Magneetveldtherapie - Tachyon Aanbieding

advertisement
Magneetveldtherapie
Wat is magneetveldtherapie en hoe werkt het.
De laatste 100 jaar is de chemische medicatie spectaculair ontwikkeld. Ze heeft de
natuurgeneeskunde op de achtergrond gedrongen. Ondertussen worden de nadelen en de
nevenwerkingen van de klassieke geneeskunde meer en meer duidelijk. Denken we maar even aan
de antibiotica resistentie, de maag- en lever- problemen door zware medicatie.
Nog nooit zijn mensen zo oud geworden maar nog nooit zijn mensen zo ziek geweest. Hoe komt
dat?? De industriële ontwikkeling is razendsnel ontwikkeld. Het lichaam heeft zich niet kunnen
aanpassen. De mens heeft de ijstijden overleefd, maar daar zijn miljoenen jaren over gegaan. De
industrie met haar luchtvervuiling en electrosmog heeft er nauwelijks 100 jaar over gedaan.
Meer en meer gaat ook de klassieke geneeskunde zich bezinnen over een zachtere aanpak. Het is
niet zo dat men de klassieke geneeskunde wil verdringen, a b s o l u u t niet !! Met alternatieve
geneeskunde kan men de klassieke zinvol aanvullen.
Er worden oude behandelingsvormen en oude technieken herontdekt en toegepast met schitterende
resultaten. Denken we aan acupressur, aromatherapie, Ayurveda, Bachbloesems, Qi-Gong, Reiki,
Shiatsu…
En zo komen we bij Magneetveldtherapie. Een nieuwe methode? Absoluut niet !
Magneetveldtherapie is geen modeverschijnsel. Ze is al zo oud als de aarde.
Kort wat geschiedenis:
In de oudheid werden natuurlijke magneten gebruikt door genezers. Er is bekend dat rond 600 v.Chr.
De Indiërs in de Ayurveda therapie, magneten gebruikten om speerpunten uit het lichaam te
verwijderen.
De Griek Hippocrates gebruikte magneetstenen (Hamatit) om bloedingen te stelpen.
In de Middeleeuwen werden gemalen magnetische stenen gebruikt tegen artritis, jicht of
vergiftigingsverschijnselen .
Dan komen we rond 1500 bij Paracelsus. Zijn werk was revolutionair. Hij had het inzicht dat lichaam,
geest en ziel één zijn en mekaar beïnvloeden. In die tijd was men ervan overtuigd dat ziek zijn een
straf van de duivel was. De filosofie van Paracelsus was dat mensen een geheime levenskracht
bezitten. Als die levenskracht afnam, dan kon de mens gesterkt worden door magneten.
Rond 1600 was er de lijfarts van Koningin Elisabeth I, Sir William Gilbert, die een geschrift heeft
nagelaten: de magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure ( over magneten,
magnetische lichamen en de grote magneet, de aarde).
Dan komen we eind 18° eeuw bij Mesmer. Hij heeft een thesis over “een subtiele onzichtbare
magnetische energie “ nagelaten. Hij vond dat mensen ziek werden wanneer de harmonie in het
lichaam uit evenwicht kwam. Als de harmonie hersteld werd, kwam er ook genezing. Mesmer had
ondertussen gevoeld dat hij met zijn handen die mysterieuze magnetische krachten kon overbrengen
op mensen. Vandaag is men het er over eens dat Mesmer aan de basis van de moderne klinische
magneettherapie ligt. Als je voor de eerste keer over magneetveldtherapie hoort, is het moeilijk om
voor te stellen dat magneetvelden een helende werking op levend organisme hebben.
De Nobelprijswinnaar in fysica Werner Heisenberg ging zelfs zo ver om te zeggen; “ magnetische
energie is de elementaire energie waarvan het totale leven van het organisme, afhankelijk is”.
Om dat te verstaan moeten we ons afvragen: Wat is eigenlijk magnetisme?
Magnetisme
Om een magneetveld aan te duiden, hebben we 3 eenheden :

sterkte

frequentie ( aan de Polen = 0,7 Gauss / aan de Evenaar 0,3 Gauss )

