Esloo Onderwijsgroep kiest voor centrale firewall met Application

advertisement
WatchGuard Technologies Network Security
Customer Case Study
Esloo Onderwijsgroep kiest voor centrale
firewall met Application Control
Scholen surfen veilig via glasvezelnet
Overview
ACHTERGROND
De Esloo Onderwijsgroep wordt gevormd door een zestal scholen
met verschillende niveaus van voortgezet onderwijs, verspreid
gelegen in Den Haag. De scholen hebben één centrale IT-afdeling,
maar maken alle op hun eigen manier gebruik van internet. Een
lastige zaak voor de IT-afdeling om aan de uiteenlopende wensen
op dat gebied te kunnen voldoen. De oplossing werd gevonden in
de WatchGuard XTM firewall-appliance met Application Control.
Wester Wessels is netwerk- en systeembeheerder bij centrale ITafdeling van de Esloo Onderwijsgroep. “We beheren 1000
werkplekken verspreid over zes locaties, de grootste met 250, de
kleinste met 75 werkplekken. Onze gebruikers zijn 380 docenten en
andere medewerkers, plus ongeveer 2600 leerlingen. De
werkplekondersteuning gebeurt vanuit onze centrale IT-afdeling
door ambulante medewerkers. Dat zijn er momenteel twee,
aangevuld met enkele leerlingen van niveau 2 à 3, die
systeembeheer studeren en stage moeten lopen,” vertelt Wessels.
“Samen met een collega beheer ik de backoffice en doe ik de
contacten met de leveranciers. We hebben een eigen compleet
uitgeruste serverruimte, met applicatie-, file-, print- en mailservers.
We hosten ook een aantal websites en email is ook buiten ons
netwerk beschikbaar op mobiele devices. De leerlingen hebben
geen eigen emailadres op school, de docenten en andere
medewerkers vanzelfsprekend wel. Ons netwerk is een bijzonder
verhaal, want we zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van de
Stichting Glaslokaal, net als vele andere onderwijsinstellingen in de
regio Haaglanden. Maar,” tekent hij daarbij aan, “we bepalen zelf
wie ons netwerk binnenkomt en uitgaat. Dat doen we met een
firewall-appliance van WatchGuard.”
WatchGuard Technologies Network Security
Customer Case Study
VERSCHILLENDE VISIES
De zes verschillende locaties zorgen
voor zes verschillende visies op het
gebruik van internet. Elke school
kan geheel naar eigen inzicht
bepalen of en in welke mate
internet en internetapplicaties
beschikbaar komen voor
medewerkers en leerlingen.
Sommige scholen vinden dat niet
nodig en maken zelf afspraken over
internetgebruik met de leerlingen.
“De WatchGuard-firewall met
Application Control geeft de
mogelijkheid het webverkeer per
school, per groep, of zelfs per
individuele gebruiker in te stellen,”
aldus Wessels. “Neem bijvoorbeeld
MSN. Sommigen keuren het gebruik
ervan op school goed, anderen niet.
Dat moet dus gecontroleerd
kunnen worden.”
Toen de licentieperiode afliep van
de vorige appliance, die alleen over
WebBlocker beschikte, besloten
Wessels en zijn collega’s over te
stappen op de versie met
Application Control. “Dat geeft de
mogelijkheden de zaken heel
specifiek in te richten,” zegt
Wessels. “Daaraan voorafgaand
hebben we eerst een uitgebreide
inventarisatie gemaakt van alle
wensen en eisen per school. Wat
accepteert de een en wat niet? We
hebben ze gevraagd daar heel
specifiek over na te denken. Als er
amper online gegamed wordt hoef
je dat ook niet aan te pakken, als de
helft van de leerlingen spelletjes zit
te spelen natuurlijk wel. Hoe kijkt
de school tegen social media aan,
zoals Hyves, Facebook en Twitter?
Wel, gedeeltelijk of niet toestaan?
Er vinden soms pesterijen plaats via
de Sociale Media – maar dat
betekent niet dat je ze helemaal
hoeft af te sluiten. Als je de zaken
goed inricht en logt, is altijd te
traceren wie op welke site geweest
is.”
