldonk. Landbouwer te Erp in den Hoek en
gehuwd met Geertruida Goorts. Johanna Maria Goorts, Boerdonk, weduwe Petrus van de Rijt. En
haar minderjarige kinderen Johannes Antonius en Petronella Wilhelmina Theodora van de Rijt.
Hendrikus van Zutphen, hoofd der school te Erp is hun toeziende voogd.
Ze scheiden en verdelen de nagelaten goederen van de echtlieden Petrus Goorts en Wilhelmina
Verbakel.
Een huis etc. te Boerdonk sectie G. 1015, 1090, 215, 406, 224, 757, 411, 412, 911, 1045, sectie H.
123, 130, 332, 136, 169, 1080, 1081, 142, 377 etc. ook land te Veghel en Beek en Donk.
172
05-10-1914
Dinther
geldlening
Peter Joosten, schilder te Dinther heeft 1000 gulden geleend van Wilhelmus Wuijtenburg,
dienstknecht te Veghel.
Waarborg: een huis en land te Dinther sectie C. 2127, 2128, 2311.
173
05-10-1914
Dinther
geldlening
Peter Joosten, schilder te Dinther heeft 2000 gulden geleend van Jan Smits, Johanneszoon,
landbouwer te Gemert ter plaatse armenhoef. Mede hiervoor verschenen Wilhelmus Ketelaars uit
Veghel als lasthebber van Jan Smits, Johanneszoon.
Waarborg: een huis etc. te Veghel in de Hoofdstraat sectie G. 1103, 464.
174
05-10-1914
Veghel
testament
Christianus van de Leemput, Veghel, herroept eerder gemaakt testament. Erfgenamen Johanna van
den Broek, Dorshout en weduwe van Theodorus van Lieshout, Gerardus van den Broek
Johanneszoon, Dorshout, Antonius van den Broek , Doornhoek en meerder personen als erfgenaam.
175
05-10-1914
Zijtaart
testament
Lambertus van Asseldonk, Johanneszoon wonende op en Doornhoek. Legateert diverse sommen geld
aan de parochiekerk te Veghel en Zijtaart o.a. voor de zielenrust van zijn broeder Adrianus van
Asseldonk. Ook een legaat aan de kruisheren te Uden.
176
05-10-1914
Zijtaart
verkoop
Lambertus van Asseldonk te Veghel heeft verkocht aan Hendrikus Antonius, Johanna en Anna Maria
Ketelaars, kinderen van Gijsbertus en landbouwers op den Doornhoek.
Verkocht een huis etc. te Zijtaart sectie E. 2347, 2348, 344, 1635, 1636
177
06-10-1914
Veghel
scheiding
Francisca van Lankveld, weduwe van Johannes Peter Goorts, Veghel. Johannes van Zutphen gehuwd
met Petronella Goorts, Veghel. Peter Goorts de oudste, Uden. Peter Goorts de jongste, Veghel.
Ze scheiden en verdelen de goederen van Francisca van Lankveld, weduwe van Johannes Peter
Goorts en wijlen Hendrika Goorts.
Een huis en land te Veghel sectie C. 231, 234, 236, 352, 244, 300, 781, 1447, 837, 1024, 1026. 1027,
1582, onder Erp sectie A. 873, 633, 414 en sectie C. 53 etc.
178
08-10-1914
Boekel
verkoop
Hendrikus Jansen, vroeger landbouwer te Boekel en thans te Milheeze gemeente Bakel en Milheeze,
weduwnaar van Wilhelmina, ook genaamd Maria van Hees. Heeft verkocht aan Johannes Tielemans.
Willemszoon, landbouwer te Boekel ter plaatse Molenwijk.
Een huis etc. gemeente Boekel sectie E. 233, 641, 848, 1055, 701, 1119, sectie H. 615.
@
08-10-179
1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Antoon van den Akker uit Boekel.
180
15-10-1914
Schijndel
scheiding
Franciscus van der Heijden, landbouwer Eerde, gemeente Schijndel. De eerwaarde Antonia van der
Heijden, religieuze te Kaijambi, Rhodesië in Zuid Afrika. Martinus van der Heijden, Erp. De eerwaarde
Lamberta van der Heijden, religieuze te Erp. Johannes van der Heijden, Erp. Petrus van Duijnhoven
gehuwd met Johanna van Doorn welke eerder weduwe was van Lambertus van der Heijden, Erp en
haar minderjarig kind Gerardus van der Heijden.
Ze scheiden en verdelen goederen van wijlen Hendrikus van der Heijden en Adriana van Veghel,
beiden te Veghel overleden
Een huis etc. gelegen te Eerde gemeente Schijndel ter plaatse Hoevens sectie D. 4057, 1798, 1799,
3831, 3776, sectie E. 2062, 2063, 2078, 2079, 2080, 2374, 2924, 2925, 2926, 3070
181
19-10-1914
Erp
scheiding
Gerardus Ketelaars, Petruszoon, Erp. Bernardus van Genugten, Sint-Oedenrode gehuwd met
Lamberdina Ketelaars.
Ze scheiden en verdelen goederen van de nalatenschappen wijlen het echtpaar Peter Ketelaars en
Maria Goorts. De ouders van eerstgenoemde Gerardus Ketelaars etc.
Een bouwmanshuis en land te Erp de Bolst sectie B. 224, 602, 759, 873, 875, 328, 800, 801. Verder
percelen met de namen het Elzenveld, de Juffrouw, de Horstakker, de achterste Roetnest, de Palts,
van Kilsdonks-veldje, het Grootveld, Achterste Grimbaaij, de Heimorgen, aan de Veghelsche dijk, het
Arsent, Nog een bouwmanshuis sectie B. 220, 219, 658 ter plaatse de Bolt. En land de Achterste
Streep, de Voorste Streep, het Kampke, de Morse Hoef, de Adriaans, de Bolst, de Kop,
Verbruggensveld, achter Dreeten, de Laak en Hongerdonk.
182
20-10-1914
Veghel
verhuur
Jan van Santvoort te Veghel biedt openbaar te huur enige percelen land gelegen te Veghel in de
Koolenkampen sectie A. 607 in diverse kavels verdeeld.
183
21-10-1914
Veghel
testament
Adrianus van den Broek, vroeger klompenmaker en straatmaker te Veghel aan het Hoogeinde A.
2706, 2707. Maakt testamentair als erfgenamen zijn echtgenote Wilhelmina van Rixtel en zwager
Hendricus van Dijk, timmerman in de Marktstraat.
184
21-10-1914
Veghel
testament
Wilhelmina van Rixtel, gehuwd met Adrianus van den Broek, vroeger klompenmaker en straatmaker
te Veghel aan het Hoogeinde A. 2706, 2707. Ze maakt haar testament.
185
27-10-1914
Sint-Oedenrode
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Adrianus Vugts, uit Eerde gemeente SintOedenrode.
186
27-10-1914
Erp
testament
Johanna Maria van Asseldonk, Antoniusdochter wonende te Erp in de straat maakt haar testament.
Erfgenaam achterneef Antonius van Asseldonk, Henricuszoon, thans verblijvend bij de kruisheren in
Sint-Agatha bij Cuijk.
187
28-10-1914
Boekel
testament
Cornelis Biemans, wonende te Boekel in de Kreugerstraat. Erfgename nicht Wilhelmina Tielemans,
Willemsdochter, broer Egidius Biemans, zus Antonia Biemans gehuwd met Wilhelmus Tielemans etc.
188
29-10-1914
Veghel
scheiding
Matheus Petrus Paulus Rath, deken en pastoor te Helmond. Wilhelmina Antonia Rath te Veghel
mede lasthebber Johannes Gerardus Jacobus Kerssemakers, fabrikant te Gestel, gehuwd met
Theresia Maria Rath, Daniel Jacobus Eras, fabrikant te Tilburg, weduwnaar Carolina Maria Martha
Rath en haar minderjarige kinderen Gerrit Jacobus Antonius Maria, Maria Johanna Jacoba en Jacobus
Maria Eras.
Ze scheiden en verdelen goederen nagelaten door Adelheid Pfenning weduwe Gerrit Rath en
Ludovica Sophia Francisca Rath, beiden te Veghel overleden.
Een huis, fabriek, bleek etc. te Veghel sectie G. 985, 583, 983, 987, 986, 1223, 1236, 1237 etc.
189
02-11-1914
Veghel
scheiding
Antonius Schepens. Martinus Schepers gehuwd met Adriana Maria Schepens. Lambertus van
Asseldonk, gehuwd met Hendrika Schepens. Martinus van Goor gehuwd met Johanna Maria
Schepens. Allen landbouwers te Maria Heide.
Ze scheiden en verdelen goederen van wijlen hun ouders en schoonouders Johannes Schepens en
Petronella Daandels.
Een huis etc. sectie B. 793, 798, 799, 788, 784, 786, 2088, 2089, 2091, 2092, 801, 2087, 2090, 2093,
2328, 72, 73, 2459, sectie C. 81, 160, 972, 1310, 1412, 1259, 1256, 46, 47, 161, 1201, 1204, 1465.
190
06-11-1914
Veghel
scheiding
Adrianus van de Donk, landbouwer te Veghel ter plaatse de Stad. Lambertus van de Donk. Johannes
van de Donk, landbouwers op het Middegaal.
Ze scheiden en verdelen goederen van wijlen het echtpaar Theodorus van de Donk en Maria van den
Oever.
Huizen etc. te Veghel sectie A. 733, 682, 358, 359, 1732, 1739, 405, 406, 413, 258 t/m 262, 2606, 737,
471 t/m 473, 846, 350, 451, 352, 290, 291, 2929, 3068, 398, 399, 3109, sectie D. 150, 145, 148, 228,
1993, sectie C. 750, 751, 450, 454, 1197 t/m 1200, 867. 1219, 1220 en een huis etc. sectie A. 3422.
Verdel nog land te Dinther en Erp en nog een huis te Veghel sectie C. 536, 537, 538, 897, 1392, 670,
671, 1074, 1075, 981.
191
13-11-1914
Veghel
hypotheek credit
Hypotheek credit verleend door Antonius Ketelaars, Janszoon bakker te Veghel aan de Hanzabank
te Boxtel etc.
192
17-11-1914
Erp
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Hendrikus Kuijpers te Erp als voogd over de
minderjarige Klasina Maria Sophia Bouw en Johannes Antonius Bouw, beiden uit Erp
193
13-11-1914
Zijtaart
verkoop
Regina Adriaans, weduwe Godefridus van Nuenen, Johannes van Nuenen en Christianus van Nuenen,
landbouwers op het Zondsveld.
Ze hebben verkocht aan Adrianus van Hamont twee percelen land ter plaatse het Leinsven, sectie E.
2767 en 2768.
194
19-11-1914
Erp
verhuur
Johannes van den Elzen, dienstknecht te Uden op Duifhuis, Antonia van den Elzen, dienstbode te
Uden, Egidius Theodorus van den Elzen, dienstknecht te Erp, Hendrikus van den Elzen, landbouwer te
Erp als voogd over de minderjarige, Martinus en Hendrika van den Elzen, Erp.
Ze hebben verhuurd aan Hendrika van den Bosch, landbouwster te Erp aan het Kraanmeer en
weduwe van Adrianus van Stiphout. Verhuurd een bouwmanserf gelegen te Erp gelegen aan het
Kraanmeer en de Veluwe sectie C. 35, 408, 79, 449, sectie A. 381, 382, 485, 486, 217, 584, 428.
195
24-11-1914
Veghel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Christianus Schoenmakers.
196
25-11-1914
Veghel
verkoop
Augustinus Matheus Rath, fabrikant te Veghel heeft verkocht aan Antonius, Marinus en Maria
Jacobs, landbouwers te Uden Duifhuis een perceel land gelegen in Maria Heide sectie C. 725.
197
26-11-1914
Zijtaart
schuldbekentenis
Johannes Hendrikus van Eerdt, molenaar op het Zondsveld ter ene zijde en Jacobus Christianus
Hendrikus Perée, kandidaat notaris te Veghel.
Genoemde Johannes Hendrikus van Eerdt bekend schuldig te zijn aan de creditvereniging de
Hansabank te Boxtel wegens wisseltrekkingen etc. een som van 1500 gulden.
Waarborg: een huis etc. gelegen op het Zondsveld sectie E. 3045
198
26-11-1914
Veghel
testament
Gerardus Adrianus de Graauw, koffiehuishouder te Veghel aan de haven maakt zijn testament.
