DNA Replicatie

advertisement
DNA Replicatie
1. Origineel DNA molecuul: dubbele streng
2. Initiatie eiwitten binden aan het DNA molecuul.
Hieraan kan Helicase zich gaan hechten.
3. Het eiwit Helicase bindt aan initiatie eiwitten en draait de
DNA spiraal uit elkaar. Er kan nu met de replicatie begonnen
worden.
4. Het eiwit Helicase denatureert het DNA molecuul. Er
ontstaan twee losse strengen.
5. Het primer molecuul bindt zich op een bepaalde plek
aan de DNA streng. De primer is een kort stukje RNA.
Hier vandaan begint DNA polymerase met het kopiëren van
het DNA.
Aflezen en kopiëren van DNA gebeurt altijd van de 3’
naar de 5’!
Dus groeien van DNA gebeurt op de eigen streng van
5’ naar 3’
De verschillende onderdelen
• Helicase: draait de DNA spiraal uit elkaar
• Primer hecht op DNA streng. Is een kort stukje
RNA (ongeveer 10 nucleotiden lang)
• Primase is een enzym dat ervoor zorgt dat RNA
nucleotiden samen komen om de primer te
maken.
• Polymerase koppelt losse nucleotiden aan het
3’einde van een groeiende DNA keten.
• RNA wordt vervolgens door een andere
polymerase omgezet in DNA.
Okazaki fragmenten
Op de “lagging” streng worden zogenaamde Okazaki fragmenten gevormd.
Dit zijn korte fragmenten DNA gevormd door Polymerase.
Deze worden aan elkaar “gelijmd” door het enzym Ligase
Na de replicatie
Download