5. Gevormd Om Het Verschil Te Maken.

advertisement
  Barrière: ____________________________________________ ________________________________________________________________ 5. Gevormd Om Het Verschil Te Maken. ________________________________________________________________ Serie: Waarom Ben Ik Hier Op Aarde ‐ 12/02/2017 Brenda Vandenberghe & Laurens Saenen U kunt niet twee heren dienen. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. (Lucas 16:13 HTB) 2. Dienen als Jezus = _________________________________________. Laat de hele aarde de Here met blijdschap dienen. (Psalm 100:2 HTB) Mijn vierde doel: ________________________________________ We zijn het werk van God, Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. (Efeziërs 2:10 GNB) U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. Ik dank u daarvoor. Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat weet ik heel goed. (Psalm 139:13‐14 BGT) Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen. (1 Timoteüs 1:12 NBV) God heeft ons gered, en ons uitgekozen om bij Christus te horen. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat dat altijd al zijn plan was. Zo goed wilde God voor ons zijn! Voordat God de wereld maakte, had hij al besloten dat wij gered zouden worden door Jezus Christus. (2 Timoteüs 1:9 BGT)  Barrière: ____________________________________________ Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. (1 Petrus 4:10 HTB) U mag de bediende van een ander niet beoordelen, of hij zijn werk goed of slecht doet is ter beoordeling aan zijn heer. (Romeinen 14:4 HTB)  Barrière: ____________________________________________ Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen… (Matteüs 20:28 HTB) 1. Dienen als Jezus = _________________________________________. Jezus bleef staan, riep hen bij Zich en vroeg: ‘Wat willen jullie dat Ik voor jullie doe?’ (Matteüs 20:32 HTB) Een onderbreking is niet om te __________ maar om te __________.  Barrière: ____________________________________________ Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. (Filippenzen 2:4 HTB)  Barrière: ____________________________________________ Als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan. (Prediker 11:4 HTB) Let erop dat u uw goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Want dan krijgt u geen beloning van uw hemelse Vader. (Matteüs 6:1 HTB) 3. Dienen als Jezus = _________________________________________. U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als beheerders van Gods geheimen. Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. (1 Korintiërs 4:1‐2 HTB) Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb Ik gedaan wat U Mij had opgedragen. (Johannes 17:4 HTB) Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is. (1 Korintiërs 15:58 HTB) Uitstekend, zei zijn heer. Je bent een goed en trouw dienaar. Iets kleins heb je goed beheerd, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij. (Matteüs 25:21 GNB) 
Download