Standaard Lesvoorbereidingsformulier - Juf Shirley

advertisement
* De Groene tekst betreft wijzigingen
of toevoegingen ten opzichte van het
oorspronkelijk lesontwerp.
Lesvoorbereidingsformulier Fontys Pabo Eindhoven
Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e): Shirley van Hees
Mentor: Derk van Veenendaal
Klas (PABO): 14EhvADT
Datum: 19-03-2015
Stageschool: Sterrenschool De Ruimte
Groep: Groep 8
Plaats: Son
Aantal lln: 16 leerlingen
Vak- vormingsgebied: OJW – Natuuronderwijs
Speelwerkthema / onderwerp: Zonsverduistering – zon/maan (zie verantwoording)
Beginsituatie:
Enige kennis over de ruimte, zon/maan, dag/nacht, seizoenen. Een enkeling wellicht verdiept in, gehoord over zonsverduistering. Meesten onbekend
Leerdoel voor mezelf:
Korte uitleg
Vasthouden van de aandacht van de groep
Orde bewaken
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
Aan het eind van de les weten de leerlingen:
Uitwerking werkbladen
- Dat de maan draait om de aarde; waardoor eb en vloed;
Navraag kinderen
Feedback Derk – Wie heeft nog aan de kijker gewerkt.
- Dat de aarde draait om haar as, waardoor dag en nacht;
Zon op in Oost, 12.00 zuid; onder in West;
Evaluatie:
- Dat de as van de aarde kantelt tov de zon waardoor seizoenen;
Wat heb je vandaag geleerd?
Afstand van zon tot aarde langer of korter, eerder of later zichtbaar – dus dag langer
Was dit interessant?
of korter; warmer of kouder;
Heb je daar wat aan?
- Dat een zonsverduistering optreedt als zon – maan – aarde precies in 1 lijn staan.
En de schaduw van de maan over de aarde trekt. Kenmerken van de verduistering zijn Hoe vond je de les?
Was de les afwisselend genoeg?
de kenmerken van duister/nacht. Vogels in de war, zullen gaan zingen etc.
Welk onderdeel was het leukst/interessantst?
- Dat een zonsverduistering zeldzaam is en pas weer komt in 2081 (66 jaar)
Een volledige eclips komt pas weer in 2090.
Lesverloop
Tijd/
Leerinhoud
1 min.
Didactische
Didactische handelingen
Werkvorm
Leraar 
Lesvoorbereiding Opstarten juiste programma op digibord
Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
Nemen plaats in de instructieruimte
Materialen /
Organisatie
Digibord, Gynzy
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
1
2 min.
2 min.
2 min.
2 min.
4 min.
Verwerking
Doceren,
introductie
Vraag? Wie kan mij vertellen waarom het dag en
nacht wordt (aarde draait om eigen as)
Interactie. Vingers is vertellen. De overige
leerlingen luisteren.
Digibord, Gynzy
Doceren,
interactie
Vraag? Wie kan mij vertellen waardoor de
Interactie. Vingers is vertellen. De overige
seizoenen ontstaan (aarde draait om eigen as,
leerlingen luisteren.
maar ook om de zon. Soms Nrd. half meer naar zon
L en Z; Soms zuidelijk half meer naar de zon)
Digibord, Gynzy
Doceren,
interactie
Niet alleen draait de aarde om haar eigen as en om Interactie. Vingers is vertellen. De overige
de zon, ook de maan draait om de aarde. Wat voor leerlingen luisteren.
effect heeft dit? (Eb en vloed, 2x per dag eb en 2x
vloed - zwaartekracht)
Heel soms doet zich de unieke situatie voor dat de Leerlingen luisteren
maan tussen de aarde en de zon staat. Morgen ook
zo’n situatie. Overdag ineens donker. De schaduw
van de maan valt op de aarde.
Voorwaarden: Volle maan; Schaduw valt ook op
(dit deel van) de aarde
Digibord, Gynzy
Doceren
Doceren
Filmpje met
uitleg
Doceren,
interactie
Bekijken beeldmateriaal
http://www.schooltv.nl/video/zonsverduisteringde-zon-speelt-verstoppertje/
Vraag: Wat nu als aarde precies tussen zon en
maan staat (Maansverduistering)
2 min.
Opdracht
verwerking
15 min.
Verwerking
Vragen?
Leerlingen luisteren. Evt. vragen stellen
Opstarten verwerking. Instructie: Pak werkblad van
stapel. Maken. Klaar: antwoordblad;
Kaartje en knutselopdracht igv geen eclipsbril.
Gevaarlijk zo kijken. Oogletsel.
Ik loop rond. Kijk hoe ze vragen maken en
Zelfstandig werken.
beantwoord evt. vragen.
2 min.
Leerlingen luisteren
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
Digibord, schooltv
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
http://www.schooltv.nl/video/
zonsverduistering-de-zonspeelt-verstoppertje/
Digibord, Gynzy
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
Interactie. Vingers is vertellen. De overige
leerlingen luisteren.
Digibord, Gynzy
http://r.gynzy.com/o/1/913566306711e
c2fb3cffff5e3dc643b
-----
Werkbladen, antwoordbladen.
Totale tijdspanne 35 min./45 min.
2
Aandachtspunten:
> Correctie nodig? Benoem de kinderen die goed werken. Goede houding.
> Let op positieve stimulatie/correctie!
> Orde bewaken: evt. stil worden en wachten
> Rondlopen, correctie/hulp
3
Evaluatie Mentor: Derk van Veenendaal
Tops/Tops:
Handtekening:
4
Eigen evaluatie:
Een pareltje. Zo wil ik al mijn lessen geven. Les was goed voorbereid. Goede opening met activering voorkennis – hetgeen ze over de draaiing van de
aarde moeten weten uit eerdere jaren; dag/nacht, seizoenen, eb/vloed is aan de orde gekomen. Vervolgens het principe van de zonsverduistering
uitgelegd middels een filmpje. Leuk werkblad en verwerking door het maken van een zonnekijker – 2 kaartjes waarvan 1 met gat en zilverfolie. Zo kan het
proces gevolgd worden zonder direct naar de zon te kijken.
Tops:
> Afwisselende les
> Goede orde - rust
> Goede voorbereiding
Tips:
> Let op woordgebruik. Formuleer zo efficiënt mogelijk en voorkom herhaling.
5
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards