Kinhin - loopmeditatie - Zen Centrum Eindhoven

advertisement
zen centrum eindhoven
Breng licht in je bestaan
Kinhin - loopmeditatie
Binnen een aantal zenscholen is het meditatief lopen, kinhin, even belangrijk als het
meditatief zitten, zazen. Kinhin wordt beschouwd als een vorm van "zen in actie". Kinhin
wordt in vrijwel alle zenscholen gebruikt om de periodes van zitten (fysieke inactiviteit) af te
wisselen met fysieke activiteit. Door het lopen wordt de bloedstroom weer bevorderd en
worden eventueel wat stijf geworden kniegewrichten weer soepel gemaakt.
Hiernaast staat het Japanse teken voor kinhin. Kin betekent: wat verticaal is,
wat direct twee tegenovergestelde richtingen verbindt, zoals de hemel en de
aarde. Hin betekent: gaan. In de Rinzai zentraditie kan dit ‘gaan’ ook snel en
ver zijn.
Jij bent de voortgaande verbinding tussen hemel en aarde. Kinhin, het
vertraagd of snel lopen vraagt, wat betreft aandacht en intensiviteit, een veel
grotere inspanning dan zazen, ook al lijkt het lichamelijk meer ontspannend. Er is veel meer
afleiding en aanleiding om te oordelen en ‘naast het lopen te gaan lopen.’
Er zijn verschillende vormen waarin kinhin plaatsvindt. In de meeste zenkloosters loopt de
meester, gevolgd door zijn leerlingen, enige rondjes in de meditatieruimte. Soms worden
buitenwandelingen gemaakt.
De meest gangbare methoden van kinhin zijn de langzame
en snelle vorm, looppas-kinhin en wandeling-kinhin.
Langzame kinhin
Bij de houding van het bovenlichaam is het zaak om
evenals bij de zitmeditaties in zen weer vooral bewust te letten op een rechte rug. De
ellebogen zijn iets naar voren zodanig dat de onderarmen een rechte lijn vormen van elleboog
tot elleboog. Het voor de buik houden van beide handen helpt je bij het je bewustzijn van de
ademhaling.
Tijdens kinhin wordt een speciale handhouding aangenomen, ‘shashu’ genaamd. Stop je
linkerduim in je linkerhand, vingers er rond en leg deze hand onder je borstbeen tegen je
lichaam aan, sluit je rechterhand eromheen op zo’n manier dat de onderkant van je armen een
horizontale lijn vormt. Er bestaan hierop diverse variaties in de verschillende zenscholen. De
horizontale lijn blijft echter altijd het uitgangspunt.We lopen in een rij achter elkaar. Er wordt
niet gesproken. Je loopt zo rechtop als je kunt, de houding van het bovenlichaam net als bij
zazen, de schouders laag en ontspannen. Kinhin is proberen zo te lopen dat je voelt hoe je
voeten de grond raken, hoe je lichaam door de ruimte beweegt, hoe ademen en lopen dezelfde
bron van beweging hebben.
1
Marconilaan 38 – 5621 AB Eindhoven Tel. 06-36029395 - email [email protected] –
zen centrum eindhoven
Breng licht in je bestaan
Probeer de ademhaling synchroom te laten lopen met de passen die je zet. Na een uitademing
om te starten, begin je een halve pas met de linkervoet te zetten en ademt daarbij in. Op de
volgende twee halve passen adem je uit. Vervolgens weer een halve pas in en dan een weer
een hele pas uit. Het is belangrijk om volledig uit te ademen. Indien het te zwaar is om
gedurende twee stappen uit te ademen en gedurende eentje in, kun je de in- en uitademingen
ook gelijk verdelen. Je moet echter nooit langer in- dan uit- ademen.
Tijdens deze kinhin zijn de ogen geheel geopend maar je houdt de blik naar voren gericht. Dit
kan variëren van een punt enige meters voor je tot een punt op de horizon. Je kijkt niet rond
naar de omgeving. De aandacht is vooral naar binnen gericht.
Het wandeltempo is laag, je maakt de passen op een wat vertraagde wijze. Soms wordt deze
vertraging zeer ver doorgevoerd en probeer je het overbruggen van een afstand van enkele
meters uit te smeren over een halfuur, terwijl je steeds een loopbeweging blijft maken.
In deze zeer langzame vorm wandel je meestal in een individuele lijn. Indien je rondjes in de
meditatieruimte loopt is de blik van alle lopers behalve de eerste, op de rug en schouders van
de vorige loper gericht. Vanuit deze waarneming kan een volger houdingscorrecties aan zijn
voorganger aanbieden. De zenleraar loopt meestal voorop.
Snelle kinhin
De snelle kinhin is als de langzame met alleen een verschil in wandeltempo. De blik is
meestal iets verder voorwaarts gericht. In de kloosters wissel je de langzame en snelle vaak
meerdere keren af door een teken van de meester die voorop loopt. Iedere zazenperiode
(meestal 25 minuten) wordt afgewisseld met een loopmeditatie van ongeveer 10 minuten.
Vanuit de verschillende zentradities bestaan allerlei instrukties en ‘regels’ over de wijze
waarop dit ‘lopen’ gebeurt. Er zijn veel variaties in traagheid en in combinaties van ademen
en lopen. In de introductiecursus leren we verschillende vormen.
2
Marconilaan 38 – 5621 AB Eindhoven Tel. 06-36029395 - email [email protected]
Download