Taak pools - Asta Powerproject

advertisement
Taak pools (stukjes sjabloon voor snelle planners)
Taak pools, eh.. wel eens van gehoord, maar…
Dat Asta Powerproject vol zit met allerlei handige functies zult u inmiddels wel weten. In onze publicaties en de “Wat
is nieuw” is telkens geprobeerd u daarop te attenderen.
Uit ervaring weten we dat het horen van, en een keertje naar kijken, nog lang niet betekent dat u er ook gebruik van
bent gaan maken. In sommige gevallen mist u daarmee echt iets, en had u zich zeker tijd en moeite kunnen
besparen. We denken dat dit verhaal ook opgaat voor Taak pools, en daarom willen we u in dit Tip-document daar
nogmaals goed op wijzen.
Al eens gekeken naar Taak pools, en wat je daarmee kunt?
Wanneer uw projecten netwerken en series van soortgelijke taken bevatten, kunt u door het creëren van 'Taak
pools' (zeg maar: stukjes sjabloon) veel tijd besparen bij het plannen. Taak pools zijn netwerken van taken binnen
een project die u kunt gebruiken als sjablonen voor het creëren van meerdere, soortgelijke taaknetwerken.
Bijvoorbeeld, Stel dat u de bouw van een aantal percelen met huizen aan het plannen bent, waarbij voor elk perceel
telkens dezelfde taken moeten worden uitgevoerd. Dan kunt u een taak pool creëren met de naam 'Perceel X' met
daarin alle onderling gelinkte taken die moeten worden uitgevoerd tijdens de bouw van elk perceel.
Een sterk-vereenvoudigde illustratie van een dergelijke taak pool wordt hieronder weergegeven:
Het enige wat u dan hoeft te doen is bij een volgend te plannen perceel is de taak pool te slepen naar de juiste plaats
in projectboom, of naar de balkkaart. Daarna hoeft u nog maar een paar kleine aanpassingen te doen, zoals de
perceelnaam en de startdatum van de eerste taak. Dat scheelt heel veel werk en zorgt ervoor dat de planning van
alle Percelen goed onderling te vergelijken is.
Dat klinkt handig! Maar hoe maak ik dan zulke Taak pools?
U maakt taak pools door eerst de reeks van te plannen taken in een gewone kaart of een samenvattingsgroep te
zetten. Vervolgens gaat u met de kaart of samenvattingsgroep een taak pool creëren - de taak pool is dus een kopie
van de kaart of samenvattingsgroep.
Een Taak pool kan eenvoudig gemaakt worden als u eerst een samenvattingstaak selecteert in de Project View, of in
de Balkkaart. Vervolgens kan via een rechtsklik op die samenvattingstaak de optie Kopieer naar Taak pool gekozen
worden.
Hierboven is te zien dat de samenvattingstaak Bouwplaatsinrichting (en alle taken daarvan) toegevoegd is aan de
Taak pools. Hiermee is een hele eenvoudige Taak pool gemaakt, die kan worden ingezet in een nieuw project. Maar
een taak pool kan ook veel complexer van samenstelling zijn. Het kan een stuk project zijn met diverse hiërarchische
niveaus, zoals dat het geval bij Utiliteiten en de twee subsamenvattingen 1ste Aanleg en daaronder.
Taak pools kunnen ook hulpmiddelen en kosten bevatten. De volgende illustratie toont een meer complexe versie
van de taak pool hierboven, die ook samenvattingsgroepen en hulpmiddelenallocaties omvat:
Zo maakt u een Taak pool vanuit een bestaande kaart of samenvattingsgroep:
1. Ofwel in de project view of in de balkkaart, selecteer de niveau- of samenvattingstaak waarop u de nieuwe taak
pool wilt baseren.
2. Klik in het tabblad Project, in de Gegevens groep, op Kopieer naar Taak Pool.
3. Of, rechtsklik op de niveau- of samenvattingstaak - ofwel in de project view of in de balkkaart - en selecteer
Kopieer naar Taak Pool in het menu dat verschijnt.
Wanneer een taak pool een of meer kaarten of samenvattingsgroepen bevat, verschijnt er in de project view een +
teken links ervan. U kunt klikken op het + teken om de hiërarchie binnen elke taak pool op een zelfde wijze te
verkennen als bij het verkennen van hiërarchieën van kaarten en samenvattingsgroepen binnen de project
hiërarchie zelf.
Bewerken van taak pools, een taak pool is niet per sé meteen al af
Nadat een taak pool is gecreëerd, kunt u deze bewerken op grotendeels dezelfde manier als u bij welke
samenvattingsgroep of kaart binnen de project hiërarchie dan ook zou doen. Bijvoorbeeld, u kunt taken creëren,
wijzigen en verwijderen binnen een taak pool, de taken linken en hulpmiddelen, kalenders, codes, etc. aan items
binnen de taak pool toewijzen. U kunt ook subkaarten en samenvattingsgroepen creëren, wijzigen en verwijderen
binnen meer complexe taak pools.
Verwijderen van taak pools
Om een taak pool te verwijderen, rechtsklik erop in de project view en selecteer Verwijderen in het menu dat
verschijnt. De taak pool wordt verwijderd uit de lijst met taak pools in de project view. Merk op dat wanneer u een
taak pool verwijdert, alle netwerken van taken die u heeft gecreëerd met die (inmiddels verwijderde) taak pool
uiteraard in stand gehouden blijven.
En dan nog dit over Taak pools:





U kunt in Asta Powerproject specificeren of hulpmiddel- en kostenallocaties mee gekopieerd worden naar
taak pools
U kunt in Asta Powerproject specificeren of gebruikers taak pools kunnen creëren, bekijken en bewerken
U kunt in Asta Powerproject taak pools altijd achteraf op alle standaard manieren bewerken
U kunt in Asta Powerproject apart specificeren of taak pools al dan niet worden weergegeven in de Project View.
U kunt specificeren of aangevraagde en ingeplande permanente hulpmiddelallocaties, aangevraagde en
ingeplande verbruiksgoederenallocaties en kostenallocaties zouden moeten worden behouden of verwijderd.
In de Asta Powerproject helpfile kunt u meer informatie terugvinden over de ins en outs van Taak Pools.
Zoek daarvoor in de Help naar de tekst: taak pools
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards