Ordening organismen vmbo-b12 | PDF-versie

advertisement
Ordening organismen vmbo-b12
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
05 juli 2017
Licentie
CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/62392
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Ordening organismen
Intro
Vooraf
Stap1
Stap2
Begrippenlijst
Ordening
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Ordening organismen vmbo-b12
Ordening organismen
Intro
Bekijk de clip en lees dan onderstaande tekst.
https://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20100224_beagle24
Het schip de Stad Amsterdam heeft acht maanden lang een bijzondere reis gemaakt.
Dit was dezelfde reis als Charles Darwin lang geleden maakte met zijn schip de Beagle.
In het onderzoek kwamen de onderzoekers veel mensen tegen, maar vooral planten, dieren
en micro-organismen.
Op aarde leven dus miljoenen verschillende organismen (= levende wezens).
Om op te kunnen zoeken hoe ze heten is het handig om ze in te delen in groepen.
Die groepen kun je weer verder verdelen in kleinere groepen, enzovoorts.
In deze opdracht kijk je naar de indeling van organismen over de vier rijken.
Vooraf
Pagina 2
Ordening organismen vmbo-b12
Leerdoelen
Na deze opdracht:
Kun je organismen onderverdelen in vier rijken door te kijken naar het verschil in cellen.
Kun je beschrijven hoe de cellen van dieren, planten, schimmels en bacteriën zijn opgebouwd.
Eindproduct
Je rondt deze opdracht af met het maken en van het schema 'Ordening van dieren'. In dit schema
geef je de verschillenen tussen de cellen per rijk aan. Het schema kleedt je aan met afbeeldingen
van organismen.
Groepsgrootte
Deze opdracht doe je alleen.
Tijd
Neem voor deze opdacht 1 lesuur.
Stap1
Vier rijken
Bestudeer nu uit de kennisbank biologie het volgende onderdeel:
KB: Ordening
Gebruik de informatie uit de Kennisbank om de ontbrekende woorden in de volgende zinnen in te
vullen.
Pagina 3
Ordening organismen vmbo-b12
Het ... 1 ... bestaat uit een stroperige vloeistof waarin de celonderdelen drijven.
Het bestaat voor 60 to 95% uit water.
De ... 2 ... regelt allerlei processen. In dit onderdeel liggen de chromosomen.
De buitenste laag van het cytoplasma noem je het ... 3 ... .
In het cytoplasma van plantencellen komen ... 4 ... voor.
Voorbeelden hiervan zijn chloroplasten, chromoplasten en leukoplasten.
De ... 5 ... van platen bestaat uit cellulose. De ... 5 ... van schimmels bestaat uit chitine.
1 = ..... - 2 = ..... - 3 = ..... - 4 = ..... en 5 = .....
Bekijk nu ook de volgende videoclip:
Stap2
Schema - vier rijken
Tot welk rijk een organisme behoort, hangt af van de cellen waaruit het organisme is opgebouwd.
In het schema hieronder zie je een aantal organellen (= deel van een cel).
Neem het schema over en gebruik de info uit de Kennisbank en geef per organel aan met een plusje
(+) of een minnetje (-) aan of het onderdeel wel of niet in een cel voorkomt. Plaats ook enkele
passende afbeeldingen bij het schema.
planten
schimmels
dieren
bacteriën
cytoplasma
celwand
celkern
bladgroen
+ = aanwezig
- of +
- = afwezig
Klaar?
Verglijk jouw schema met het schema van een klasgenoot.
Laat het schema vervolgens beoordelen door je docent.
Pagina 4
Ordening organismen vmbo-b12
Begrippenlijst
Ordening
Rijken
Verzamelnaam voor verschillende typen organismen.
Dierlijke cel
Een cel met een celkern. Dierlijke cellen hebben
bevatten geen bladgroenkorrels.
Celmembraan
Buitenste deel van een cel dat de cel vorm geeft en zorgt dat het
celplasma in de cel blijft.
Celkern
Het deel van een cel dat erfelijke informatie (chro
Kernmembraan
De buitenste laag van het kernplasma.
Cytoplasma
Vloeistof waarin alle celonderdelen liggen.
Celwand
Stevige structuur rondom een cel; bestaat uit cellulose. Komt voor
bij bacteriën, schimmels en planten.
Vacuole
Ruimte in een cel gevuld met vocht. Een planten
grote centrale vacuole, dierlijke cellen hooguit en
Plastiden
Verzamelnaam voor verschillende soorten korrels; chloroplasten,
chromoplasten en leukoplasten. Komen voor in het cytoplasma
van plantencellen.
Ééncellige
Organisme bestaande uit één cel.
Pagina 5
Bacteriën
Eencellige organismen zonder kern. Bacteriën h
nuttige eigenschappen voor mensen (10% van h
lichaamsgewicht bestaat uit bacteriën): ze ruime
organismen op, maken voedingsmiddelen en he
spijsvertering. Ze kunnen ook schadelijke eigens
zoals ziekten veroorzaken en voedselbederf.
Reducenten
Reducenten staan aan het eind van de voedselk
dode planten en dieren.
Ordening organismen vmbo-b12
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
05 juli 2017 om 11:43
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de
voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 1; VMBO basisberoepsgerichte leerweg,
2;
Leerinhoud en
Biologische eenheid; Biologie; Opbouw van leven;
doelen
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
1 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 6
Ordening organismen vmbo-b12
Download