polariteit
De sterkte wordt uitgedrukt in Tesla of Gauss. Voor thuisgebruik werken we met zeer lage sterkten.
Iets in de buurt van de sterkte van het originele magnetische veld van de aarde (= 0,5 Gauss of 50
micro Tesla). 1 Tesla = 10.000 Gauss.
De frequentie geeft aan met welke snelheid het magneetveld pulseert; dus hoe het op en afgebouwd
wordt. Wetenschappers hebben de frequenties van al onze organen kunnen in kaart brengen. (
biologisch venster ). Eenvoudig gezegd: onze organen werken als een orkest. Als 1 instrument vals
speelt, klinkt de muziek niet in harmonie. Zo ook; als 1 orgaan fout zit, komt onze algemene
gezondheid in gevaar.
De polariteit geeft aan waar de noord- en waar de zuidpool van het magneet veld ligt.
De geneeskunde ordent onze organen in 2 soorten. Sommige zijn N-Z gepolariseerd, de andere Z-N.
Bij een therapie met statische magneten, wordt enkel een noord gepolariseerd orgaan geterapeerd
met een noord gepolariseerde magneet, omgekeerd werkt niet.
Wisselstroom wekt magneetvelden op, waarvan de polariteit zich voort- durend wisselt. Dat is ook
nodig vanaf het moment dat deze magneetvelden worden gebruikt in de geneeskunde, zodat ze alle
organen kunnen aanspreken.
Een ding is zeker: zonder het magneetveld van de aarde is er geen leven mogelijk. Dus ook de mens
kan niet overleven zonder het magneetveld van de aarde.
Wat doet het magneetveld met ons lichaam ?
De werking van pulserende magneetvelden speelt zich initieel af in een verandering van de
eigenschappen van het bloed. Eenvoudig uitgedrukt, verbetert het magneetveld de zuurstofopname
door het bloed.
Een lichaam bestaat uit ongeveer 70 triljoen cellen. Alles bestaat uit cellen: de huid, het hart, de
lever, de haren…alles! Al deze cellen hebben weliswaar een verschillende funktie maar ze zijn op
dezelfde manier opgebouwd, ieder met zijn eigen frequentie. (de basisfrequentie van het
aardmagnetisme – 7,63 Hz is tevens de frequentie waarop de cellen van de hersenen trillen).
De werking van een cel is te vergelijken met een mini krachtcentrale.
De cel bestaat uit :

