Terzijde

advertisement
TERZIJDE
Geoloog Manuel
Sintubin over de
berichten over
aardbevingen
Geen ‘fait
divers’
Op de nieuwssites van kranten
verschijnen geregeld korte onheilsberichten over weer een aardbeving die ergens een regio heeft
getroffen, vaak blindelings overgenomen van persagentschappen.
Berichtgeving onmiddellijk na
een aardbeving heeft weinig zin,
omdat er onvoldoende informatie
beschikbaar is. Maar in de huidige
‘vertwitterde’ media schotelen redacties hun lezers nog liever korte
en snelle, maar totaal irrelevante
berichten voor, dan te investeren
in correcte, eigen berichtgeving.
Deze berichtgeving verdwijnt
beter uit onze kranten. Zowel de
lezer als de redactie verliest er
zijn tijd mee. En het reduceert
een aardbeving tot een ‘fait divers’, wat het toch nog altijd niet
is. In plaats van er lukraak een
van de tientallen aardbevingen
die zich dagelijks voordoen, uit
te pikken en in een nietszeggend
artikeltje te gieten, zou berichtgeving over aardbevingen wel
een relevante boodschap kunnen
brengen. Neem bijvoorbeeld de
vele aardbevingen in het Middellandse Zeegebied, een regio
waar velen onder ons op vakantie
gaan. Zo’n aardbeving kan een
aanleiding zijn om de lezers in
te lichten over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een aardbeving in hun vakantieoord.
Naast het onderwijs spelen ook
de media een cruciale rol in de
vorming van een ‘informed citizenry’, goed geïnformeerde burgers, dus. Een opeenstapeling
van berichtjes ‘over’ een aardbeving als ‘fait divers’ heeft geen
zin. Maar weloverwogen berichtgeving ‘naar aanleiding van’ een
aardbeving, door een wetenschappelijk onderlegd redactielid dat zelf kan oordelen of een
aardbeving vermeldenswaard is,
kan het verschil maken. Ook het
verschil tussen een sensatieblad
en een kwaliteitskrant.
Download