199
26-11-1914
Veghel
testament
Suzanna Johanna Heestermans, echtgenote van Gerardus Adrianus de Graauw, koffiehuishouder te
Veghel aan de haven maakt haar testament.
200
27-11-1914
Veghel
testament
Johannes Steenbakkers, landbouwer te Veghel aan het Beukelaar, maakt zijn testament.
Legateert aan de parochie voor de zielenrust van wijlen zijn echtgenote Maria Catharina Sleeuwen,
wijlen zijn behuwde zuster Wilhelmina van Sleeuwen, ook voor de zielenrust van zijn ouders Jan
Steenbakkers en Hendrina Smits en zijn schoonouders wijlen Adrianus Sleeuwen en Catharina
Verbruggen. Noemt verder in zij testament zijn zwager Gerardus van Stiphout en diens echtgenote
Maria van der Steen, de kinderen van wijlen zijn zwager Johannes van Rijbroek en Maria van Hoof,
behuwde neef Petrus Verbruggen, de kinderen van behuwde neef Johannes van Sleeuwen te Veghel
op den Biezen, Hendricus, Maria, Catharina en Anna van de Crommert de kinderen van zijn behuwde
nicht Maria van Sleeuwen en mede wijlen Hendrikus van de Crommert, de kinderen van wijlen
Johannes van de Crommert de zoon van genoemde Maria van Sleeuwen etc..
201
28-11-1914
Veghel
testament
Gerardus van den Oever maakt zijn testament waarin hij legateert aan zijn zuster Francisca, ook
genaamd Franijna van den Oever. Ze erft o.a. percelen land met de namen Het Hopveld, de
Zeilkampkes onder Schijndel etc..
202
28-11-1914
Veghel
inventaris
Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Johanna van Cleef op verzoek van haar
echtgenoot Hendrikus van der Velden ter plaatse de Heuvelstraat en hun zoon Antonius Petrus van
der Velden. Zijn toeziende voogd is Theodorus Johannes van der Wiel.
Het huis met land gelegen onder sectie D. 128, 127, 121, 119, 111, 112, 2099, 126, sectie C. 605, 606,
1273, 1274, onder Schijndel een huis en landsectie D. 577, 578, 579, 2721, 533, 534, 598, 599, 600,
597, sectie C. 1871, 2917, 1873, 2918, sectie F. 572, 573, 574 en 458.
203
02-12-1914
Veghel
verklaring
Christianus Schoenmakers te Veghel nu verblijvend in het gasthuis aldaar. Verklaard dat hij ten
behoeven van Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh, kandidaat notaris te Nijmegen als
tegenwoordige eigenaar van vermeld bouwmanserf, oorspronkelijk verhuurd aan Christianus
Franciscus Hermans te Cuijk afstand te doen van de huurrechten.
Het bouwmanserf is gelegen te Veghel in het Dubbelen sectie F. 1893 t/m 1898, 2279 t/m 2284, 444
t/m 448.
204
03-12-1914
Veghel
geldlening
Hubertus van Stiphout weduwnaar Anna Maria van Erp, Johannes van Stiphout, Wilhelmus van
Stiphout, Jacoba van Stiphout, Johanna Maria van Stiphout en Geertruida van Stiphout, allen Veghel.
Johannes van Zutphen, bewindvoerder van Petrus van Stiphout verpleegd in het
krankzinnigengesticht Voorburg te Vught.
Hebben 1300 gulden geleend van Hendrikus en Johanna van Rijbroek.
Waarborg: een huis etc. sectie A. 392, 393, 394, 404, 512,1657, 3110, 3111.
205
03-12-1914
Veghel
geldlening
Adrianus Kuijpers, Johanneszoon heeft van de boerenleenbank te Veghel 1000 gulden geleend.
Directeur van de boerenleenbank is Bernardus van den Tillaart.
Waarborg: een huis etc. sectie B. 2023.
206
05-12-1914
Erp
testament
Josina van den Boom te Erp het Hurkske, gehuwd met Hendrik Nollen wie ze tot erfgenaam maakt.
207
05-12-1914
Erp
testament
Hendrik Nollen gehuwd met Josina van den Boom te Erp het Hurkske maakt zijn testament.
@
208
08-12-1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Martinus Cornelis Colen uit Gemert.
209
09-12-1914
Veghel
verkoop
Martinus en Johannes van Casteren hebben verkocht aan Johannes van de Donk Theodoruszoon
enige huizen etc. gelegen aan het Middegaal sectie A 2891, 2892
@
14-12-210
1914
royement
Hypothecaire inschrijving door Johannes van Doorn, Hendrikuszoon.
211
17-12-1914
Veghel
testament
Hendrikus van Lankveld te Veghel maakt zijn testament waarin als erfgenamen beschreven de
kinderen van zijn broer Wilhelmus van Lankveld te Veghel en de kinderen van broer Jan van Lankveld
in Uden etc..
212
18-12-1914
Veghel
testament
Gerardus van der Linden, landbouwer te Veghel op den Biezen, maakt zijn testament. Erfgenaam zijn
broer Lambertus van der Linden waarmee hij samen woont.
213
18-12-1914
Veghel
testament
Lambertus van der Linden, landbouwer te Veghel op den Biezen, maakt zijn testament. Erfgenaam
zijn broer van Gerardus der Linden waarmee hij samen woont.
214
23-12-1914
Veghel
verklaring
Gerardus Philippus Rath, Augustinus Matheus Rath, fabrikanten te Veghel en Janette Henriette
Marie van Mosseveld de weduwe van Laurentius Rath.
Ze verklaren dat door de genoemde comparanten met de nu wijlen Adelheid Pfenning de weduwe
van Gerrit Rath en mede wijlen Laurentius Rath in 1904 hebben aan gegaan de vennootschap onder
de firma gebr. Rath. Dat Adelheid Pfenning eerde hiervan is uit getreden en genoemde comparanten
de firma hebben door gezet. Mede toegetreden de zoon van Janette Henriette Marie van Mosseveld
genaamd Antoon Henri Willem Joseph Rath. Etc..
215
23-12-1914
Erp
inventaris
Beschrijving van alle goederen in het sterfhuis van Catharina van Berlo en op verzoek van haar
nagelaten man Martinus van Duijnhoven. Sterfhuis is gelegen te Erp ter plaatse Looieind. Mede ook
voor hun minderjarige dochter Maria Anna van Duijnhoven. Voorts in tegenwoordigheid van
Johannes van Duijnhoven, meerderjarig en Gijsbertus van Berlo als toeziende voogd over genoemde
minderjarige en als lasthebber Johannes Rovers, landbouwer gehuwd met Hendrika van Duinhoven,
Arnoldus van Duijnhoven, Erp die mede de goederen beschrijven.
Huis en land te Erp sectie D. 1120, 1022, 1028, 375, sectie C. 392, 505, 511, 439, 323, 282, 120, 56,
469, 528, 531. Sectie B. 402, 784, 785, 786 sectie L. 178 etc.
216
23-12-1914
Veghel
scheiding
Christianus van de Ven gehuwd met Hendrika van den Biggelaar, Antonia van den Biggelaar, beiden
Veghel en Johanna Vogels, weduwe Martinus van de Biggelaar te Sint-Oedenrode.
Ze scheiden en verdelen goederen behorende van laats genoemd echtpaar wonende te SintOedenrode ter plaatse de Voort nabij Zondsveld. Ook een huis te Keldonk met land sectie K. 188,
191, 8, 9, 13, 14, 732, 735, 737, 738, 819, 820, 821, 822, 942, sectie H. 668. Ook te Veghel op
Zondsveld land genaamd de Vlaas en de Rijt sectie E. 1099, 1100 t/m 1104 en 3000.
217
30-12-1914
Boekel
testament
Laurens Slaats te Boekel ter plaatse de Berkhoek. Heeft als erfgenamen de kinderen van Franciscus
van Bussel en Johanna Petronella van den Elzen, de kinderen van Martinus Bardoel en Catharina van
den Elzen, de kinderen van zijn zuster Anna Maria Slaats en wijlen Johannes Ketelaars. Etc.
218
30/31-12-1914
Boekel
verkoop
Openbare verkoop van goederen op verzoek van Cornelis Braat uit Made
Download