So Thema 4 Ordening Planten

advertisement
So Thema 4 Ordening Planten.
1. Benoem in de afbeelding hiernaast de genummerde onderdelen van
de plantencel.
Onderdeel Antwoord
1
2
3
2. Benoem in de afbeelding hiernaast de genummerde onderdelen van de
dierlijke cel.
Onderdeel Antwoord
1
2
3
3. Benoem in de afbeelding hiernaast de genummerde onderdelen van de cel.
Onderdeel Antwoord
1
2
4. Noem 3 producten die met behulp van bacteriën worden gemaakt.
…………………………………………………………………………………………………………........................................
.....................................................................................................................................................
5. Hieronder zie je een celdeling van een bacteriecel. Teken op het antwoordblad de deling af.
6. Geef bij de afbeeldingen hier onder aan waar zich de wortel, stengel en bladeren zich
bevinden.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
1:
1:
2:
2:
3:
3:
7. Noem 3 producten die met behulp van schimmels worden gemaakt.
…………………………………………………………………………………………………………........................................
.....................................................................................................................................................
8. Waarvoor dienen schimmels in de natuur?
…………………………………………………………………………………………………………........................................
.....................................................................................................................................................
9. Vul de cijfers die bij de volgende begrippen horen in de onderstaande zinnen in.
1.Sporenplanten, 2.zaadplanten , 3.varen, 4.bloem, 5.zaden, 6.sporenhoopjes,
7.sporendoosjes, 8.voortplanting, 9.paardenbloem.





Een mos en een zonnebloem zijn twee verschillende soorten planten. De
Zonnebloem valt onder de ……….………. en mos valt onder de……….………. een andere
plant valt ook onder de sporenplanten dit is een ……….……….
Deze twee groepen zijn makkelijk te onderscheiden door hun manier van
……….……….
Een zonnebloem heeft een duidelijke ……….………. en plant zich voort door middel
van ……….……….
Mossen planten zich voort via ……….………. en varens via……….……….
Begrip wat overblijft ……….……….
10. Deel de onderstaande afbeeldingen in de twee verschillende afdeling.
Nummer
1
2
3
4
5
6
Afdeling
Download
Random flashcards
Create flashcards