Nieuwsbrief 2, 2010 - Stichting Toekomst voor Haïti

advertisement
Nieuwsbrief 2010
Rabobank
155.19.74.444
Dag Allemaal,
Begin januari is het alweer een jaar geleden dat Haïti werd getroffen door een enorme aardbeving. Sindsdien is
noodhulp is op gang gekomen en er zijn voedselprogramma’s opgestart. Langzaamaan worden tentenkampen
vervangen door prefab noodwoningen waarin de mensen enkele jaren kunnen wonen. Maar de capaciteit is
onvoldoende. Nog 1 miljoen mensen leven in tentenkampen. Ondanks alle inspanningen van vrijwilligers,
hulpinstanties en overheden is het niet genoeg om Haïti op de been te helpen. Puinhopen staan wederopbouw in
de weg. Van regeringsplannen merkt de bevolking niets. Toegezegde hulp en geld blijft achter. Onlangs is
gebeurd waarvoor de Haïtianen vreesden: Het land is getroffen door een cholera-epidemie. Daarbij sterven veel
kinderen en volwassen. Kinderen vaak binnen enkele uren. Voldoende redenen voor de Stichting Toekomst voor
Haïti om vol energie door te gaan met onze inspanningen. En daar hebben u nog steeds hard bij nodig.
Hoe staat Stichting Toekomst voor Haïti ervoor? Inzamelen en helpen!
Sinds we direct na de aardbeving onze stichting oprichtten, is er een
indrukwekkende stroom acties, donaties en helpende handen op gang gekomen.
En die is tot op de dag van vandaag niet gestopt. Deze nieuwsbrief is een mooie
gelegenheid om al die mensen die zich voor onze stichting en daarmee voor de
Haïtianen, hebben ingezet heel hartelijk te bedanken. Dankzij onze gebundelde
krachten helpt de stichting lokale initiatieven in Haïti. Onze hulp komt direct bij
de mensen waar het om gaat terecht. Dit keer berichten wij u over de vereniging
Sopudep die onze hulp krijgt. De volgende keer stellen we het waterproject voor,
dat het aantal choleraslachtoffers beperkt.
Hulp voor Sopudep; opvang, onderwijs en werk
Sopudep is een volksbeweging die zich inzet voor de economische en sociale ontwikkeling van de allerarmste
mensen uit Pétionville, een plaatsje ten oosten van Port-au-Prince.
Naast de opvang van weeskinderen, kunnen de kinderen van arme mensen naar school om onderwijs te volgen.
Met behulp van donateurs verstrekt Sopudep microkredieten aan vrouwen. Het kalebasproject is daar een
voorbeeld van. Daarbij koopt de vereniging een grote hoeveelheid kalebassen in. Bij afname van een grote partij
krijgt de vereniging korting. De vereniging verkoopt de kalebassen in kleine partijen door aan lokale vrouwen. Het
aankoopbedrag wordt voorgeschoten door de vereniging. De vrouwen verkopen de kalebassen met een winst,
waarvan zij rijst voor hun gezin kopen, sparen voor nieuwe kalebassen en de lening aflossen. De afgeloste
leningen worden weer ingezet om andere vrouwen aan het werk te helpen.
De Sopudep School
In 2002 is Sopudep gestart met een school voor
arme kinderen. Maar de titel ‘school’ dekt niet
de lading. Inmiddels vangt Sopudep ook
weeskinderen, huisslaafjes en straatkinderen
op. Alle kinderen krijgen onderwijs en elke dag
een warme maaltijd. Meestal is dat de enige
maaltijd van die dag. In de loop der jaren is het
aantal leerlingen gegroeid tot 600.
Door de aardbeving is de school ingestort. 28
Kinderen en 4 leerkrachten zijn hierbij
omgekomen en de gebouwen zijn verwoest. Het handmatig ruimen van puin gaat langzaam. De doden liggen
nog steeds onder het puin en de plek roept veel angst op bij de kinderen.
Het grootste project dat Sopudep nu aanpakt is de bouw van een nieuwe
aardbevingbestendige school en een kindertehuis op een ander stuk grond. De
nieuwe gebouwen worden voorzien van waterreservoirs, waterzuiveraars en
zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. Er wordt gebouwd door lokale
bouwvakkers onder leiding van westerse deskundigen. Ook wordt een aantal
leerlingen tot bouwvakker opgeleid.
Bij de bouw worden uitsluitend lokale materialen gebruikt. Zo maakt Sopudep
van ieder eigen initiatief een duurzaam initiatief.
De Stichting Toekomst voor Haïti onderhoudt direct contact met de oprichter en directeur van Sopudep: Rea Doll.
Zij legt de plannen voor aan onze stichting. Per project bekijken we welke bijdrage de stichting kan leveren. Met
als voornaamste doel: hulp op gang brengen die de Haïtianen perspectief biedt op lange termijn. Meer informatie
over Sopudep, foto´s en filmpjes vindt u op onze website.
Doe mee en verminder de cholera bij kinderen en jongeren
De actie ‘Voor kinderen, door kinderen’ markeerde de start van onze stichting. En tot op de dag van vandaag is
dat de filosofie die we aanhangen. Wilt u als Nederlandse school nog iets doen voor leeftijdgenootjes in Haïti.
Dan juichen we dat van harte toe en we helpen u waar nodig. Met een actiepakket waarin u alles vindt over het
optuigen van een initiatief of met PR materiaal. Actiepakketten en PR materiaal zijn ook bruikbaar voor andere
groepen. Maatschappelijke stages voor groepjes jongeren van middelbare scholen behoren tot de mogelijkheden.
Nederlandse scholen, vraag de gratis presentatie aan
Onze vrijwilligers verzorgen ook graag een presentatie op uw school om de leerlingen meer te vertellen over Haïti
en de manier waarop leeftijdsgenoten daar leven. In de presentaties kunnen wij ingaan op aardbevingen,
orkanen en armoedeproblematiek. Aan de presentaties zijn geen kosten verbonden. Het enige wat we van u
vragen is … actie om nog meer te kunnen helpen!
De vrijwilligers verzorgen ook presentaties voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ieder initiatief
waarmee u geld in zamelt voor projecten in Haïti is van harte welkom.
Nederlandse kinderen, start met schrijven!
Aardbeving of geen aardbeving, kinderen blijven kinderen. Daarom zijn we
naast de hulpverleningsprojecten een correspondentieactie gestart.
Groepjes kinderen van een Nederlandse school(klas) die daar zin in
hebben, koppelen we aan penvriendjes in Haïti. Willen uw leerlingen
schrijven? Wij regelen de correspondentie. Neem contact met ons op voor
meer informatie.. Een sympathieke actie met een didactisch karakter. Maar
vooral: leuk voor de Nederlandse kinderen en leuk voor de Haïtiaanse
kinderen! Zie onze website.
Doe je mee?
Zin om een eigen actie op te zetten? Behoefte aan een actiepakket of PR materiaal? Interesse in een presentatie
op school? Neem contact met ons op via [email protected]
Donaties kunt u belastingsvrij overmaken op rekeningnummer 155197444 t.n.v. de stichting Toekomst voor Haïti.
Donaties komen voor 100% ten goede van de kinderen in Haïti.
Hartelijke groeten,
Ans Knipping, Jeroen Beentjes, Nicole van Hirtum, en vele anderen.
De foto’s zijn gemaakt door Constantine Alatzas
Download