Richtlijn Behandeling van het mammacarcinoom

advertisement
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Feiten en nieuws
Amphia Borst Centrum
Namens het mammateam
Amphia Ziekenhuis
Breda / Oosterhout
Dr. Ernest J.T. Luiten
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
•
1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker
•
5 -10% is jonger dan 40 jaar
•
> 12.500 nieuwe gevallen per jaar
•
> 3.500 sterfgevallen per jaar
•
± 1 op de 20 vrouwen zal overlijden aan borstkanker
•
Hoofdoorzaak van sterfte bij vrouwen tussen 35-59 jaar
•
Meest voorkomende doodsoorzaak van kanker bij vrouwen
•
Aantal vrouwen met diagnose borstkanker > 150.000
•
Overall survival: 5 yr 80%, 10 yr 69%
Cijfers Amphia Borst Centrum 2009









1324 patiënten met mammapathologie
385 maligne patiënten
10.000 mammografieën
659 MRI - mamma
39,5% van maligne patiënten wordt door de huisarts
doorverwezen naar röntgen
Opnameduur lumpectomie 1,4 dagen
Opnameduur ablatio 2,1 dagen
Lumpectomie irradicaal 4,59%
21,8% neo-adjuvante chemotherapie (IKZ 11,9%)
Bron: databank mammachirurgie Amphia Ziekenhuis
Aantal patiënten bij wie een mammacarcinoom CHIRURGISCH is behandeld
NOORD BRABANT
Bron: www.ziekenhuizentranparant.nl
Goede en betrouwbare informatie die begrijpelijk
wordt uitgelegd vermindert angst en onzekerheid
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Gelukkig biedt borst houvast
Bij behandeling onderscheid maken tussen:
1.
Borstklier
•
Mammasparend
•
•
•
Ablatio
•
•
2.
Altijd na-bestraling
Cosmetiek: Oncoplastische verschuivingstechnieken
Soms na-bestraling
Reconstructie: direct (tissue expander) of uitgesteld (diverse technieken)
Lymfeklieren in de oksel
•
Okselsparend: Sentinel node (schildwachtklier)
•
Volledig Okselkliertoilet ; primair N1 / aanvullend indien SN+
De “rest” van het lichaam
3.
•
Chemotherapie (in opzet curatief)
•
•
•
Endocriene therapie (“hormoontherapie”)
•
•
•
Adjuvant ; postoperatief
Neo-adjuvant; voorafgaand aan mamma-ok
Standaard 5 jaar
Verlengde therapie
Immuuntherapie
Indicatie voor syst. Tx bij No
Nederlandse richtlijnen 2008
BR Graad I
< 1 cm
1 cm - < 2 cm
2 cm - < 3 cm
≥ 3 cm
≤ 35 jr
BR Graad II
BR Graad III
≤ 35 jr
≤ 35 jr
Mammacarcinoom
neo-adjuvante chemotherapie 2010
“standaard” schema
1. chirurgie
2. chemotherapie
3. radiotherapie
Neo-adjuvant schema
1. chemotherapie
2. chirurgie
3. radiotherapie
Neo-adjuvant schema 2010
1. okselklierchirurgie
2. chemotherapie
3. borstchirurgie
4. radiotherapie
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Oncoplastische chirurgie
(nieuw in Nederland)
Verbetering cosmetisch resultaat na borstsparende chirurgie
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Besluit:
Borstkanker eist nog steeds (te) veel levens onder (jonge) vrouwen
Voortgaand wetenschappelijk onderzoek is van levensbelang
Behandeling van borstkanker moet worden verricht door toegewijde
mamma-specialisten
Vernieuwende behandelingen richten zich ook op verbetering van de
kwaliteit van leven NA borstkanker
Voor de (borst)kankerpatiënt geldt: Hoe overleef ik dit !!
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Onze regio: Amphia Borst Centrum
Daling sterftecijfer in deze regio blijft iets achter tov rest van NL maar trekt wel bij
Aantal mammografie onder landelijk gemiddelde
Behandeling van borstkanker moet worden verricht door toegewijde mamma-specialisten
»
Uitbreiding mammateam (chirurg / oncoloog / plastisch chirurg / Nurse Practitioner)
»
Uitbreiding van snelle diagnostiek inclusief MRI-mamma
»
Aanscherping multi-disciplinaire bespreking
»
Mogelijkheid directe reconstructie, cosmetische chirurgische technieken
»
Onze radiologen beheersen punctietechnieken indien protheses in situ !!!
»
Instituut Verbeeten Breda eind 2010
»
Genetic counseling, genetic profiling
»
Toename trialparticipatie en opzetten wetenschappelijk onderzoek
»
Vlotte regeling van second opinion
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Onze regio: Amphia Borst Centrum
Diagnostiek en behandeling door dedicated mamma-specialisten
1.
Laagdrempelig insturen
•
•
•
2.
“Niet pluis” gevoel
Palpabele afwijking
Erfelijkheidsvraagstukken
Verwijzing rechtstreeks naar mammapoli
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
Intake 24-48 uur; assistente mag ook bellen via speciale huisartsenlijn 076 - 5955304
Werklastreducte voor huisarts: najagen van allerlei uitslagen; interpretatie(?)
Sneller diagnostisch traject
Betere start van onze arts-patiëntrelatie; voorbereiding ipv “met deur in huis”
Voorkomen extra bezoeken door onvolledige primaire diagnostiek
Sneller inschakelen multidisciplinair verband
Na punctie vaak overschatting van diameter; consequentie voor therapie (MST?)
? ? Vertraging door huisarts die patiënte ook nog wil bezoeken??
Nurse Practitioner
•
•
•
•
•
Case-manager voor patiënten met mammapathologie (IGZ-indicatoren)
Aanwezig tijdens spreekuren voor intake nieuwe patiënten, follow up, PA-uitslagen
Bellen huisartsen voor uitslag van een doorverwijzing
Makkelijk bereikbaar voor huisartsen voor vragen/adviezen (076-5953089)
Werken nauw samen met mammacare verpleegkundigen (wond/drain controle, preoperatieve
gesprekken)
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Onze regio: Amphia Borst Centrum
Diagnostiek en behandeling door dedicated mamma-specialisten
1.
Mogelijkheid bijwonen mamma-poli / OK
•
2.
Van harte welkom op MDO (donderdagavond)
•
•
•
3.
Indien gewenst op afspraak
Tijdsindicatie op MDO agenda ?
Rondmailen agenda ?
Uitslag per email ? / post ? / privacy ?
Efficiëntere feedback naar huisarts: EPD / email
Chirurgische Behandeling Borstkanker anno 2010
Behandeling van borstkanker zou overal op
het allerhoogste niveau dienen te gebeuren!
Download