Zonlicht en vitamine D

advertisement
GENEESKRACHT
Beste lezers,
In deze nieuwsbrief hebben wij een mooi aanbod voor u aan
cursussen en informatie avonden bij Centaurea:
- Informatieavonden over bevorderen van gezondheid en welzijn
- Chi Neng Qigong introductiedag door Peter van Hoeve
- Cursus EHBO met homeopathie
Met veel enthousiasme zijn de eerste drie informatie avonden
ontvangen, hieronder vindt u de aankondiging van de voorlopig
laatste informatie avond in deze reeks en een korte beschrijving
van de avond welke op 20 maart jl. is gehouden .
Informatieavonden over bevorderen van gezondheid en welzijn
In 2014 zijn er bij Centaurea een aantal donderdagavonden rond
het thema: Focus op gezondheid en welzijn; genieten van een
gezonde leefstijl.
Film- en discussieavond 4, donderdag 17 april
Op de laatste avond van deze voorjaarscyclus brengen we nog een
viertal onderwerpen voor het voetlicht. Zonlicht en vitamine D,
vasten, aarden en afschermen voor elektromagnetische straling en
ten vierde gezonde gedachten.
Zonlicht en vitamine D. Vitamine D tekort is erg in het nieuws.
Het lijkt wel een epidemie en misschien is het dat ook wel.
Vitamine D is een hormoon dat in ons lichaam wordt gemaakt
onder invloed van zonlicht. Als het gehalte aan vitamine D in het
bloed te laag wordt kunnen er veel (vage) klachten ontstaan zoals
een chronisch tekort aan energie (moeheid), lusteloosheid, spieren/of gewrichtspijn, bloedend tandvlees, angstaanvallen, depressie,
verzwakking van het immuunsysteem en zwakke botten. Zonlicht
speelt een vitale rol in de stofwisseling van vitamine D. Door de
vele waarschuwingen tegen blootsteling aan zonlicht i.v.m. het
ontstaan van huidkanker wordt de zon steeds meer gemeden.
Maar de zon is juist heel belangrijk voor onze gezondheid en juist
ook voor het voorkómen van (huid)kanker. Daarbij doet zonlicht
nog veel meer: het versterkt de immuniteit, het stabiliseert het
hormoonstelsel en verbetert het waak-slaapritme. Uiteraard is
verbranden door de zon niet goed voor de huid. Helaas kunnen
zonnebrandcrèmes ook forse nadelen hebben.
Vasten. Naast goede voeding, eerder besproken in deze
cyclus, is juist bij tijd en wijle niet-eten zeer belangrijk. Vroeger
werd er door veel mensen regelmatig gevast, bijvoorbeeld om
religieuze redenen. Dat wordt steeds minder. Het tegendeel is het
geval: we hebben ongelooflijk veel lekkers, dat ons verleidelijk
aankijkt, binnen handbereik. En dat blijkt nu juist ongezond.
Minder eten bevordert gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Vasten
is een belangrijk element van leefstijl.
Elektromagnetische straling. Het ontstaan van draadloze
netwerken over het gehele land heeft grote gevolgen voor ons
lichaam. Elke dag komen er meer zendmasten bij. In huis zijn de
draadloze netwerken ook steeds meer aanwezig. Er is maar een
kleine groep mensen die zich zorgen maakt om deze grote
hoeveelheid aan elektromagnetische straling. Vanuit bioresonantie
onderzoek is bekend dat ons lichaam zelf een elektromagnetisch
systeem heeft, Dit is het informatiesysteem van het lichaam. Beter
bekend zijn de elektrische activiteiten van het hart en de zenuwen
die makkelijk te meten zijn. Echter dit geldt voor alle cellen in ons
lichaam. Alle cellen zenden en ontvangen elektromagnetische
informatie waarop ze reageren. Deze informatie is van een zeer
lage intensiteit. De straling om ons heen kan dit systeem van het
lichaam beïnvloeden zonder dat we het zelf direct merken. Op
deze avond vertellen we over de elektromagnetische vervuiling en
daarnaast over de elektrische belastingen die we krijgen door de
isolatie van ons lichaam van de aarde. Tevens zullen er een aantal
eenvoudige handreikingen gegeven worden om hier iets aan te
doen.
Gezonde gedachten. In onze maatschappij zijn we gewend de
dingen rationeel te benaderen. Is dit wel zo logisch? We weten
allemaal dat er andere manieren zijn om informatie te krijgen;
bijvoorbeeld door middel van intuïtie. Het is een vorm van
‘weten’. In esoterische geschriften is dit al lang geleden beschreven
en uit onderzoek in de moderne wetenschap blijkt dat iedereen,
dat alles, met elkaar verbonden is. Dit is heel mooi in “Het Veld”
van Lynn McTaggert beschreven. Door deze verbondenheid
beïnvloeden we onszelf en elkaar continu, bijvoorbeeld door
gedachten. Door ‘ongezonde’ gedachten ontstaat spanning in ons
lichaam, in de cellen van ons lichaam. Onder andere wordt
besproken hoe we kunnen spelen met onze gedachten en deze
kunnen veranderen. Wist u dat gedachten kunnen overerven?
