Begrijpend lezen begrijpend luisteren lezen

advertisement
GROEP 8
BEGRIJPEND LEZEN
LEZEN
Welke vaardigheden heeft een kind nodig?
Wat doen wij op school?
Wat kunt u thuis doen om deze vaardigheden te stimuleren?
Doel bepalen
Waarom lees ik de tekst?
*Kinderen kunnen herkennen dat het leesdoel, de tekstsoort en de tekstvorm soms
door elkaar lopen. Een informatieve tekst kan reclame zijn, een lied kan een betoog
zijn.
* Kinderen herkennen dat het doel van de schrijver soms een ander doel is dan het
doel van de lezer.
Voorspellen
Waar gaat de tekst over?
* Op basis van de titel, de plaatjes en de alineastructuur kunnen kinderen
voorspellen wat voor soort tekst het is. Ook wordt het voorspellen gekoppeld aan
de persoonlijke verwachtingen die de lezer heeft bij de tekst. De juistheid van de
voorspellingen wordt nagegaan.
Voorkennis ophalen
Wat weet ik al over het onderwerp?
•
Kinderen kunnen over een onderwerp voorkennis ophalen in de vorm van een
eigen mening en argumenten. Na afloop wordt gekeken of ze hun mening moeten
bijstellen.
Herstellen
Wat doe ik als ik het niet meer snap?
Kinderen kunnen de betekenis van tekst achterhalen door gebruik te
maken van kennis over letterlijk en figuurlijk taalgebruik.
• Kinderen kunnen de betekenis van tekst achterhalen door gebruik te
maken van het tussen de regels lezen en beeldspraak.
•
Vragen stellen
Welke vragen zie ik?
•
Kinderen kunnen relevante vragen stellen over een tekst met als doel de kern te
onthouden of ter voorbereiding van een toets.
Samenvatten
Hoe vat ik samen?
•
Kinderen kunnen een samenvatting maken met de tekstopbouw inleiding, kern,
slot.
•
Kinderen kunnen een samenvatting van een tekst maken om te onthouden en/of
reproduceren.
•
Kinderen kunnen een conclusie of boodschap in een tekst verwoorden.
Visualiseren
Welk plaatje past bij de tekst?
Kinderen kunnen verbanden in een tekst visualiseren door gebruik te maken te
maken van een woordweb, een tekening, een (pijlen)schema, een tabel of een
venndiagram, afhankelijk van de inhoud van de tekst..
Opzoekvaardigheden
Waar kan ik het vinden?
•
Kinderen kunnen informatie van een betrouwbare bron herkennen.
Informatie en meningen vergelijken en
beoordelen
Wat is waar?
•
Kinderen kunnen voor- en tegenargumenten herkennen en benoemen.
•
Kinderen kunnen herkennen dat een schrijver soms het tegenovergestelde
bedoelt van wat hij schrijft: je moet niet alles letterlijk nemen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards