Van-A-3 Aardbeving in Haïti

advertisement
Van-A-3
Aardbeving in Haïti
Didactische suggesties
Doelen
Deze actuakrant verschijnt naar aanleiding van de aardbeving in Haïti.
De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3-krant lezen en de opdrachten oplossen.
De leerlingen kunnen:
• zich interesseren voor actualiteit;
• een krant of internet als bron raadplegen om informatie op te zoeken over de aardbeving
in Haïti;
• aanduiden waar Haïti ligt op een wereldkaart of globe;
• uitleggen hoe een aardbeving ontstaat;
• verwoorden wat de gevolgen zijn van een aardbeving;
• illustreren hoe internationale en nationale organisaties het welzijn en vrede in Haïti
nastreven;
• uitleggen waarom de gevolgen van de aardbeving zo groot zijn voor Haïti.
Eindtermen
Wereldoriëntatie: 2.3, 4.4, 4.15, 6.2, 6.9, 6.11, 7
Met Van-A-3 aan de slag in de klas
- Deze Actuakrant kan gebruikt worden als uitgangspunt voor een actuales rond de aardbeving in
Haïti.
- De inhoud kan klassikaal behandeld worden bij een WO-thema rond welvaart of hulporganisaties.
De leerkracht kan samen met de leerlingen de artikels lezen en via een klasgesprek de inhoud
bespreken.
- De leerlingen kunnen individueel in hoeken- of contractwerk de krant lezen en de verwerking
oplossen.
- De krant kan een plaats krijgen in de lees- of actuahoek.
Laat de kinderen opzoeken waar Haïti precies ligt op de wereldkaart. Je kan hiervoor de Plantyn
Basisatlas gebruiken of de digitale atlas.
Laat de kinderen verwoorden hoe een aardbeving ontstaat. En wat de gevolgen ervan zijn? Op de
digitale tijdlijn kan je gaan kijken welke aardbevingen er nog zijn geweest. Laat de kinderen hierrond
informatie opzoeken. Wat waren de gevolgen van de aardbeving en hoe is het nu met die landen
gesteld?
Laat de kinderen kennismaken met het begrip welvaart via dit krantje.
- In de wereld is de welvaart ongelijk verdeeld. Zo is Haïti een zeer arm land. Je kan hiervoor gaan
kijken in je atlas op een wereldkaart die de armoede schetst (vb. Plantyn Basisatlas, 48A). Vergelijk
Haïti met België, de rest van de wereld.
- Bespreek met je leerlingen hoe dit komt (vb. omstandigheden (zoals een natuurrramp, ...), regering,
economische crisis, ...).
- Kom samen tot een definitie van de term welvaart. (De mogelijkheid om goed te kunnen leven)
Laat de leerlingen nagaan wat het belang van de (Belgische, internationale) hulporganisaties is. En
hoe ze zelf een verschil kunnen maken.
- Welke hulporganisaties zijn er aan het werk in Haïti? En waarin bestaat hun taak? Hoe geraken ze
aan middelen om hulp te bieden?
- Denk met je klas na hoe je Haïti kan helpen. Je kan zelf met de klas of met de school een
sponsoractiviteit op touw zetten om geld in te zamelen voor Haïti.
© Plantyn, Mechelen, 2009 – Actuakrant – p.1 -
Met Van-A-3 digitaal
Maak gebruik van de digitale tools op onze WO-portaal om de lessen te ondersteunen.
Laat de leerlingen op internet informatie opzoeken rond de aardbeving op Haïti. Laat hen in de klas
vertellen wat er gebeurd is.
Maak gebruik van de Plantyn Basisatlas online om Haïti op de wereldkaart te situeren. Laat zien waar
de aardbeving plaatsvond (Port-au-Prince).
Ga eens kijken op de digitale tijdlijn om te zien welke aardbevingen er nog allemaal geweest zijn.
Welke gebieden worden het meest getroffen? En hoe komt dit?
En nu jij! – Correctiesleutel
1. Haïti is een deel van een eiland. Kan je ook het andere deel noemen?
De Dominicaanse Republiek
2. Hoe ontstaat een aardbeving?
De aardkorst bestaat uit grote platen die tegen mekaar geduwd worden. De platen duwen steeds
harder tegen mekaar, waardoor de energie zich opstapelt. Als die energie vrijkomt, dan trilt de aarde
en ontstaat er een aardbeving.
3. Waarom zijn de gevolgen van de aardbeving in Port-au-Prince zo groot?
- Er zijn heel wat menselijke slachtoffers gevallen: 40 tot 50 000 doden. Heel wat mensen hebben
familie en vrienden verloren.
- Er is heel wat materiële schade. Vele huizen waren in slechte staat en zijn ingestort. Heel wat
mensen zijn nu dakloos. Ook grote gebouwen zijn ingestort zoals het paleis, ziekenhuizen, ... En ook
de wegen zijn niet meer bereikbaar, waardoor de hulpgoederen niet tot bij de mensen geraken.
- Heel wat ondergrondse leidingen zijn kapot waardoor er geen drinkbaar water is of elektriciteit.
Mensen drinken vuil water, wat kan leiden tot ziektes
- Haïti is een zeer arm land. Dit was aan het verbeteren. De aardbeving treft de bevolking dus dubbel
zo hard.
4. a) Wat is het B-Fastteam?
b) Wat is hun taak?
a) B-Fastteam staat voor Belgian First Aid and Support Team. Ze zijn getraind om bij rampen
onmiddellijk hulp te kunnen bieden.
b) Hun taak bestond erin om in Haïti met een zoek- en reddingsteam en speurhonden op zoek te
gaan naar overlevenden. Er was ook een medische ploeg ter plaatse en er werd een
veldhospitaal opgericht om slachtoffers te verzorgen. En een waterzuiveringsinstallatie moest
zorgen voor drinkbaar water, zodat ziektes werden vermeden.
5. Wat kan je zelf doen om Haïti te helpen?
Eigen inbreng
© Plantyn, Mechelen, 2009 – Actuakrant – p.2 -
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards