Visie van adviesraad op behandeling met

advertisement
Behandeling met stamcellen
Door de leden van de Medische Adviesraad van de MaculaVereniging
3 december 2015
Enkele weken geleden werd opgetogen melding gemaakt in de
media over een nieuwe behandeling voor leeftijdgebonden maculadegeneratie met stamcellen (zie MaculaVisie nr. 5). Het zou de
opstap zijn voor behandeling van veel momenteel onbehandelbare
netvliesaandoeningen en velen van u vroegen zich misschien af, of
dit ook een remedie voor u zou kunnen zijn.
Hoe zit de studie in elkaar?
Het gaat om het implanteren van een matje (polyesthermembraan) met
pigmentepitheelcellen opgekweekt uit menselijke embryonale cellen bij
mensen boven de 60 jaar met natte leeftijdgebonden MD met een snelle
recente achteruitgang van de gezichtsscherpte. De studie wordt
gesponsord door Pfizer, uitgevoerd in het Moorfields Eye Hospital in
Londen en het is de bedoeling voor 2018 in totaal 10 mensen te
behandelen om te zien of 1) de methode veilig is en 2) of de methode
werkzaam is: een toename van 15 letters na 6 maanden. In augustus is
de eerste patiënt behandeld, het resultaat is nog niet bekend.
Wat moeten we hier van vinden?
Op zich is de Medische Adviesraad blij met nieuwe ontwikkelingen:
stamcellen kunnen mogelijkheden bieden tot herstel die met medicijnen
niet te verkrijgen zijn. Toch is er momenteel nog veel onduidelijk.
Ten eerste is er juist voor mensen met een snelle recente visusdaling
momenteel een goede, werkzame therapie, de behandeling met injecties
Avastin, Lucentis of Eylea. Het lijkt nogal veel gevraagd om iemand zo’n
behandeling te onthouden en zijn of haar oog “ter beschikking te stellen”
van onderzoek.
Ten tweede is het nodig het immuunsysteem te remmen om een
afstoting van de niet-lichaamseigen stamcellen te voorkomen (zoals ook
bij de studie van Schwarz en collega’s is gebeurd). Deze medicijnen
hebben nogal veel bijwerkingen. Over het beleid in de studie op dit punt
wordt echter niets gezegd.
Ten derde lijkt het nog veel te vroeg om opgetogen te zijn over deze
behandeling: één zwaluw maakt de lente niet en we weten het resultaat
bij de eerste patiënt nog niet eens. Dat een gerenommeerd instituut als
het Moorfields zo de media opzoekt, wekt onze bevreemding en ook een
beetje achterdocht.
Kortom, met u zien wij reikhalzend uit naar de resultaten en
mogelijkheden van stamcelbehandeling. Het is helaas echt nog te vroeg
om de vlag uit te hangen. Wij houden u op de hoogte.
Download