Gezondheidsverklaring tbv tentoonstellen reptielen en

advertisement
Gezondheidsverklaring t.b.v. tentoonstellen reptielen en amfibieën op een
beurs
(verklaring in gevolge artikel 3.14, zesde lid, van het Besluit houders van dieren)
Gegevens dierhouder
Gegevens (locatie) Beurs
Naam:
Naam:
Adres:
Adres:
Postcode:
Postcode :
Woonplaats:
Plaats:
Land:
Datum:
Totaal aantal dieren:
Organisator:
Gecontroleerd door eigen dierenarts
Gecontroleerd door dierenarts VHM-events
Ondergetekende dierenarts verklaart hetgeen volgt:
Op het ogenblik van de inspectie waren de hierna beschreven dieren geschikt om voor commerciële
doeleinden te worden tentoongesteld op een beurs;
De dieren vertoonden bij onderzoek geen klinische verschijnselen van een ziekte waarvoor het dier
gevoelig is.
Specifieke aandachtspunten in het onderzoek:
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van vervormingen aan het skelet;
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van ondervoeding of aandoeningen ten gevolge
van een tekort aan voedingsstoffen of onjuiste voeding;
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van diarree;
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van zichtbare dracht of legnood;
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van uitwendige parasieten, schimmels of
(huid)aandoeningen ten gevolge van ongewenste bacteriën of onhygiënische huisvesting;
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van respiratoire aandoeningen; (luchtweg)
De dieren vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van stress;
In geval van schildpadden vertoonden de dieren bij onderzoek geen verschijnselen van schildrot;
In geval van slangen vertoonden de dieren bij onderzoek geen verschijnselen van bekrot;
Slangen vertoonden de dieren bij onderzoek geen verschijnselen van verlamming;
Slangen vertoonden de dieren bij onderzoek geen symptomen van sterrenkijken (stargazing)
Slangen vertoonden de dieren bij onderzoek geen symptomen van blindheid en/of ongecoördineerde
bewegingen;
Slangen vertoonden de dieren bij onderzoek geen symptomen tremoren;
Slangen vertoonden bij onderzoek geen verschijnselen van niet meer recht kunnen draaien indien zij op
de rug liggen.
Datum onderzoek: (onderzoek moet binnen een week voor aanvang van de beurs plaatsvinden)
………………………………….
Naam dierenarts:
Handtekening dierenarts:
…………………………………
………………………………….
Gemaakt en ontwikkeld door VHM-events. Copyright © Ter
Lijst dieren waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden
Gegevens dierhouder:
Gegevens Beurs:
Naam:
Naam:
Adres:
Adres:
Postcode:
Postcode:
Woonplaats:
Plaats:
Land:
Datum:
Totaal aantal dieren:
Organisator:
Familie
Genus
Species (niet
verplicht)
Aantal
Datum onderzoek (onderzoek moet binnen een week voor aanvang van de beurs plaatsvinden):
………………………………….
Handtekening standhouder:
………………………………….
Naam dierenarts:
………………………………….
Handtekening dierenarts:
……………………………….
Gemaakt en ontwikkeld door VHM-events. Copyright © Ter
Download