Viri Balance/ Elaps Balance

advertisement
Viri Balance/
Elaps Balance
RESO NA N T I E HO M EO PATHI E B I J VI RA L E A AND O E NI NG EN
SPECI F I E K E P RO D UC T KE NM E R KE N
•
Uitsluitend voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
•
•
Homeopathisch product gebaseerd op de resonantie homeopathie.
Kan ingezet worden bij virale infecties.
Optimaliseert het metabolisme van de microbiologische cyclus van de lymfe.
AC H T E RG RO ND
Homeopathische geneesmiddelen activeren zieke of
slecht werkende organen. De natuurlijke geneeskracht
van het lichaam wordt gestimuleerd om lichaamsvreemde stoffen zo snel mogelijk af te voeren.
Zo geven homeopathische complexmiddelen diverse
prikkels aan een orgaan, of aan een geheel organisme
tegelijkertijd. Deze prikkels zijn van belang voor het
herstel. Het genezingsproces zal sneller verlopen. Het
homeopathische middel werkt als een katalysator.
Er zijn verschillende vormen van homeopathie die
door verschillende behandelaars meer of minder als
waardevol geaccepteerd worden. Voorbeelden zijn de
klassieke homeopathie, klinische homeopathie, complex homeopathie en de resonantie homeopathie.
V I R A LE A A ND O ENINGE N
De voortplanting van virussen is totaal anders dan die
van andere organismen. Het virus hecht zich aan de
gastheercel, dringt erin door en brengt zijn DNA of
RNA in de cel, die vervolgens kopieën van het nucleinezuur en het eiwitomhulsel van het virus begint
te maken. Als alle onderdelen klaar zijn, worden ze
samengevoegd tot nieuwe virussen. De overbodig geworden gastheercel barst open en de nieuwe virussen
komen vrij en kunnen andere cellen gaan infecteren
om zich vervolgens verder te vermenigvuldigen. Een
belangrijk gevolg van een virusinfectie is dat de gastheercel verandert en door het immuunsysteem van de
gastheer als vreemde cel kan worden herkend. Hierdoor komt de immuunrespons op gang. Ons immuunsysteem herinnert zich een virus dat eerder is binnen
gekomen en schakelt het bij een nieuwe besmetting
uit.
RES ONA NTIE HOMEOPATHIE
In de klassieke homeopathie, de homeopathie volgens
Hahnemann, zoekt men naar een middelbeeld dat
overeenkomt met het ziektebeeld van de individuele
patiënt. In de klinische homeopathie worden middelen
geselecteerd op de symptomen en niet op de persoon.
Het complex van symptomen wordt hier beschouwd
als een manier van het organisme om zich te ontdoen
van dat wat het organisme schade berokkent. Er wordt
een middel geselecteerd dat het organisme stimuleert
om dit natuurlijke eliminatieproces te volbrengen. In
resonantie-homeopathiepreparaten worden meerdere
potenties van een middel gebruikt. De eerste potentie
heeft een resonantie met het cytoplasma (D6), terwijl
de tweede potentie resoneert met het celmembraan
(D12). Resonantiemiddelen kunnen toegepast worden
op klinische indicaties en hoeven niet gerepertoriseerd
te worden. Het verklaringsmodel voor de werking van
resonantie homeopathie gaat ervan uit dat organen en
celstructuren vibreren als een membraan. Het juiste
homeopathische middel draineert de organen door de
vibratie van hun samenstellende structuren te beïnvloeden. Gezonde orgaanstructuren reageren niet of
nauwelijks op resonantie homeopathie.
VA KE R V I R U S I NF EC T I ES
PRODUC TSA MENSTELLING ELA PS BAL A NC E
Waarom komen virusinfecties tegenwoordig vaker
voor? Factoren die het immuunsysteem verzwakken,
zoals stress, komen in de huidige tijd vaker voor. Verder is er vaker dysbacteriose (verstoring in de balans
van de darmflora) bij mensen en dieren. Voortijdige
koortsonderbreking door antibiotica en antipyretica
werken dit in de hand. Preventie of behandeling van
virusinfecties door middel van vaccinatie, met virusstatica (bijvoorbeeld aciclover) of met interferon zijn
niet ongevaarlijk. Ook virustherapie met behulp van
nosoden leidt lang niet altijd tot het gewenste resultaat. Het beste middel tegen virussen is nog altijd
koorts.
Samenstelling:
Elaps corallinus 1:108
Drosera 1:1012
Mercurius solubilis 1:1015
Vincetoxicum officinale 1:106/1:1010/1:1030
Uitsluitend voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
EL A PS BA LA NC E
Elaps Balance kan ingezet worden bij virale infecties.
Het werkt met name bij Coxsackie, Epstein-Barr,
cytomegalo, en genitale herpesinfecties en werkt ondersteunend bij Humaan Papylomavirus, multivirale
infecties en bij zwakte van het immuunsysteem. Tevens is het vanwege de sterkte van Elaps Balance aan
te raden het ondersteunende middel Detox Balance
te gebruiken. Detox Balance ondersteunt de lever, de
nieren en het lymfesysteem.
V I R I BA LA NC E
De combinatie van Lachesis D10 en Drosera D10 in
Viri Balance heeft een brede antivirale werking. Het
beïnvloedt infectieus RNA en DNA. De combinatie
van Crotalus D6, D12 en D30 is bijzonder effectief bij
gewone virale infecties zoals bijvoorbeeld Herpessimplex 1 en -2, Herpes zoster, Coxsackie A en B en
Influenza. Crotalus heeft een resonantie met RNA
en DNA van organen, terwijl er daarnaast ook een
resonantie is met het celmembraan en het cytoplasma. De combinatie van Thuja D6 en D12 heeft een
therapeutisch effect op de extracellulaire vloeistof en
zuivert de doorgangsroutes in het mesenchym. Verder optimaliseert deze combinatie het metabolisme
van de microbiologische cyclus van de lymfe.
STANDAARDDOSERING
1e week 1 maal 5 druppels,
2e week 2 maal 5 druppels.
Gedurende in totaal 2-4 weken.
Wijze van innemen:
De pipet leegmaken en vervolgens het flesje goed schudden.
De druppels rechtstreeks onder de tong druppelen minstens 10
minuten voor een maaltijd of meer dan een half uur na een maaltijd. De druppels 1 minuut onder de tong houden.
Verpakking: 30 ml
Artikelnummer: KR4610
BIJZONDERHEDEN
Geschikt voor vegetariërs, vrij van allergenen.
Bevat 46% alcohol in biologisch water.
PRODUC TSA MENSTELLING V IRI BA LA NC E
Samenstelling:
Lachesis mutis 1:1010
Drosera rotundifolia 1:1010
Crotalus horridus 1:1010/1:1012/1:1030
Thuja occidentalis 1:106/1:1012
STANDAARDDOSERING
Ouder dan 12 jaar: 3 maal per dag 5 druppels,
Kinderen van 6-12 jaar: 2 maal per dag 5 druppels,
Kinderen van 2-6 jaar: 2 maal per dag 3 druppels,
Kinderen van 0-2 jaar: 2 maal per dag 2 druppels in
wat water innemen.
Verpakking: 30 ml
Artikelnummer: KR4605
BIJZONDERHEDEN
Geschikt voor vegetariërs, vrij van allergenen.
Bevat 50,6% alcohol in biologisch water.
NUTRAMIN BV • HOGEWEG 228 • 3815 LZ AMERSFOORT • TELEFOON 033 - 422 00 44 • WWW.NUTRAMIN.NL
De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang
van de volksgezondheid is deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste
weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van, of eventuele fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van
bedoelde publicatie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards