(in)fertiliteit kunnen beantwoorden. Voor de dieren is er

advertisement
10-16 april: Themaweek Kinderwens en Homeopathie
start Fertiliteitspoli Centaurea
donderdag 12 april 17.00-19.00 uur
Welkom!
Ook in 2012 is er weer een internationale Week van de Homeopathie van 10
tot en met 16 april. Verspreid over de hele wereld wordt deze week stilgestaan
bij wat er allemaal mogelijk is met een homeopathische behandeling. Het blijkt
dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van de effectiviteit van
homeopathie bij veel uiteenlopende ziekten en problemen.
Het wereldwijde thema voor deze week is: Homeopathy and Infertility. Voor
Nederland is dit vertaald naar Kinderwens en Homeopathie. Informatie over
activiteiten op dit gebied in Nederland zijn te vinden op de site van de
patiëntenvereniging KVHN.nl
Als je toe bent aan kinderen lijkt zwanger worden een vanzelfsprekende zaak,
maar dat is het lang niet altijd. Het blijkt dat steeds vaker de zwangerschap
uitblijft. Vaak is dat een grote belasting voor het stel dat zwanger wil worden.
1
Immers het is vaak een diepe behoefte en het uitblijven van zwanger worden
schept grote onzekerheid en heeft grote consequenties.
Het artsenteam van Centaurea heeft daarom besloten om meer nadruk te
leggen op de behandeling van het ongewenst kinderloos zijn. Daarom wordt op
donderdag 12 april een homeopathische polikliniek fertiliteit gestart:
Fertiliteitspoli Centaurea.
Het officiële moment wordt gevierd met een “inloopspreekuur” op 12 april van
17.00-19.00 uur. Er zijn dan 4 homeopathisch artsen die uw vragen op het
gebied van homeopathie en (in)fertiliteit kunnen beantwoorden. Voor de
dieren is er ook een homeopathisch dierenarts.
Onvrijwillige (ongewenste) kinderloosheid
Infertiliteit kan allerlei oorzaken hebben. Er kunnen gynaecologische oorzaken
zijn. Maar het komt ook vaak voor dat bij gynaecologisch onderzoek alles in
orde is: er is sprake van een eisprong en een regelmatige cyclus, baarmoeder
en eileiders vertonen geen afwijkingen, het sperma van de mannelijke partner
is van voldoende kwaliteit. Desondanks vindt er geen bevruchting of
innesteling plaats.
Alles is in orde en een zwangerschap blijft uit
De Poli Fertiliteit Centaurea richt zich primair op deze problematiek. Op deze
poli werken 4 homeopathisch artsen samen om fertiliteitsproblemen op een
natuurlijke wijze te behandelen. Door zorgvuldig een anamnese af te nemen
zowel bij de vrouw als bij de man worden stoornissen in kaart gebracht die het
natuurlijk zwanger worden kunnen belemmeren. Zowel de vrouw als de man
krijgen een specifiek uitgezocht homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven
om deze ontregeling te 'resetten'. Daarnaast kunt u bijkomende adviezen
krijgen op het gebied van voeding, vitamines, bewegen etc.
Uit onze ervaring blijkt dat een goed gekozen homeopathisch middel de
vruchtbaarheid stimuleert. Door de cliënt (vrouw en man) regelmatig (elke
week, of elke 2-4 weken) een dosis te laten innemen van een passend
homeopathisch geneesmiddel, ontstaat geregeld binnen drie tot vier maanden
een zwangerschap.
Het voordeel van homeopathie is dat je een sterk gepotentiëerd middel geeft.
Dit betekent dat de bijwerkingen minimaal zijn. Het middel hoeft niet elke dag
ingenomen te worden en het middel is niet schadelijk is voor een eventuele
aanwezige zwangerschap.
2
Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van de
persoon. Er zijn vele homeopathische geneesmiddelen die de vruchtbaarheid
kunnen stimuleren. Als homeopathisch arts selecteer je een enkelvoudig
middel en geef je één middel tegelijk.
De homeopathische behandeling kan goed samengaan met hormonale
behandeling door de huisarts of gynaecoloog. Homeopathie is mild, natuurlijk
en mensvriendelijk. Bij de bereiding worden er geen proefdieren gebruikt.
U kunt zich aanmelden voor een intake op de Poli Fertiliteit via de secretaresse:
telefoon 055-3574340 (ma. t/m do. van 9.00-12.00 uur en van 15.15-15.45 uur
en vr. van 9.00-12.00 uur).
Overige fertiliteitsproblemen
Ook als er sprake is van een hormonale ontregeling, cyclusproblemen of
duidelijke afwijkingen in baarmoeder of eileiders kan homeopathie de kans op
een zwangerschap aanzienlijk vergroten.
Fertiliteitsproblemen die goed op homeopathie kunnen reageren:
- problemen in de hormoonhuishouding van de vrouw
- vrouwen met een
onregelmatige cyclus.
- vrouwen die na stoppen van jarenlang pilgebruik
helemaal geen cyclus meer krijgen.
- problemen met het baarmoederhalsslijm.
- vrouwen waarbij de eileiders minder goed doorgankelijk zijn door infecties
(verklevingen). - mannen met sperma van minder goede kwaliteit.
Korte voorbeelden uit de praktijk
1: Een gezonde vrouw en haar man proberen zwanger te worden, maar het lukt
niet. Bij de gynaecoloog zijn bij beiden geen afwijkingen gevonden. Na een paar
doses van het middel Pulsatilla is ze vlot zwanger. Er wordt een gezond kind
geboren. Behandelend arts: Michel de Sonnaville.
2: Sinds de dood van haar moeder drie jaar geleden is deze vrouw van rond de
dertig niet meer ongesteld geworden. Daarvoor had ze een regelmatige en
goede cyclus. Eigenlijk mist ze haar moeder nog elke dag. Verder zijn er geen
duidelijke klachten. Na een aantal herhalingen van het middel Natrium
muriaticum is ze binnen een half jaar weer regelmatig ongesteld. Ze krijgt een
stel gezonde kinderen. Behandelend arts: Michel de Sonnaville.
3
3: Vrouw van 37 jaar oud komt op het spreekuur voor hooikoortsklachten.
Tevens is er een kinderwens die al geruime tijd niet in vervulling is gegaan
zonder duidelijke oorzaak. Op dat moment staan ze voor de keuze om IVF te
gaan doen waar ze erg tegenop ziet.
Ze krijgt het homeopathische middel Ignatia 200k waarbij ze zich duidelijk veel
beter gaat voelen. De hooikoortsklachten nemen af en de premenstruele
klachten worden ook minder. Na twee IVF pogingen is er nog steeds geen
zwangerschap. Het innestelen van het eitje treedt niet op. Ze krijgt dan het
homeopathische middel Thuja 200k waarna de innesteling wel optreedt. Na 9
maanden wordt een gezonde baby geboren. Tegelijk is de hooikoorts duidelijk
verbeterd en voelt ze zich veel beter dan ooit te voren. In deze casus is te zien
dat homeopathische middelen in combinatie met andere
vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen de algehele conditie van het
lichaam kan verbeteren en de vruchtbaarheid kan bevorderen. Behandelend
arts: Ed Brink.
4: Patiënte en partner hebben 3½ jaar kinderwens en ook de 3e keer inbrengen
van het sperma in de baarmoeder is niet aangeslagen.
De volgende 3 pogingen slaan ook niet aan, ondanks de middelen Natrium
muriaticum en Rosemarijn. Ze krijgt het verdrietsmiddel Ignatia. Ongeveer 3
maanden later is ze “spontaan” zwanger geworden en 3 jaar later weer!
Behandelend arts: Jos Nieuwendijk.
Klachten tijdens de zwangerschap die goed kunnen reageren op homeopathie:
symfysiolysis, bekkeninstabiliteit, bekkenpijn, bekkenklachten, klachten S.I.gewricht, zwangerschaps-ischias, ischias, zwangerschapsmisselijkheid,
zwangerschapsbraken, zwangerschapsjeuk, kuitkrampen, harde buiken,
moeheid, liggingsafwijkingen.
Klachten na de bevalling die goed kunnen reageren op homeopathie: postnatale depressie, moeheid, moeheid na bloedverlies, borstontstekingen
(mastitis), lactatieproblemen. Denk ook aan huilbabies en babies met
buikkrampjes, koemelkovergevoeligheid of eczeem (dauwworm).
4
Download
Random flashcards
Create flashcards