TESTFASE
Sinds februari 2012 bevindt één
school zich in een testfase. “Hierin
proberen we uit te vinden hoe het
allemaal functioneert en wat de
gebruikers ervan vinden,” vertelt
Wessels. “Op de betreffende school
is het internet vrij. Wel hebben we
het downloaden van bittorrents
afgesloten.”
Bij de andere scholen wordt de
testfase met argusogen gevolgd. De
meningen verschillen erg van
school tot school. “Eén van de
praktijkopleidingen heeft leerlingen
die veel extra aandacht nodig
hebben; daar wil men de
afleidende en mogelijk voor
verwarring zorgende
internetdiensten niet aanbieden.
Aan de andere kant is het internet
op het Internationaal College Edith
Stein volledig vrij en zijn er
WatchGuard Technologies Network Security
Customer Case Study
afspraken over het gebruik gemaakt
met de leerlingen.”
In het algemeen geldt dat leerlingen
géén software mogen downloaden
en installeren op de pc’s van
school. Een online game zoals
RunScape heeft daarop ingespeeld
door de software zo te schrijven
dat het deze beperkingen omzeilt.
“Dat hebben we dus moeten
blokkeren. Niet zozeer vanwege
een anti-gamebeleid, maar
vanwege de integriteit van het
gehele systeem.”
BIJZONDER GOED GESCHIKT
In de periode voordat de Esloo
Onderwijsinstellingen op het
glasvezelnetwerk was aangesloten,
bevond zich op elke locatie een
eigen firewall; die zijn inmiddels
uitgefaseerd en vervangen door één
centrale WatchGuard-appliance.
Inmiddels zijn in de Haaglanden 160
basisscholen, 50 middelbare
scholen en de Haagsche Hogeschool
aangesloten op GlasLokaal. Dit
glasvezelnetwerk wordt beheerd
door de Stichting Glaslokaal en
heeft inmiddels 300 aangesloten
locaties. Binnenkort zal de
capaciteit worden uitgebreid naar
600 gebruikers.
“Het knooppunt van GlasLokaal
staat in onze serverruimte en we
beschikken in de scholen dus over
Gigabit internet. Voeg daar het
aantal gebruikers nog eens bij en
je hebt een firewall-appliance
nodig die snel genoeg is om de
data te processen,“ aldus Wessels.
“Application Control van
WatchGuard neemt de besluiten
op basis van onze instellingen op
de server. Kortom, de appliance is
bijzonder goed geschikt voor ons
doel. Maar ons uitgangspunt is dat
de gebruiker er zo weinig mogelijk
van mag merken.”
OVER ESLOO
ONDERWIJSGROEP
De Esloo Onderwijsgroep is een
interconfessionele scholengroep
(VWO, HAVO, VMBO,
Praktijkonderwijs) die in 1995
ontstond uit een fusie van zeven
scholen. Nu opereren onder deze
verzamelnaam zes zelfstandige
scholen met ca. 2400 leerlingen:
Internationaal College Edith Stein
(VMBO - HAVO – VWO), Diamant
College (VMBO Economie,
Zorg&Welzijn, ISK), Corbulo
College (VMBO Techniek en
Economie), Montaigne Lyceum
(VMBO - HAVO – VWO), College St.
Paul (VMBO met LWOO) en Esloo
Pro (Praktijkonderwijs).
WatchGuard Technologies Network Security
Customer Case Study
De Esloo Onderwijsgroep maakt op
zijn beurt weer deel uit van de
Stichting Interconfessioneel
Onderwijs (SCO) Lucas.
Web: www.watchguard.nl Phone: +31(0)70 - 711 20 80
Kijk voor meer informatie over de
beveiligingsoplossingen van
WatchGuard op
www.watchguard.com, of neem
contact op met uw reseller.
Email: [email protected]
©2012 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard and the WatchGuard logo are registered trademarks
of WatchGuard Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks and tradenames are the
property of their respective owners. Part No. WGCE66769_052312
Download