Op Reis met Scarlatti

advertisement
Op Reis met Scarlatti
(For an English version we advise you to visite our webiste Key2Singing.nl)
Beste zanger,
Na succesvolle uitvoeringen van projecten waaronder “Semele, opera van G.F. Handel”, “Dido and
Aeneas, geënsceneerde operauitvoering van H. Purcell”, “Greogoriaans en Moderne Devotie”, heeft
Stichting Key2Singing in dit nieuwe project tot doel Domenico Scarlatti als vocaal componist de
bekendheid te geven die hij verdient.
Wij willen dit in een unieke samenwerking met de projectzangers tot stand laten komen. De stichting
heeft namelijk toegang verkregen tot een nog onbekend vocaal werk van Domenico Scarlatti én tot
een al bekend werk in een onbekende bron (handschrift). Het is de bedoeling om samen met de
projectzangers tot een reconstructie cq. transcriptie en interpretatie van deze werken te komen, en
deze vervolgens uit de voeren in de juiste barokstijl, met de bijbehorende zangtechniek(en). Beide
werken zijn voor koor met kleine solo’s.
Het project zelf is ook uniek in haar opzet; we willen zoveel mogelijk in de gedachtewereld van
Domenico Scarlatti en in zijn voetsporen treden. We bestuderen de tijd en de omstandigheden
waarin Domenico leefde en werkte als componist, eerst in Italië, later in Portugal en Spanje, en
beogen hiervan, uit zijn vocale werken, in een aantal uitvoeringen voor het hedendaags publiek te
brengen.
Als projectlid ga je de creativiteit van een componist ervaren, als zanger leer je de muziek te ervaren
en authentiek uit te voeren.
Het in te studeren programma zal, naast de “nieuwe” werken van Domenico Scarlatti, bestaan uit
o.a. het Stabat Mater voor koor en een ‘uittreksel’ van de opera Tolomeo ed Alessandro met
solorollen. We hebben daartoe een repetitieperiode tot medio mei 2015, afgesloten met een
intensieve workshop week in Italië, waar we tevens een uitvoering zullen hebben. Daarna op een
unieke locatie in Portugal een volgende uitvoering, om vervolgens in juni in Nederland het project af
te sluiten met een 3-tal voorstellingen.
Onderstaand meer informatie. Zie verder de website van www.key2singing.nl met alle laatste
nieuwtjes en voortgang.
Stichting Key2Singing is op zoek naar enthousiaste, ervaren en goed geschoolde (koor-)
amateurzangers om samen dit project te realiseren. Begin oktober starten de audities voor dit
project. Hiervoor dient men een koorpartij in te studeren van een van de delen van het Stabat Mater.
In sommige koorstukken zitten kleine solorollen, geef aan als je ook daarvoor wilt opteren en
auditeren. Als je wilt opteren voor een solorol in het ‘uittreksel’ van de opera, geef dat ook aan.
We zien graag je aanmelding tegemoet: een aanmeldings-auditieformulier is te vinden aan het eind
van dit bericht, dit kun je na invulling als bijlage terugsturen aan email-adres:
[email protected]
Stichting Key2Singing
Gevestigd te Leiden
Een unieke mogelijkheid voor de ervaren zanger om mee te werken aan de creatie van een
uitvoering in lijn met de gedachten van de componist.
Planning project (onder voorbehoud):
- Auditieperiode, begin tot medio oktober 2014,
- Repetitieperiode, zondagavonden vanaf medio november 2014 tot medio mei 2015, in Leiden
- Afsluitende workshopweek Italië (in de buurt van Rome), medio mei 2015
- Optredens Italië/Portugal, medio tot eind mei 2015 (rondom Pinksteren 2015)
- Twee verkennende optredens in Nederland vooraf aan vertrek naar Italië, daarna in juni 2015 drie
optredens.
Een eigen bijdrage van € 300,00 zal van toepassing zijn voor het meedoen aan het project; de reizen
naar en het verblijf in het buitenland zullen neerkomen op ca. € 700,00. Een en ander hangt nog af
van het verkrijgen van subsidies.