de celkern

het celmembraam

De celkern bezit het erfelijk materiaal en stuurt de stofwisseling.
De celkern is omgeven door een vloeibare massa, rijk aan verschillende zouten. (stroperig bij
beendercellen). In die massa zitten de celorganellen die instaan voor het vervullen van de
respectievelijke taken van iedere cel. Deze massa is omgeven door een celwand of celmembraan.
De energie die in de cel geproduceerd wordt, gebruikt de cel voor ongeveer 80 % om zichzelf in leven
te houden. Deze energie haalt de cel uit suikers, eiwitten, vetten. Als katalysator dient de zuurstof
die door de rode bloedlichaampjes wordt aangevoerd.
Stroomt het bloed te langzaam, dan kunnen de rode bloedlichaampjes niet meer vrij bewegen. Ze
gaan zoals een geldrolletje aan elkaar kleven en kunnen de cellen niet meer voorzien van voldoende
zuurstof. Door onze levenswijze: uren voor tv pf pc of in de file, stroomt bij de meeste mensen het
bloed te traag. Dit verschijnsel is omkeerbaar onder invloed van een pulserend magneetveld. Door
het magneetveld gaan de rode bloedlichaampjes terug vrij rondzweven en bieden terug zuurstof aan.
De stofwisseling in de cel is weer optimaal. Deze werking kan worden aan- getoond met een levendbloedanalyse.
Door het magneetveld krijgen de cellen weer zuurstof, daardoor is het gemakkelijker om de
stervende cellen af te voeren. Door de goede zuurstof- opname wordt het
afweersysteem(immuniteit) versterkt en is er een verbeterde opname van voedingsstoffen door het
ganse lichaam.
Een therapeutisch gebruikt magneetveld verbetert de doorbloeding en verhoogt de zuurstofopname
van het bloed aan de cellen. Deze werking kan worden aangetoond met een thermografische foto.
Terzelfdertijd wordt het transport van de voedingsstoffen naar de cellen verbeterd. Dit transport
zorgt ervoor dat er voldoende vitaminen, mineralen, eiwitten enz. beschikbaar zijn. Het heeft geen
zin om dure vitaminepreparaten te slikken als deze niet worden opgenomen. Ze komen dan in het
toilet terecht, zonder dat u er zelf enig voordeel uithaalt. Daartegenover worden schadelijke stoffen
(slakken) sneller uit de cel weggetransporteerd. Zo verbetert de activiteit van alle organen, wat een
regelrechte revitaliseringsfase tot gevolg heeft.
De therapeutische werking van een pulserend magneetveld uit zich in een algemene versterking van
het immuunsysteem, een verhoogd vermogen om te regenereren en een verbetering van prestaties
op alle gebied. Doordat ons lichaam voortdurend blootgesteld is aan invloeden van de omgeving
(electrosmog), doordat wij constant te kort aan beweging hebben (auto) en doordat de kwaliteit van
onze voeding afneemt (zure regen) lijden mensen meer en meer aan “moderne” ziekten.
Hoe kunnen we deze problemen aanpakken?
We kunnen de gsm, de microgolf, de tv, de pc, de elektrische verlichting enz.. door het venster
kieperen. We kunnen terug te voet gaan en met postduiven werken. Maar de tijd kan niet
teruggedraaid worden.
De toekomst van onze gezondheid ligt in preventie !
Zich goed voelen, een psychisch evenwichtig leven !
Het is belangrijk voor iedereen !
Zoals gezegd is het aardmagnetisme van levensbelang. Wij springen nonchalant om met de natuur.
Vervuilen naar hartelust en experimenteren met chemische middelen. Een gevolg daarvan is dat het
aardmagnetisme verzwakt. Dit is meetbaar. Dit tast ons auto immuunsysteem aan. Medische studies
over magnetisme zijn een tijdje achterwege gebleven. Totdat de eerste ruimtereizigers terug op
aarde landden. Men dacht aanvankelijk dat zij een ruimtevirus hadden opgedaan.
De eerste astronauten zwijmelden, voelden zich misselijk en leden aan depressies. Het virus werd
nooit gevonden want, hoe langer ze terug op aarde waren, hoe beter ze zich voelden. Men stelde
vast dat er geen sprake was van een ruimtevirus, maar een totaal gebrek aan aardmagnetisme. De
wetenschap ontwikkelde toen een magneetveld resonantie systeem dat mee de ruimte ingaat. Als de
astronauten nu geland zijn, geven ze een persconferentie, drinken champagne en voelen zich prima.
Magneetveld en pijn
Of je nu met een hamer op je duim slaat, of dat je een pijnlijke spierontsteking hebt, of je pijn acuut
of chronisch is, dat maakt niet uit. Pijn is een gevolg van een storing in het vegetatieve zenuwstelsel.
Het vegetatieve zenuwstelsel, is dat zenuwstelsel dat NIET onze spieren stuurt, maar de functie van
onze organen beveelt.
Het vegetatieve zenuwstelsel bestaat uit 2 delen:

sympathicus (= stressreactie)

parasympaticus (= ontspanning ’s nachts )
(yin/yang)
Een evenwicht tussen de twee is optimaal.
Een disharmonie geeft migraine, een zwak immuunsysteem, kanker…
Een magneetveld resonantiesysteem is in staat om een onevenwichtig vegetatief zenuwstelsel weer
in balans te brengen. De sympathicus wordt afgezwakt en de pijnprikkel (endorfine) wordt verhoogd.
Het gevolg is een algemene ontspanning van het lichaam. Deze ontspanning kun je gewoon zien
gebeuren: als mensen op het systeem liggen, gaat na 3 à 4 minuten, de ademhaling plots zeer diep
en trager. Sommigen glimlachen onbewust.
Magneetveldtherapie en ons beendergestel.
Toen de eerste astronauten langere tijd weg waren van het magneetveld van de aarde, heeft men bij
hun terugkomst ernstige osteoporose vastgesteld. Nu is het zo dat ons lichaam spaarzaam te werk
gaat: Ons beendergestel is niet statisch. Het wordt voortdurend afgebouwd en terug opgebouwd.
Het veranderd naargelang het belast wordt. Bij de atronauten was het beendergestel kange tijd niet
meer belast door het gemis van de zwaartekracht. Daardoor was de ontwikkeling van het bot sterk
afgenomen. Ook bij het ouder worden gaat de beendichtheid sterk achteruit. Daarom regelmatig
wandelen of sporten, omdat de beenderdichtheid verhoogt als reactie op belasting. De samenhang
tussen magneetveld een beenderopbouw werd +/- 50 jaar geleden door twee Japanse
wetenschappers ontdekt: een elektromagnetisch veld geeft in de beenderen een prikkel die de
structuurontwikkeling stimuleert. Bij gecompliceerde breuken of slecht genezen breuken en bij
osteoporose is magneetveldtherapie het ideale middel.
Magneetveldtherapie behoort tot de complementaire geneeskunde. Het zou verkeerd zijn om ze te
bekijken als een alternatief voor de traditionele geneeskunde. Een alternatief is ze zeker voor een
overmatig gebruik van medicamenten.
Via testen met topsporters, kennen we de schitterende resultaten van magneetveldtherapie mbt
prestatie en spieren. Topsporters zijn zeer alert op hun lichaam, want het is hun instrument. Deze
testen (universiteit Jena) hebben uitgewezen dat de therapie (dopingsvrij) samen met hoogwaardige
vitaminen en mineraalpreparaten nog succesvoller is. Ook massages, acupuntuur en homeopathie,
werken complementair aan het magneetveld. Magneetveldtherapie is een ondersteunende
behandeling voor zowel klassieke behandelingsmethoden als alternatieve.
Eigenlijk is het een brug tussen de klassieke en de alternatieve geneeskunde.
Voorzorgen

Niet gebruiken bij elektrische implantaten tenzij onder toezicht van een arts.

Bij epilepsie enkel onder toezicht. Er zijn goede resultaten gemeten.

Zwangerschap: bij gebrek aan studie op een foetus, enkel op aanbeveling van een
gynaecoloog.

Transplantatie van organen: door de verhoging van het immuunsysteem door het
magneetveld is het aangewezen om de therapie niet onmiddellijk na de operatie te
gebruiken.

Bankkaart !!!
Waaruit bestaat het systeem ?
Het is zinvol om een systeem aan te schaffen wanneer de behandeling meermaals per dag en voor
een lange periode moet gebeuren. Dagelijks verplaatsingen naar de therapeut en de prijs van de
behandeling, maakt de aanschaf rendabel. Tegelijkertijd kunnen alle gezinsgenoten gebruik maken
voor kleine en grote problemen van het systeem. Zelfs huisdieren kunnen heel goed en gewillig
behandeld worden met het magneetveld.
Belangrijke tips:

langzaam opbouwend beginnen

dosering individueel uitzoeken

voldoende drinken( 30 ml/kg lichaamsgewicht-water-kruidenthee)

ideale tijd: na het eten.
Mensen voelen niets bijzonders bij het liggen op het magneetveld. Reacties zoals warmte of
kriebelen, zijn een gevolg van verbeterde doorbloeding van huid of spieren.
Kleine kinderen en baby’s op het lichaam van moeder/vader leggen. Het kontact vinden zowel
moeder/vader als kind fijn. De sterkte van het magneetveld vermindert door de afstand naar de
spoelen en past zich zo aan voor baby’s en kleine kinderen.
VOLHOUDEN
De aanhouder wint, die opgeeft, verliest !!!!
Soms kan één enkele behandeling resultaat geven, zoals bij sportblessures, brandwonden, tandpijn,
menstruatiepijn…. Maar in regel is magneetveld resonantie therapie een behandeling op lange
termijn. Met andere woorden: het wordt een levensgewoonte zoals aankleden, tanden poetsen, e.d.
In de euforie van minder pijn, vergeten vele mensen dat zij zelf moeten meehelpen aan het
genezingsproces, zoals het aanpassen van de levensstijl en eetgewoonten.
Weersomstandigheden beïnvloeden een magneetveld.
Vooral in de beginfase is het belangrijk om de therapie regelmatig te doen. Ook op vakantie !
Het juiste moment
Je kan bij specifieke aandoeningen rekening houden met de maximaaltijd van de organen. Dit kan een versneld resultaat geven.
Bijvoorbeeld: maagklachten tussen 7 en 9 uur ’s morgens.
Stresssymptomen rond 11 uur ’s morgens.
Hart en bloedsomloop rond de middag.
Blaasproblemen laat in de avond.
Ook het bioritme van de mensen is belangrijk.
Omdat de cellen ’s morgens meer energie produceren, is het therapeutisch van belang om ’s
morgens en ’s middags hoger te theraperen. S’Avonds en ’s nachts produceren de cellen geen
aanvullende energie meer. In dat geval ondersteunt enkel en alleen nog een zeer lage intensiteit de
cel activiteit.
Dit geldt eveneens voor mensen die in nachtshift werken, omdat nacht- shift het dag- en nachtritme
verstoort maar niet het bioritme. Als je daarentegen naar, bijv. Seattle vliegt, stuurt de ingebouwde
biologische klok van het toestel het bioritme bij en je hebt geen last van jetlag.
De juiste plaats.
Maak het je gemakkelijk!! Geniet van de rust!!
Neem 8 min. Voor jezelf!!
Kleding kan je aanhouden, metaal kan je beter afdoen.
Hoofd naar het snoer gericht.
De grote mat liefst op de noord-zuid as installeren.
Leg een kussentje onder het hoofd om de halswervels te ondersteunen. Steek een rol onder de
knieën, zodat het bekken gefixeerd wordt en de spieren zich kunnen ontspannen. Tracht je te
ontspannen – zeker de lendenwervels loslaten. Bij behandeling van spataders of lage bloeddruk is
het goed om de benen hoger te leggen (onder de mat een dik kussen steken).
Ademhaling: met gesloten mond ademen en bij het uitademen denken dat je een vlam zo lang
mogelijk laat flikkeren, zonder ze uit te blazen.
Zo ver mogelijk verwijderd van TV – micro golf – computer – wekker.
Let op voeding en voedingscombinaties.
Let op zuur en base evenwicht. Te veel zuur in het weefsel remt de stofwisseling van de cellen. De cel
neemt dan te weinig bouwstoffen op en stikt als het ware in haar eigen afvalstoffen.
Rookverbod
Verander je levensstijl. Het heeft weinig zin om bij zware artrose, die door overgewicht veroorzaakt
wordt, te hopen dat magneetveld resonantie therapie alleen een wonder gaat doen.
Een positieve levensinstelling ondersteunt elke therapie.
Magneetveld resonantie therapie wordt ondersteunend ingezet bij:

bij functiestoornissen, om het even wat de oorzaak is.

bij revalidatie bij ongeval of zware ziekte.

bij preventieve geneeskunde.

verbetering van zuurstofopname en doorbloeding.

stabilisering van de psyche.

op gang brengen van de stofwisseling.

verhoging van het auto immuunsysteem.

verhoging van prestaties op alle gebied.
Eveneens van toepassing in de dierengeneeskunde.
Magneetveld Frequentielijst
Aangezichtspijn
8
Jicht
5
Aderverkalking
12
Kneuzingen
10
Aderziektes
5
Koude handen en Voeten
15
Allergiën
10
Kraakbeen opbouw
19
Angsttoestanden
3–5
Lijn
5
Artritis
19
Luchtwegen
10
Artrose
18
Lumbago
10
Astma bronchiale
15
Maagpijnen
10
Bechterew
8
Menstruatiepijnen
5
Beenvliesontsteking
6
Multiple Sclerose
10
Blaasontsteking, chronisch
5
Nervositeit
3–5
Bloeddruk (hoge)
6
Netvliesveroudering
10
Bloeddruk Lage
8
Neuralgien
6
Bloedsomloop zwakte
8
Neusontsteking
6–8
Breuken
10
Oedeem
10
Bronchitis, chronisch
12
Ontspanning
8
Cellulitis
10
Ontstekingen
2
Cholesterol
10
Opgeblazen gevoel
6–8
Depressie
6
Osteoporose
19
Diabetes
10
Overgewicht
10
Doofheid
5
Potentieverhoging
10
Doorbloedingsstoringen
12
Prostaat
15
Doorligwonden
5
Regeneratie
10
Duizeligheid
5
Rheuma
18
Embolie
3–5
Rugpijnen
10
Fantoompijnen
10
Slaapstoornissen
5
Fibromyalgie
18
Slagaders
8
Gangreen
5
Spierpijnen
12
Gastritis
6–8
Stress
8
Geheugen Verzwakking
8
Sudeck
5
Haematomen
15
Tandpijn
10
Halswervelsyndroom
6
Tendinitis
6–8
Hartklachten
4
Tenniselleboog / Golfarm
8
Hernia
12
Tinnitus
10
Heupaandoening
6–8
Trombose / Phlebitis
3–5
Hoesten
8
Verhoogde Polsslag
5
Hoofdpijnen / Migraine
6–8
Vermoeidheid
19
Hooikoorts
10
Verstuikingen
10
Immuniteit
10
Vetzucht
10
Incontinentie
5
Vinger- en Armpijnen
15
indigestie
6–8
Virusinfecties
5
Ischias, chronisch
17
Wondheling
10
Ziekte van Foehn
4
Download