FORMULIER RETOURGEZONDEN GOEDEREN

advertisement
FORMULIER RETOURGEZONDEN GOEDEREN - UITOEFENING VAN RECHT VAN HERROEPING
Vraag uw “Code Retourgezonden Goederen” op door dit formulier in te vullen en te sturen
naar [email protected]. Gebruik hoofdletters en vul alle velden in, behalve
het veld "Code Retourgezonden Goederen".
Vul als u de 'CODE RETOURGEZONDEN GOEDEREN" hebt ontvangen het betreffende veld in en
stop dit formulier in de verpakking samen met de producten die u terug wilt sturen. Dank u
wel!
UW PERSOONSGEGEVENS
Naam en achternaam:
Adres:
Telefoon en/of mobiele
telefoon:
E-mail:
UW BESTELGEGEVENS
Bestelnummer:
Code Retourgezonden
Goederen*:
Reden voor het retourzenden
(optioneel):
Opmerkingen (optioneel):
*Stuur als u geen "code retrourgezonden goederen" hebt een e-mail naar: [email protected];
deze code moet altijd vermeld worden bij het retourzenden van goederen
GEGEVENS RETOURGEZONDEN GOEDEREN
RETOURGEZONDEN GOEDEREN
(SKU)
GROOTTE
KLEUR
HOEVEELHEID
Datum en plaats __/__/________, ________________
Handtekening van de klant___________________________
1
BELANGRIJK
OP DE JUISTE MANIER UITOEFENEN VAN RECHT OP HERROEPING
Volgens de geldende wetgeving en de Verkoopvoorwaarden die u hebt geaccepteerd toen u
uw bestelling plaatste, is het uitoefenen van het recht op herroeping afhankelijk van de
volgende voorwaarden:
1) Dit formulier moet correct ingevuld worden en binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van
de retourgezonden goederen opgestuurd worden naar het volgende e-mailadres
[email protected]. Als de Goederen door de Verkoper gestuurd zijn, dient
deze de "CODE RETOURGEZONDEN GOEDEREN" per e-mail te sturen.
2) Binnen dezelfde termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de "CODE
RETOURGEZONDEN GOEDEREN" moet de "CODE RETROURGEZONDEN GOEDEREN" in het
codeveld ingevoerd worden en het formulier toegevoegd worden aan de retour te zenden
goederen naar het volgende adres
Thun Logistic S.r.l., Via Rita Castagna, 1, 46100 Mantova, (MN) ITALIË.
d.w.z. aan de vervoerder die de goederen zal retourneren
Als er meer dan een product retour wordt gezonden, moeten ze allemaal te gelijk
teruggestuurd en/of in dezelfde zending teruggestuurd worden naar Thun Logistic S.r.l. Tevens
moet:
a)
b)
c)
d)
het product intact zijn;
alle prijskaartjes en labels onveranderd zijn en nog bevestigd zijn aan de goederen;
het product teruggestuurd worden in de originele verpakking;
het in deel 1 genoemde formulier met daarop de "Code Retourgezonden Goederen" bij
de goederen gedaan worden
Als u het wettelijke recht op herroeping uitoefent, zal Thun Logisitics S.r.l. u binnen 14
(veertien) dagen de prijs voor de goederen terugbetalen, inclusief de verzendkosten.
2
Download