Familie Netwerk Beraad

advertisement
En dan?
Familie Netwerk Beraad
Gezinsteam
Vanuit een Familie Netwerk Beraad wordt een
gezinsteam samengesteld. Een gezinsteam bestaat
uit het gezin, één of twee personen uit de familie, één
of twee personen uit het sociale netwerk en
professionals, die een rol spelen in het plan. Zij
komen na het beraad regelmatig bij elkaar om te
kijken of alles volgens het opgestelde plan verloopt of
dat er iets bijgesteld moet worden.
Informatie voor ouders en
betrokkenen
Nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft,
kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn van
maandag t/m donderdag te bereiken van 13 – 14 uur
via: (020) 890 10 00. Meer informatie vindt u ook op
onze website: www.debascule.com.
Waar kunt u ons vinden?
Het Familie Netwerk Beraad is een activiteit van de
zorglijn Therapeutische pleegzorg van de Bascule.
Therapeutische pleegzorg
Postadres
Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
Bezoekadres Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam ZO
Telefoon
(020) 890 10 50
E-mail
[email protected]
Internet
www.debascule.com
Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving
de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan
het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan de folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Mei 2014
Kasjdfhaksjdhf alksdjfhaslkjdfh
Waarom en hoe?
Waarom een Familie Netwerk Beraad?
Als specialist van uw eigen gezin heeft u, samen
met uw familie en vrienden, de beste ideeën over
wat er moet gebeuren.
De Bascule
De Bascule is een organisatie die hulp biedt aan
kinderen en jongeren met psychiatrische problemen
en/of ontwikkelingsstoornissen. De hulp is niet
alleen voor kinderen en jongeren maar ook voor
hun ouders en opvoeders. Een van de methodes
die wij gebruiken is het Familie Netwerk Beraad.
Familie Netwerk Beraad
Hoe verloopt het?
Het Familie Netwerk Beraad bestaat uit drie delen:

Deel 1:
Opening en informatie
De aanwezigen maken kennis. Zij bespreken
alle informatie die nodig is voor het maken van
een goed plan.

Deel 2:
Het plan wordt gemaakt
U werkt samen met uw familie en vrienden,
maar zonder hulpverleners, aan een plan. U
kunt hierbij steeds een beroep doen op de
coördinator. Wanneer u het eens bent over het
plan, schrijft u het op.

Deel 3:
Presentatie van het plan
Met de coördinator kijkt u of aan alles is
gedacht en of het plan veilig en wettig is. Na
vaststelling krijgt iedereen een kopie van het
plan.
Wat, wanneer en wie?
Wat is een Familie Netwerk Beraad?
Een Familie Netwerk Beraad is een bijeenkomst
van belangrijke personen uit de sociale omgeving
van een kind. Dit kunnen familieleden of kennissen
zijn, maar ook de leraar of de buurvrouw. Deze
personen helpen bij het maken van een plan.
Wanneer een Familie Netwerk Beraad?
Iedereen maakt wel eens een moeilijke tijd door. In
veel gevallen kunnen familie en vrienden helpen.
Wanneer er een probleem is, kan een Familie
Netwerk Beraad soms uitkomst bieden.
Wie organiseert het?
Een hulpverlener van de instelling organiseert het
Familie Netwerk Beraad en is coördinator.
Voorbereiding van het Familie Netwerk Beraad
vindt plaats middels een aantal gesprekken. U geeft
aan met wie, waar en wanneer het Familie Netwerk
Beraad plaatsvindt. De coördinator legt zo nodig
contact met de door u uitgekozen personen.
Download