In gesprek over de zorg en het geld

advertisement
advertentie
In gesprek over
de zorg en het geld
Krijg ik de behandeling wel betaald?
Kan ik nog wel voorschrijven wat ik het best acht? Krijgt de patiënt
die behandeling vergoed? Krijg ik de behandeling wel betaald…?
Vragen die artsen zich steeds vaker stellen. De komende vijf jaar
neemt de dynamiek en complexiteit voor de praktijkvoering van
artsen alleen maar toe.
Betere zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid
Sanofi doet meer dan goede geneesmiddelen beschikbaar maken.
Natuurlijk zijn wij een commercieel bedrijf, maar wij vinden het
een gedeelde verantwoordelijkheid om de zorg naar een hoger
niveau te tillen. Ons uitgangspunt is om meer waarde te creëren
voor betrokkenen in de gezondheidszorg. Een paar voorbeelden.
Werken binnen het nieuwe zorgstelsel makkelijker maken
Wij ondersteunen partijen met innovatieve manieren van werken
die de werkdruk verlichten, kwaliteit verbeteren en kosten verminderen. Met de bijeenkomsten ‘Oncologie en Praktijk’ en het
digitale begeleidingsprogramma care companion stimuleren wij
multidisciplinaire samenwerking en krijgt de patiënt informatie
op maat. Via websites en trainingen delen we kennis om het
werken binnen het nieuwe zorgstelsel te vergemakkelijken. En
met gedetailleerde informatie maken we behandelonzekerheden
voor de arts hanteerbaar.
Peter de Vries Robles, arts
Directeur Market Access en
Public Affairs, Sanofi Benelux
Afstemming moet al vroeg gebeuren
De zorg kan effectiever en betaalbaarder door (medicinale) behandelingen beter af te stemmen op de patiënt. Afstemming moet
al in een zeer vroeg stadium gebeuren en samenwerking van de
beroepsgroep, de wetenschap en de industrie is een voorwaarde voor het doorgronden van ziektebeelden, het ontwikkelen van behandelingen, het preciseren van de toepassing voor de grootste kans
op genezing, (progressievrije) overleving en kwaliteit van leven.
Portfolio doorgelicht met alle betrokkenen
Sanofi heeft al enkele jaren geleden het roer omgegooid en
haar portfolio van genees- en hulpmiddelen in ontwikkeling
doorgelicht. Daarbij is samen met artsen, zorgverzekeraars,
overheden, en patiëntenverenigingen wereldwijd gekeken naar
de medische noodzaak van de innovaties-in-ontwikkeling, de
behoefte van patiënten, de (meetbaarheid van de) therapeutische
waarde en de voorwaarden die de ´betalers´ stellen: overheden en
zorgverzekeraars.
Geïnteresseerd om het gesprek aan te gaan?
Neem contact op: www.sanofi.nl • T 0182 – 557755
Samen méér waarde voor de zorg
Het is belangrijk dat nieuw ontwikkelde, innovatieve geneesmiddelen beschikbaar zijn voor patiënten in Nederland. Daarom werkt
Sanofi met alle betrokken partijen samen, met oog voor ieders
perspectief, om het juiste geneesmiddel op het juiste moment bij
de juiste patiënt te krijgen, in een heel nieuw klimaat van zorgbeleid, wet- en regelgeving, marktwerking voor ziekenhuizen,
specialisten, huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars, budgettaire schaarste en ogenschijnlijk vaak tegengestelde belangen.
Download