Therapeutische domeinen

advertisement
Published on Novartis België (https://www.novartis.be)
Home > Printer-friendly PDF > Therapeutische domeinen
Therapeutische domeinen
[1]
Ons wereldwijde portfolio van geneesmiddelen binnen Novartis Pharmaceuticals bestaat uit
meer dan 50 belangrijke producten voor de behandeling van patiënten. In 2015 ontvingen we
in totaal voor 20 nieuwe geneesmiddelen goedkeuringen in de Verenigde Staten, Europa en
Japan.
Ons portfolio richt zich op een reeks van therapeutische gebieden:
Cardio-metabolisch
Het cardiovasculair-metabolische team van Novartis zet zich in voor onderzoek naar en
ontwikkeling van nieuwe therapieën en oplossingen om de last van hart- en vaatziekten en
metabolische aandoeningen, zoals diabetes, over de hele wereld te verminderen. Onze
inspanningen richten zich op ziekten die een negatief effect hebben op hart, nieren, lever en
bloedvaten met als doel betere resultaten voor patiënten te bereiken.
Voor meer informatie over hartfalen, bewustwording en om mee te doen met onze
internationale voorlichtingscampagne kun je terecht op KeepItPumping.com [2].
Retina (netvlies)
Novartis zet zich in voor het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van
oogheelkundige farmaceutische producten en apparaten. De missie van Novartis op het
gebied van oogheelkunde is het ontdekken, ontwikkelen en produceren van innovatieve
producten om de gezondheid van het oog en het leven van mensen te verbeteren.
Voor meer informatie over onze inzet om mensen te helpen met oogziekten kun je terecht op
www.setyoursights.com [3].
Luchtwegen
We hebben een sterke geschiedenis in het verbeteren van de zorg van patiënten met
luchtwegaandoeningen. We bouwen hierop voort en blijven ons inzetten voor het verstrekken
van het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt op het juiste moment. Dit doen we om
chronisch obstructieve longziekte (COPD) en ernstig allergische astma te behandelen – beide
belangrijke aandachtsgebieden binnen de volksgezondheid.
Heb je COPD dan kun je terecht op www.copdlifeiscalling.com [4].
Heb je astma dan kun je terecht op www.mylifemybreath.com [5].
Neurowetenschappen
Novartis heeft een sterke, 60-jarige geschiedenis in de neurowetenschappen. We bieden
patiënten en artsen een groot assortiment aan geneesmiddelen voor multiple sclerose, de
ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, epilepsie en ADHD. Tevens hebben we een
veelbelovende pijplijn voor multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer en neuromusculaire
therapieën. Om hersenaandoeningen beter te begrijpen en baanbrekende geneesmiddelen te
blijven ontwikkelen voor patiënten wereldwijd, maken we in ons onderzoek gebruik van de
nieuwste inzichten in de menselijke genetica, nieuwe beeldvormende technologieën en
andere nieuwe benaderingen.
Voor meer informatie over onze ondersteuning aan patiënten met multiple sclerose kun je
terecht op www.livinglikeyou.com [6].
Immunologie en dermatologie
Ons immunologie- en dermatologieteam verandert het leven van patiënten door onderzoek
naar en ontwikkeling van nieuwe therapieën voor een succesvolle behandeling van
aandoeningen binnen de dermatologie, reumatologie en transplantatie, waar nog veel
onvervulde medische behoeften bestaan.
Meer informatie voor patiënten met ernstige huidaandoeningen is beschikbaar op
www.skintolivein.com [7].
Oncologie & Hematologie
Novartis Oncologie & Hematologie is een leider in zogenoemde precisie-oncologische
behandelingen. Precisie-oncologie is het groeiende inzicht in hoe kankers zich op genomisch
niveau ontwikkelen en daarmee het vermogen om geneesmiddelen te ontwikkelen die zich op
die verschillende kankervormen richten. Dit leidt uiteindelijk tot betere behandelresultaten
voor patiënten. Ons onderzoek richt zich op onvervulde medische behoeften en specifieke
pathways.
Voor meer informatie hoe wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het leven van
mensen met kanker, kun je terecht op www.novartisoncology.com [8].
Cel- en gentherapie
Novartis Pharmaceuticals heeft een team gecreëerd dat zich richt op de ontwikkeling van celen gentherapieën. Het doel van de celtherapie-portfolio is het transformeren van de medische
praktijk en patiënten die lijden aan een verscheidenheid van levensbedreigende ziekten, zoals
via bloed overdraagbare kankervormen, sikkelcelanemie, thalassemie en andere
bloedziekten, potentieel te genezen. Dit gebeurt door het vervangen of opnieuw instellen van
het immuunsysteem.
Accordion Type: Collapsible
Source URL: https://www.novartis.be/nl/onze-activiteiten/therapeutische-domeinen
Links
[1] https://www.novartis.be/nl/onze-activiteiten/therapeutische-domeinen
[2] http://www.keepitpumping.com/
[3] http://www.setyoursights.com
[4] http://www.copdlifeiscalling.com/?lang=nl
[5] http://www.mylifemybreath.com
[6] http://www.livinglikeyou.com/nl
[7] http://www.skintolivein.com
[8] http://www.novartisoncology.com/
Download