PowerPoint 15.5 Proprioreceptoren

advertisement
17.5
Receptoren
3 soorten receptoren
1)
Exteroreceptoren
 reageren op prikkels van buiten het lichaam
 bijv. smaakzintuig, oog
2)
Enteroreceptoren
 reageren op prikkels vanuit het interne milieu
 baroreceptoren en chemoreceptoren (pO2, pCO2, pH)
 vooral in aortaboog, waar receptoren o.a. de
hersenstam kunnen beïnvloeden
3)
Proprioreceptoren
 receptoren die gevoelig zijn voor info van spieren en gewrichten
 spierspoeltjes en peeslichaampjes
Spierspoeltjes: info over rektoestand spier.
Impulsen afgeven als middengedeelte oprekt
Spierspoeltjes
Spierspoel-reflex: verzwaren van de lading rekt de spier (en middengedeelte van het
spoeltje) uit en als een reflex trekt de spier samen
Peeslichaampjes
Peeslichaam-reflex beschermt spier van buitengewoon zware belasting door de spier te laten
ontspannen en de lading te laten vallen
Download