Met hartelijke groet,
Namens Stichting Key2Singing, Dominic Doyle (voorzitter)
Artistiek leider, Margot Kalse
2
Op Reis met Scarlatti
Stichting Key2Singing
Gevestigd te Leiden
Domenico Scarlatti
Guiseppe Domenico Scarlatti wordt geboren 26 oktober 1685 te Napels als zesde van de tien
kinderen van Alessandro Scarlatti en Antonia Anzalone. Alessandro Scarlatti is dan al een vermaard
componist.
In Rome verkrijgt Domenico een aanstelling aan het hof van de in ballingschap te Rome verblijvende
Poolse koningin Maria Casimira de la Grange d’Anguien. Voor haar schrijft hij een aantal vocale
werken, waaronder de opera Tolomeo et Alessandro o vero La Corona disprezzata (1711). In 1713
krijgt Domenico een aanstelling, bij de Cappella Giulia van de Sint-Pieter te Rome,
eerst als assistent-kapelmeester, later als kapelmeester (dec. 1714).
Met name in de periode dat Domenico in Rome studeert en werkt, schrijft hij voor
vele kerkelijke en wereldlijke werkgevers vocale en orkest werken. Daarbij blijkt
Domenico een begaafd klavecinist te zijn.
Eind 1719 verlaat Domenico Italië, hij is aangesteld als maestro di Cappella aan het
hof van koning João V in Lissabon, Portugal. Daar geeft hij les aan de Infante, de broer van de
koning, en aan Maria Barbara, de dochter van de koning, die een grote aanleg toont voor
het spelen van het klavecimbel. Deze Maria Barbara wordt later uitgehuwelijkt aan
kroonprins Ferdinand VI van Spanje, en zij neemt Domenico mee naar het Spaanse hof.
Domenico heeft daar vele werken gecomponeerd, met name veel van zijn sonates, die
gelukkig bewaard zijn door Farinelli. Want tijdens de aardbeving van 1752, waarbij Lissabon
grotendeels werd verwoest, zijn veel vocale en orkest werken van Domenico Scarlatti
verloren gegaan!
Hoeveel van de werken echt verloren zijn gegaan is niet met zekerheid vast te stellen. Het
blijkt dat bepaalde werken, zoals de opera Tlomeo ed Alessandro, beland zijn in persoonlijke
archieven of bibliotheken. Er zijn vooral veel vocale werken en met name opera’s van
Domenico Scarlatti waar we geen muziek van
hebben. Van de meeste opera’s zijn wel libretti
overgeleverd, zodat we weten dat ze zijn
gecomponeerd en zijn uitgevoerd, wanneer en
door wie. Misschien dat ook daardoor vooral de
sonates van Scarlatti bekend zijn geworden. Dat
de beroemde Farinelli, Carlo Broschi, ze heeft
bewaard, zal daar nog toe hebben bijgedragen.
Domenico is op 23 juli 1757 te Madrid overleden.
3
Op Reis met Scarlatti
Stichting Key2Singing
Gevestigd te Leiden
Auditie formulier kandidatuur “Op Reis met Scarlatti”
Naam:
E-mailadres:
Woonadres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
(optioneel)
Stemtype:
(Sopraan, Mezzo, Alt, Tenor, Countertenor, Bariton,
Bas)
Stembereik:
(laagste en hoogste noot)
Zangervaring (koor, solo enz.):
Zingt sinds:
Huidig zangles
Zangles sinds
Wil eventueel (weer) zangles volgen
Zangdocenten/zangpedagogen (optioneel)
Ervaring met opera(s):
Ervaring met acteren:
Ervaring met publiekelijk (solo-)optreden:
Auditeert voor koor, of koor én solorol
Auditeert tevens voor solorol in de opera
Motivatie om auditie te doen:
Stichting Key2Singing behandelt mijn informatie vertrouwelijk en alleen met het project ’Op reis met
Scarlatti’ als doel.
Dit formulier graag op de computer invullen en per e-mail opsturen aan: [email protected]
4
Op Reis met Scarlatti
Download