brief bordrijwoorden 17 - Koningin Julianaschool Heerjansdam

advertisement
Aan de kinderen van groep 7:
Jullie leren voor vrijdag 17 maart 2017 de volgende bordrijwoorden:
1
wasserette
2
3
4
5
6
7
8
allerminst
beschaafd
Voltooid dw van oefenen
Wij proeven VT
industrieel
principieel
slachtoffer
9
10
11
12
13
14
15
16
goochelaar
pechvogel
actueel
officieel
tragisch
Hij (vinden TT)
Jij (roepen VT)
felicitatie
17
infectie
18
directie
19
bovenaanzicht
20
installatie
21
22
23
24
25
beleefdheid
Tweede Wereldoorlog
majesteit
Ik vluchten (VT)
Hij werpt (VT)
Plaats waar je kleding enz kunt laten
wassen.
Helemaal niet
Goed opgevoed, volgens de regels
Als iets te maken heeft met de industrie.
Uit je eigen vaste overtuiging
Iemand die door een gebeurtenis nadeel
of leed heeft.
Iets dat nu speelt.
Zoals het eigenlijk hoort.
Zeer treurig
Iemand gelukwensen.
Bv met een verjaardag.
besmetting met een virus of bacterie,
waardoor je ziek kunt worden
Groep mensen die samen de baas zijn
van een bedrijf.
Zoals iets eruitziet als je er van bovenaf
naar kijkt.
Het neerzetten en aansluiten van
apparaten zodat ze gebruikt kunnen
worden.
bordrijwoorden zijn terug vinden op de site www.kjs-heerjansdam.nl
op de groepspagina van groep 7.
Succes,
Meester Matthijs en juf Marleen.
Koningin Julianaschool
Sportlaan 6, 2995 VN Heerjansdam • Postbus 32, 2995 ZG Heerjansdam
078 - 677 43 75 • [email protected] • www.kjs-heerjansdam.nl
Download