5.4. Kolombreedte en rijhoogte: verdieping

advertisement
5.4.
Kolombreedte en rijhoogte: verdieping
De opties in het ‘Lint’
Voor de instelling van de kolombreedte en de rijhoogte heeft u ook de beschikking over een aantal opties in het ‘Lint’.
� Kies de optie ‘Start – Cellen – Opmaak’ [Home- Cells – Format].
Het menu kent de volgende opties voor he instelen van de kolombreedte en
de rijhoogte:
Opdracht
Functie
Rijhoogte
[Row Height]
Rijhoogte Autoaanpassen
[Auto Fit /Row Heigtht]
Instellen hoogte van rijen.
Aanpassen van de hooge van rijen aan de inhoud
van de geselecteerde cellen. Lege cellen krijgen de
standaardhoogte.
Instellen breedte van kolommen.
Kolombreedte
[Column Width]
Kolombreedte Autoaanpassen Aanpassen van de breedte van de kolommen aan de
[Auto Fit Comun Width]
inhoud van de cellen. Breedte van lege kolommen
wordt niet gewijzigd.
Weergeven en verbergen
Weergeven of verbergen van kolom of rij. Verber[Hide & Unhide]
gen komt overeen met instellen van een hoogte of
breedte gelijk aan nul.
Standaard breedte
Instellen van standaardbreedte van kolommen of
[Default Width]
rijen.
Het voordeel van het werken met bovenstaande opties is, dat u hier een exacte maat voor de breedte en de hoogte kunt opgeven. Bovendien vindt u bij
opening van het venster, de maat weergegeven van de geselecteerde cel(-len),
zoals deze op dit moment is ingesteld.
Onzichtbare cellen selecteren
Onzichtbare cellen kunt u niet met de muis selecteren, maar wel met de optie
‘Ga Naar’ [Go To]. Deze optie toont u een menu waarin u de celreferentie,
waarnaar u de actieve cel wilt verplaatsen, kunt opgeven. Nadat u op ‘OK’
hebt gedrukt wordt de opgegeven cel de actieve cel. Vervolgens kunt u de
waarde of de opmaak wijzigen of, met de hiervoor genoemde opties, de
breedte of hoogte van de cel instellen
� Neem het document “Oefeningen-Basis” voor u op het scherm.
� Maak kolom-B onzichtbaar.
� Kies ‘Start – Bewerken – Zoeken en selecteren – Ga naar’ [Home – Editing – Find & select – Go to] of druk op functietoets F5.
� Type in het dialoogkader dat verschrijnt bij ‘Verwijzing’ [Reference] de
celreferentie B2 en klik op ‘OK’.
© CTS/Advies
01-01-15
pag.nr. 67
Kolombreedte en rijhoogte: verdieping
U ziet dat de cel geselecteerd wordt, doordat de grens tussen A2 en
C2 vet wordt weergegeven.
� Type nu 50%.
U ziet de uitkomsten veranderen, zonder dat de invoercel zichtbaar
is.
� Sluit het document zonder dit te bewaren
© CTS/Advies
01-01-15
pag.nr. 68
Download