Naam :

advertisement
Naam : ..................................................................
Nr. : ......
Onderzoeksopdracht:
Energieomzettingen bij een veer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Doel van de proef
Controle van het behoud van energie bij een veer.
2)
Formules
gravitatie potentiële energie: Ep,grav = .........................
elastische potentiële energie: Ep,elast. = .........................
3)
Benodigdheden en opstelling
veer, massa van 150 g, lat, statief, dubbelnoot en klem
4)
Opdrachten (Op een cursusblad)
Bij de linkerfiguur is de veer onbelast. D.w.z. dat we de massa vasthouden, zodat de veer
juist niet begint uit te rekken.
Als we de massa loslaten, dan begint ze te vallen. Deze wordt echter afgeremd doordat de
veer meer en meer uitrekt. Uiteindelijk bereikt de massa de laagste stand en zal dan weer
naar boven bewegen. We verkrijgen een trilling.
We onderzoeken nu de energieomzetting die plaatsgrijpt in het eerste deel van de beweging.
Zorg ervoor dat de laagste positie van de massa samenvalt met het tafelblad.
Verschuif daarom de klem beetje bij beetje naar beneden zodanig dat de massa bij het
loslaten praktisch onhoorbaar op het tafelblad tikt. Dit is de situatie zoals in de rechterfiguur.
a)
Haak de massa aan de veer en hou ze zodat de veer juist niet uitrekt.
Welke energie bezit de massa nu?
b)
Welke energieomzetting krijgen we nu terwijl de massa naar beneden beweegt?
c)
Toon nu het behoud van energie aan, door de energie boven en beneden te
berekenen en de bekomen waarden te vergelijken.
Je zal eerst moeten de veerconstante van je veer bepalen.
Schrijf op een cursusblad, op een overzichtelijke manier, je metingen en
berekeningen uit.
Download