PowerPoint-presentatie

advertisement
RENTABILITEITSANALYSE
- VARKENS Vrints Goedele
Agriflanders
Januari 2013
INHOUD
1. Selectie bedrijven en methodologie
2. Resultaten
• Kengetallen
• Economische resultaten in euro per verkocht
vleesvarken
• Aandeel kostenposten
• Spreiding familiaal arbeidsinkomen
3. Conclusies
2
1. Selectie bedrijven en methodologie
 Selectie bedrijven
•
bedrijfstak varkens
•
gesloten varkensbedrijven
 minder dan 25% biggen aangekocht / verkocht
•
gespecialiseerde varkensbedrijven met minimum 50 zeugen
en 300 vleesvarkens
 Methodologie
•
kengetallen en economische resultaten (familiaal
arbeidsinkomen)
 totaal en 50% bedrijven met hoogste / laagste familiaal
arbeidsinkomen
•
prognose familiaal arbeidsinkomen: 2007 – november 2012
3
2. Kengetallen
Totaal
2011
Vermeerdering
Aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar
23,3
aantal levende biggen per worp
12,2
worpindex
2,23
sterfte biggen (%)
14,4
Afmesting
Voederconversie
2,93
Dagelijkse groei
642,3
Prijs krachtvoeder vleesvarkens (euro / 100 kg)
266,5
+ 24 %
1,17
+ 8,3%
Prijs vleesvarkens (euro / kg)
4
2. Economische resultaten in euro per
verkocht vleesvarken
Totaal 2011
Aantal bedrijven
56
Aantal zeugen
157
Aantal vleesvarkens
1236
Totale opbrengsten
137,6
1
verkoop vleesvarkens
128,8
overige
16,8
Totale variabele kosten
Bruto saldo
113,1
2
24,5
3=1-2
Totale vaste kosten
20,7
4
Familiaal Arbeidsinkomen
Eigen arbeid
3,8
5 = 3-4
14,2
6
Netto bedrijfsresultaat
-10,4
7=5-6
 Familiaal arbeidsinkomen (FAI) is laag en t.o.v.
2010 meer dan gehalveerd
5
2. Aandeel kostenposten
 Zeer groot aandeel krachtvoederkosten!
6
2. Spreiding familiaal arbeidsinkomen, in
euro per verkocht vleesvarken
Laag FAI Hoog FAI
Aantal bedrijven
Aantal zeugen
Totale opbrengsten
1
verkoop vleesvarkens
overige
Totale variabele kosten
Bruto saldo
2
3=1-2
Totale vaste kosten
4
Familiaal Arbeidsinkomen
5 = 3-4
28
28
182
132
136,0
139,9
128,6
129,5
7,4
10,4
114,6
110,9
21,3
28,9
25,2
14,2
-3,8
14,7
 Zeer grote spreiding in familiaal arbeidsinkomen!
• lagere variabele en lagere vaste kosten
7
2. Prognose familiaal arbeidsinkomen, in euro
per verkocht vleesvarken
8
3. Conclusies
 Laag familiaal arbeidsinkomen in 2011
 Maar … zeer grote spreiding tussen bedrijven in
familiaal arbeidsinkomen (FAI)
 ≠ door lagere variabele en lagere vaste kosten
 Sterke schommelingen tussen jaren en binnen
één jaar (krachtvoeder- en vleesvarkensprijs)
 Rentabiliteit varkenshouderij onder druk!
9
Bedankt voor uw aandacht!
10
Download