In dit verband is mindfulness een heel mooie methode. De
methode van ‘niet oordelen’. Mindfulness is een naar het Westen
gebrachte vorm van Zen Meditatie. De mindfulness oefeningen
brengen meer plezier in je leven en helpen verwachtingen en
(zelf)kritiek loslaten. Ze zijn op vrijwel ieder moment te doen. Je
traint jezelf in 7 Mindfulness principes die je leven veranderen:
Niet oordelen, Geduld hebben, Telkens weer opnieuw beginnen,
Vertrouwen, Niet streven, Acceptatie en Loslaten. Je leert anders
naar je leven kijken en reageert op gebeurtenissen zoals jij dat wilt,
en niet met een reflex vanuit je onderbewustzijn. Problemen
verdwijnen niet, maar ze worden minder belangrijk. Ze maken
plaats voor genieten, vreugde en plezier. Lekker aan de slag met
deze oefeningen uit het 8-weken Mindfulness programma.
Dit wordt beschreven in het blog van Erik Baajens http://in-balansmet-onrust.blogspot.nl/2012/02/mindfulness-oefeningen.html
Donderdagavond 17 april om 19.30 uur op Centaurea. Wilt u zich
voor deze avond aanmelden, dan kan dat op [email protected]
De toegang is gratis, een kleine bijdrage in de kosten is welkom.
Donderdag 20 maart is de derde avond in de cyclus over
bevorderen van gezondheid en welzijn geweest. We hebben
gekeken naar de (on)betrouwbaarheid van de informatie die over
ons wordt uitgegoten over voeding, geld, economie en farmacie.
De misleiding is zo groot en op zoveel plekken aanwezig dat bijna
iedereen er moedeloos van wordt. Gelukkig zijn er toch steeds
weer mensen die de leugens niet meer kunnen verdragen en met
hun geweten in de knoop komen en de klok gaan luiden. Zo
iemand is Glen Olsen die de praktijken van de farmaceutische
industrie bloot legt.
http://www.youtube.com/watch?v=zWNLH6hUL2o In een
andere film “The Corporation”
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw
die gaat over multinationale bedrijven, vertellen journalisten van
FOX hoe ze onder druk zijn gekomen toen ze de werkelijke
praktijken van Monsanto naar buiten wilden brengen. In The
Corporation wordt aangetoond dat deze bedrijven alle kenmerken
hebben van een psychopaat. Het zijn lange maar heel bijzondere
films. Dat het ook anders kan en anders zal worden blijkt uit een
voordracht van Jan Rotmans, hoogleraar transitie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, voor de Artsen Vereniging Integrale
Geneeskunde (AVIG). De wereld is aan het kantelen, al het onrecht
komt boven en mensen gaan steeds meer zelf regelen. Er staan veel
filmpjes van Jan Rotmans op youtube.
Chi Neng Qigong; meditatie in beweging voor de westerse mens
10 mei 2014
Chi Neng is een vorm van meditatie in beweging. Deze vorm is
heel gemakkelijk te leren. Je voert bewegingen uit die gericht zijn
op de doorstroming van energie en het ontwikkelen van innerlijke
kracht. Het zijn eenvoudige effectieve oefeningen die de
energiebanen openen, blokkades opheffen en gericht zijn op
specifieke lichaamsfuncties (nieren, longen, hart, maag etc.) Een
beginnende student zal de bewegingen vooral op spierkracht
uitoefenen, maar met meer training ontspannen de spieren en
kalmeert de geest zodat alle bewegingen vanuit een innerlijke
kracht gedaan worden die zetelt in de buik. Het merkbare effect is
dan dat alle bewegingen sterk zijn en geaard, terwijl degene zelf ze
als makkelijk en ontspannen ervaart.
Zaterdag 10 mei 2014 geeft Peter van Hoeve een dag introductie
Chi Neng Qigong. Van 9.30 – 16.30 uur. € 80,-- , inclusief lunch. U
kunt zich aanmelden op [email protected]
Cursus EHBO met homeopathie, ‘Eerste hulp in en om het huis’
Jaarlijks geven we op Centaurea een cursus over homeopathie en
homeopathische middelen voor de huisapotheek. Dit voorjaar is er
weer een nieuwe cursus ‘Eerste hulp in en om het huis’. Deze cursus
beslaat drie avonden. Homeopathische
middelen werken in acute gevallen heel goed en snel. Zelf kunt u
deze middelen ook vaak goed toepassen.
De onderwerpen zijn: wat is homeopathie, wat kan een
homeopathisch arts voor u doen en wat kunt u zelf oplossen? Op
alle avonden komen de principes van de homeopathie aan bod
(het verdunnen, bepalen van het juiste middel, hoe het middel in
nemen). Daarnaast wordt er elke avond een aantal onderwerpen
behandeld, zoals verwondingen, acute zorgen, verdriet en schrik
en de (lichamelijke) klachten die daarvan het gevolg kunnen zijn,
buikklachten, koorts, heimwee en reisziekte. Ook komen allerlei
onderwerpen die door de cursisten naar voren worden gebracht
aan bod. Aan de hand van huiswerkopgaven kunt u thuis studeren.
De ervaring is dat dit enthousiast gebeurt en ook dat in de loop
van de cursus al homeopathische middelen met succes worden
ingezet. Kosten: € 45,- inclusief consumpties (€ 10,- korting voor
leden van de Vereniging Homeopathie http://www.kvhn.nl/).
Bij acht aanmeldingen wordt de volgende cursus voor dit voorjaar
gepland. U kunt u aanmelden bij: [email protected] of telefonisch:
055-3574340
ma. t/m vrij. 8.30-12.00 uur.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan
naar [email protected] We zullen dan rechtstreeks aan u of in de
volgende nieuwsbrief antwoorden.
Hartelijke groeten,
Het team van Centaurea
Homeopathisch artsen en -dierenarts
Orderparkweg 5
7312 EN Apeldoorn
tel: +31 (0)55-3574340
fax: +31 (0)553574341
e-mail: [email protected]
website: www.centaurea.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards