PowerPoint-presentatie

advertisement
Men drukte al in 770 na Christus in blokdruk. Vóór die tijd werden tekst
en afbeeldingen in een blok hout gesneden en met de hand afgedrukt.
Later maakte men in China gebruik van losse letters om te drukken. De
boekdruktechniek kwam via Turkije en Egypte naar West-Europa.
Rond 1450 verschenen hier de eerste gedrukte documenten. Nog altijd
is er onduidelijkheid over wie de uitvinder van de boekdrukkunst is:
Johannes Gutenberg of Laurens Jansz Coster uit Nederland. De
boekdrukkunst ontwikkelde zich snel. In Duitsland reisden drukkers
door het land en verspreidden zo hun teksten en de bijbehorende
druktechniek. De teksten die destijds werden gedrukt waren onder
andere bijbels, volksverhalen, leerboekjes en pamfletten.
Het samenbinden van losse vellen papier tot een boek
heet boekbinden. De boekband bestond in eerste
instantie uit hout of grof leer. Later werden fijnere
gekleurde en bewerkte leersoorten gebruikt. De banden
werden versierd met allerlei materialen: edelmetaal,
ivoor, edelstenen, emaille, enzovoort. Deze boeken zijn
nog in musea en bibliotheken te bewonderen. In het
begin werden boeken met garen gebonden. Vanaf de
negentiende eeuw worden boeken machinaal gebonden.
Tegenwoordig bestaan er verschillende manieren om
boeken te binden (met garen binden, lijmen of nieten).
Bij een gebonden boek worden bundeltjes bladen, de
katernen, met elkaar verbonden. De band van het boek
wordt met het binnenwerk verbonden door een extra
blad aan het begin en aan het eind van het boek: de
schutbladen.
V
a
n
s
c
h
r
i
j
v
e
r
t
o
t
l
e
z
e
r
Verschillende mensen zijn betrokken bij het
schrijven van een boek. Houden uitgevers
en redacteuren
zich met de tekst bezig. Vormgevers en
Illustratoren (tekenaars) bepalen vervolgens
wat het boek moet uitstralen. Voor het
produceren ervan zijn de reproductie en
drukkerij verantwoordelijk. Als het boek is
gedrukt wordt de verkoop geregeld met
behulp van reclame.Pas dan
kan de boekhandelaar het boek aan de lezer
verkopen.
V
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
d
e
m
e
n
s
e
n
z
i
j
n
b
e
t
r
o
k
k
Sommige kinderen maken een
boek
Fleur - Geert - Nikkie - Jolien Samantha - FleurNikkie
Deze kinderen maken allemaal maken
een boek. Stukken daarvan zijn te lezen
op de wikispace.
Download