Geldermalsen: 01 maart 2010 Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst in

advertisement
Geldermalsen: 01 maart 2010
Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst in Franeker
Hierbij heb ik het genoegen U uit te nodigen voor de voorjaarsbijeenkomst van de werkgroep
Maan en Planeten op 15 Mei aanstaande.
De bijeenkomst wordt gehouden in Franeker bij het planetarium Eise Eisinga.
Adres: Eise Eisingastraat 3 Franeker (er is een NS station)
Het programma is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.00-11.30 uur
11.30-12.30 uur
12.30-13.30 uur
13.30-13.40 uur
13.40-14.10 uur
14.10-14.40 uur
14.40-15.10 uur
15.10-15.30 uur
15.30-16.30 uur
Ontvangst en koffie bij het planetarium Eise Eisinga.
Rondleiding Planetarium Eise Eisinga.
Lunch in nabijgelegen zaaltje.
Opening en mededelingen door de Voorzitter.
Waarnemingen door Henk Nieuwenhuis in sterrenwacht Cassini
Presentatie waarnemingsresultaten Jan Adelaar
Hans Goertz: ervaringen met de Galilei telescoop van Astromedia
Theepauze.
Ledenvergadering.
De kosten voor de lunch en de entree voor het Planetarium bedragen €13,50 per persoon
Dit bedrag kunt u ter plaatse voldoen.
Ik hoop U op deze bijzondere bijeenkomst te ontmoeten
Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep
Download