Ode aan 153 kinderen

advertisement
Ode aan 153 kinderen
Ode aan 153 kinderen
Onderdeel van het culturele jaar in de gemeente Tynaarlo is de kunstuiting
‘Ode aan 153 kinderen’ bij de Bonifatiuskerk. In 1947 zijn, bij de restauratie,
153 kinderskeletjes gevonden onder de oudste fundamenten van de
Bonifatiuskerk van Vries. Deze zouden daar rond duizend jaar geleden
gelijktijdig zijn begraven, in drie lagen boven elkaar. Over het hoe, wat en
waarom weten we weinig. Het enige verhaal waar hier van melding wordt
gemaakt is in een artikel van ds. Klumper uit 1947. Als ode aan alle
kinderen, toen en nu, is deze kunstuiting gemaakt. Het idee voor de vorm
van deze kunstuiting met aangeklede poppetjes is gebaseerd op een
legende uit Japan over een boeddhistische god, JIZO. U kunt het verhaal
lezen in deze flyer.
De ode is een 2 meter hoge houten piramide, waarop rondom 153
poppetjes staan die door de dorpsgemeenschap zijn 'aangekleed’. Kinderen
hebben samen met Joke Gerds de poppetjes in allerhande kleuren vrolijk
geschilderd en versierd. Bij de poppetjes staan kleine windmolentjes
(speelgoed) die door de wind in beweging komen. De leden van Vrouwen
van nu, Passage en vrijwilligers uit de Kornoeljehof hebben mutsjes in allerlei
vormen en kleuren gebreid. De vrolijke kleurige kunstzinnige opstelling over
de 153 kinderen staat gedurende de maanden juli en augustus 2017 naast
de Bonifatiuskerk.
Onder de toren hangt tijdens de expositie een werk van Mathilde Leonore,
waarop 153 rozen met in het hart een kindergezicht, wat ze speciaal
gemaakt heeft bij de ode.
Het getal 153
Honderddrieënvijftig kinderlijkjes gevonden in het koor van de kerk in Vries.
Een opmerkelijke en lugubere fonds. Over het hoe, wat en waarom weten
we weinig. Maar het getal 153 is een opmerkelijk getal.
153 in de wiskunde
153 dat is 3 maal 51 – 5 en 1 opgeteld is 6 en dat is het getal van
onvoldoende, fout, 7 is voldoende, 6 een satansgetal en 51 het getal dat
oproept tot een betere levensweg. Een oude variant van postbus 51.
Verander. Bekeert u. En dat geldt al helemaal voor 3 x 51 = 153. Heel de
wereld is een rotzooi. Wat moeten die 153 kinderen daar in dat massagraf.
Die horen te spelen op de Drentse brink of buiten het dorp op es of hei.
Daarom zijn het er 153.
153bestaatineensymmetrieuit9rijenvan17.Zetdiegetallenonderelkaarentel
op.1+2+3+4+5engazodoortot17.Telbijelkaaropenjekomtop153.Alseen
piramidebouwjedecijfers.
153 kun je ook schrijven als de som van de derde machten van de cijfers,
ofwel 153 = 13 + 53 + 33. Maar het meest bijzondere is het volgende feit:
Neem een willekeurig 3-voud getal, behalve 0, en bepaal de som van de
derde machten van de cijfers. Dit levert een nieuw getal op, overigens ook
een drievoud. Herhaal dezelfde handeling nu met dit nieuwe getal en doe
dat vervolgens nog een aantal malen. Je krijgt zo een keten van getallen.
Het laatste getal in die keten zal altijd 153 zijn. De wiskundigen smullen bij
153. Niet zomaar een getal. Voorbeeld: begin eens met 24: 24 -> 72 -> 351
-> 153, of met 9: 9 -> 729 -> 1080 -> 513 -> 153.
153 en eeuwenoude geloofsverhalen
Beklim in de piramide van Cheops de geheime
trap naar het graf van de farao en je telt 153
treden. Farao, dat is zoon van de zon, dat is
de top van heel de wereld.
Ergens in het zuidelijk deel van de Zwitserse
Alpen staat een kerkje in het dorpje Zillis.
Vanaf Zillis loopt een gevaarlijk bergpad naar het noorden via rotsen,
gletsjers, schluchten en ravijnen. Maar je kunt er niet omheen. Je moet
erdoor. Het pad wordt de Via Mala (gevaarlijke weg) genoemd. Samen
reizen is het beste en zo verzamelden sinds eeuwen pelgrims, kooplieden,
soldaten en ander volk zich in het Sint Maartenskerkje in Zillis, om zich
samen aan de Via Mala te wagen. In het kerkje zie je tot je verbazing boven
je hoofd een wonderlijk plafond met 153 (daar heb je dat magische getal)
plafondtegels.
Een van de geschilderde verhalen op het plafond vertelt over een
wonderbaarlijke visvangst van 153 (alweer dat getal) vissen, zoals vermeld
in het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 21). Vissen vangen is in Bijbeltaal
levens redden, ook al denken de vissen daar wellicht anders over. En 153 is
dan het getal van heel de wereld. De heilige Hiëronymus zette
onderzoekers aan het werk, speurend door de wereldzeeën en zij vonden in
totaal 153 soorten vissen in die wereldzee. Heel de wereld zegt dat getal.
En heel de wereld kan ook een mens zijn, weet de Joodse mystiek. Daar
waar één kind sterft, sterft heel de wereld.
Tot slot:
Iedere Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde. Neem de woorden
‘Kinderen Gods’, schrijf het in Hebreeuwse letters, zet de getalswaarde
eronder, tel op. En jawel 153. Kortom 153 zette heel de wereld op z`n kop.
Geïnspireerd door Jizo
De verbeelding met 153 poppetjes
Is ontleend aan een Japans verhaal
en traditie. Hier het verhaal van Jizo,
de God van de kinderen.
Het Japanse volk gelooft dat kinderen
die gestorven zijn naar de ‘Droge
bedding van de Zielenrivier’ gaan.
Dit is een eentonig land zonder zon,
met bergen die tegen een blanke
hemel oprijzen en met duistere valleien. De zielen van dode kleine
kinderen lopen op blote voeten over de harde stenen die langs de
rivierbedding liggen. Zij denken met smart aan hun ouders, hun broers
en zusters, die zij op de lichte warme aarde hebben moeten achterlaten
en zij huilen zo hartverscheurend als zij op aarde nooit hebben gedaan.
Dan komt Jizo naar hen toe. Hij lacht zo teder en liefdevol naar hen dat
zij hun verdriet snel vergeten. Hij troost hen zoals hun moeders vroeger
deden en hij streelt ze met de zorgvolle hand van een vader. Alle dagen
dartelen de kinderzielen om hem heen en door zijn aanwezigheid voelen
zij zich niet meer zo alleen. Zo vergaat de tijd en langzaam wennen de
kinderen aan deze nieuwe omgeving.
Maar voor de ‘oni’ ( afzichtelijke duivels in het verhaal) is een gebed of
een gebedstoren een doorn in het oog. Zij worden er door gehinderd bij
de uitoefening van hun kwade praktijken. Daarom verwoesten zij de
stenen torentjes die zij op hun weg ontmoeten. De kinderen doen hun
beklag bij Jizo, die met zijn toverstaf in het rond zwaait om de duivels te
verjagen.
In veel Japanse tempels staat wel een Jizo beeld. In de tempels wordt
het beeld door moeders van een rode slab voorzien. Daarnaast zijn er
bepaalde tempels waar zogenaamde Jizo- beeldjes worden neergezet
als nagedachtenis aan een overleden kind. De ouders kleden deze
beeldjes vaak aan met zelfgebreide kleertjes en hangen speelgoedjes
om het beeld. De beeldjes staan vaak in een soort piramidevorm.
Zo ziet ook deze ‘Ode aan 153 kinderen’ er uit.
Download