ZORG 2017

advertisement
Zorgverzekering 2016
Collectiviteitscontracten 2016
KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De
samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende jaar.
De huidige collectiviteitskortingen voor Zilverenkruis, CZ en VGZ blijven voor deze
zorgverzekeraars ook voor 2016 gelden. De premies zijn inmiddels bekend.
Alle informatie kunt u terugvinden op het Extranet van KBO-G. Hier vindt u tevens voorbeeld
teksten van de verschillende zorgverzekeraars die u kunt opnemen in uw nieuwsblad of kunt
plaatsen op uw website. Daarnaast is er door de zorgverzekeraars Zilverenkruis en VGZ een
speciale website ingericht voor leden van KBO Gelderland (zie de tabel hieronder).
De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam “SKAG”:
Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.
Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland (SKAG) - 2016
Zorgverzekeraar Collectiviteitsnummer Website
Zilveren Kruis
(071) 751 00 37
207000837 www.zk.nl/uniekbo
VGZ
0900 0750
(lokaal tarief)
5095 www.vgz.nl/skag
CZ
0900 0949
(lokaal tarief)
2640031 www.cz.nl
Zorgverzekeraar Korting basispakket
Zilveren Kruis
VGZ
CZ
Wijzigingen
www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/
veranderingen
https://www.vgz.nl/zorgverzekering-2016
www.cz.nl/wijzigingen
Korting aanvullende
verzekering
7,5%
10%
20% korting op het Extra Vitaal pakket
10% op de tandartsverzekering
Gratis pakket Extra Aanvullend KBO
8% op Ruime Keuze en
5% korting op VGZ Aanvullend Goed, Aanvullend
Eigenkeuze
5%
Beter en Aanvullend Best
5% op Goede Keuze
5% korting op VGZ Vitaal Pakket
5%
nvt
1
Belangrijke aandachtspunten
Graag attenderen wij u op een aantal zaken die voor KBO leden van belang zijn om te weten
met betrekking tot de keuze voor een zorgverzekering.
 Opzeggen en aanmelden zorgverzekeraar
Consumenten hebben tot 1 januari 2016 de tijd om hun huidige zorgverzekering op te zeggen
en tot 1 februari 2016 om zich bij een nieuwe verzekeraar aan te melden.
 Gespreide betaling verplicht eigen risico
Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. De
overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2016 vastgesteld op € 385,- voor iedereen vanaf
18 jaar.
Verwacht u zorgkosten te maken en betaalt u dit bedrag liever niet in één keer? Dan kunt u
kiezen voor gespreide betaling. Zowel Zilverenkruis, als VGZ en CZ bieden deze mogelijkheid.
Zorg er wel voor dat u dit op tijd doorgeeft (vaak voor 1 januari 2016).
 Gecontracteerde zorgaanbieders
Wij willen u graag attenderen op de wijzigingen van de werkwijze van de zorgverzekeraars. Er
zit namelijk een groot verschil in de verschillende basis zorgverzekeringen van de
zorgverzekeraars. Een belangrijk verschil is dat voor een aantal door de zorgverzekeraar
geselecteerde aandoeningen, zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten met bepaalde
zorgaanbieders. Men heeft dus een beperkte keuze in zorgaanbieders (waaronder
ziekenhuizen). De zorgverzekeraars doen dit om de kwaliteit te waarborgen zodat zij zeker
weten dat men goed geholpen wordt.
Vaak staat hier een lagere premie (vaak genoemd als budgetpolis) tegenover omdat de
verzekeraar er vanuit gaat dat de kans dan kleiner is dat de behandeling niet goed wordt
uitgevoerd en een vervolgbehandeling nodig is. Door de verzekeraars worden klanten
gestimuleerd om gebruik te maken van de kwalitatief goede zorg (door lagere premies) maar
dit heeft wel tot gevolg dat de klanten verder moet reizen om geholpen te kunnen worden.
Het advies is dat leden zich goed moeten laten informeren door de zorgverzekeraar. Neem
altijd voorafgaand aan een behandeling of doorverwijzing naar een zorgaanbieder contact op
met de zorgverzekeraar om na te vragen of deze behandeling wordt vergoed en of het een
gecontracteerde zorgaanbieder betreft.
Ook bij de keuze voor een zorgverzekering is het belangrijk om na te gaan of uw
zorgaanbieder (dus ook uw plaatselijke ziekenhuis) gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar
van uw keuze.
 Budgetpolis
De budgetpolis is een afgeslankte vorm van de naturapolis waarbij een zeer beperkte
keuzevrijheid mogelijk is.
2
De verzekerde kan alleen terecht bij geplande behandelingen of therapieën bij de
aangesloten zorgverleners. Voor sommige polissen zijn dit zelfs maar 12 ziekenhuizen in
Nederland. Zo kan het dus voorkomen dat indien u deze polis heeft, u veel moet reizen om
gebruik te kunnen maken van een bepaalde behandeling. Indien u alsnog gebruik maakt van
een andere zorgverlener bestaat het risico dat u tot 50% van de gemaakte kosten zelf moet
betalen. De budgetpolis komt vaak hoog in de vergelijkingsresultaten indien u gebruik maakt
van de vergelijker op de pagina zorgpremie vergelijken. Let dus op: u kunt bedrogen uitkomen
indien u verwacht veel kosten te gaan maken.
Goedkoop kan duurkoop zijn. De budgetpolis is dan ook erg populair geweest omdat de
kosten voor deze zorgverzekering erg laag zijn, veroorzaakt door de lage dekkingsgraad die
deze polis u biedt.
Wat zijn de budgetpolissen van de zorgverzekeraars Zilverenkruis, VGZ en CZ?
 VGZ Goede Keuze
 CZ Zorgbewust polis
 Zilveren Kruis budget
Deze polissen worden door KBO Gelderland voor leden afgeraden om af te sluiten.
 Vergoeding van geneesmiddelen
Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de
basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn
dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De
vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico.



Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen
Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet staan geregistreerd. Alleen
in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:
Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde
medicijn is de enige uitweg.
Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.
Vergoeden van duurder medicijn
De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met
dezelfde werkzame stof. Een zorgverzekeraar bepaalt welke variant hij vergoedt.
Soms kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen toch de duurdere variant van een medicijn te
vergoeden. Bijvoorbeeld als een arts u een duurder medicijn voorschrijft omdat u allergisch
bent voor de goedkopere variant. De arts kan in dat geval "medische noodzaak" op het recept
zetten. De duurdere variant moet wel zijn opgenomen in het basispakket van uw
zorgverzekering.
3
 Keurmerk vergelijkingssites zorg
Er is een nieuw keurmerk voor zorgvergelijkingssites. Het 'Keurmerk Objectief Vergelijken'
moet waarborgen dat de vergelijkingen van zorgverzekeringen op de sites betrouwbaar en
objectief zijn. Zo mag het advies aan de klant niet worden beïnvloed omdat een site een
samenwerking heeft met een zorgverzekeraar.
Initiatiefnemers van het keurmerk zijn vier vergelijkingssites. Om de onafhankelijkheid te
waarborgen, wordt het keurmerk beheerd door een onafhankelijk bestuur, dat jaarlijks
beoordeelt of een site nog aan de opgestelde gedragscode voldoet.
Wilt u zorgverzekeringen vergelijken, doe dit dan altijd via meerdere websites!
Via de volgende websites kunt u een goede vergelijking maken tussen de verschillende
zorgverzekeringen:
www.zorgkiezer.nl
www.independer.nl/zorgverzekering
www.hoyhoy.nl
www.pricewise.nl
 Overige zaken waar u op moet letten bij overstappen
- Internetapotheek
Sommige verzekeraars verplichten u om een herhaalrecept bij een internetapotheek
te bestellen. U moet daarvoor dus het internet op en krijgt de geneesmiddelen
thuisbezorgd. Wilt u dit niet? Kies dan voor een verzekeraar waarbij de
internetapotheek niet verplicht is.
- Directe acceptatie
Soms wordt u voor een pakket niet direct geaccepteerd. De verzekeraar wil dan eerst
meer weten over uw gezondheid of uw plannen voor het volgend jaar. U of uw arts
moet dan een medische verklaring invullen. Aan de hand hiervan beslist de
verzekeraar of u het pakket van uw keuze krijgt of dat je voor een pakket met een
lagere vergoeding wordt ingeschreven.
- Digitaal declareren
Steeds meer verzekeraars willen dat u digitaal declareert. Dat scheelt tijd én geld. Dit
doet u via een app of op de website van de verzekeraar. Wilt u dit niet? Kies dan een
verzekeraar waarbij digitaal declareren niet verplicht is.
4
Controle lidmaatschap
KBO-G heeft de afspraak gemaakt eenmaal per jaar een controle uit te voeren of de leden die
gebruik maken van de collectiviteitskorting (nog) lid zijn van de KBO. Zodat er geen
onrechtmatig gebruik gemaakt kan worden op de korting die KBO-G bedongen heeft.
Hiertoe krijgen wij een lijst van de zorgaanbieders met leden die zich gemeld hebben. De
afdelingen ontvangen per afdeling deze lijst zodat zij kunnen nagaan of deze personen
daadwerkelijk lid zijn van de KBO. Is dit niet zo dan zullen zij uit het collectief contract gehaald
worden, waardoor zij niet meer van de korting kunnen genieten. De nieuwe lijsten ontvangen
de afdelingen van ons voor 1 maart 2016.
Bronvermelding:
- Zorgverzekeraars: Zilverenkruis, VGZ en CZ
- Rijksoverheid
- Financieel Dagblad
- Kassa Vara
- Independer
5
Download