PERSBERICHT 28 juni 2017 Onderwijsbestuurder Wim

advertisement
Eisenhowerlaan 120-II
2517 KM 's-Gravenhage
www.socires.nl
PERSBERICHT
28 juni 2017
Onderwijsbestuurder Wim Kuiper wordt directeur-bestuurder van denktank
Socires
Dr. Wim Kuiper (55) wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Socires
(Society and Responsibility). Deze onafhankelijke denktank, in 1999 opgericht door oudEerste Kamerlid mr. Jos van Gennip, vervult een brugfunctie tussen wetenschap en
praktijk op het vlak van de humanisering van de samenleving. Bekende programma's zijn
Ethiek in de Financiële Sector, de wereldwijde voedselvoorziening (foodFIRST) en
onderzoek rondom vitale lokale samenlevingen.
Per 1 november 2017 neemt Kuiper de bestuurlijke verantwoordelijkheid over van Van
Gennip.
Vanaf die datum zal tevens een Raad van Toezicht aantreden onder leiding van voormalig
Staatssecretaris drs. Pieter van Geel.
Ton Heerts wordt voorzitter van de nieuwe Maatschappelijke Adviesraad en prof. Paul
van Geest van de Wetenschappelijke Adviesraad.
Op een later moment zal Wim Kuiper ook de taken van de huidige directeur, drs. Cor van
Beuningen, overnemen, wanneer deze vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd zal terugtreden.
Wim Kuiper neemt eind van het jaar afscheid als voorzitter van Verus, Vereniging voor
Katholiek en Christelijk Onderwijs, vanwege de afronding van zijn tweede en statutair
laatste termijn bij deze organisatie. Eerder was hij werkzaam als docent aan de
Universiteit van Maastricht, als wethouder in die stad en als lid van de Directieraad van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
-----------------------------------------------------------------------------------Voor nadere informatie bel Cor van Beuningen 0649700912 of mail
[email protected]
Download