The Franklin Method in the Netherlands - nl

advertisement
E R I C F R A N K L I N!
Eric Franklin is danser, bewegingsdocent, succesvol
schrijver én begaafd spreker voor alle categorieën
toehoorders.
DE FRANKLINMETHODE IN
NEDERLAND
Hij studeerde af aan zowel de Universiteit van Zürich
als aan de New York University’s Tisch School of the
Arts.
Eric is vloeiend twee-talig (engels en duits) en dit maakt
hem een veel gevraagde gastdocent in zowel Europa als
in de Verenigde-Staten. Hij doceert op universiteiten,
kunstacademies en bij uitvoerende dansgezelschappen
over de hele wereld.
We noemen: the New York University School of Arts,
the Royal Ballet School, the Laban Center in London,
the Julliard School in New York, the Royal Danish
Ballet, the Ballet of Monte Carlo én Cirque de Soliel.
Eric heeft gestudeerd en getraind met de beste
beweging specialisten in de hele wereld en heeft deze
training ingezet tijdens zijn eigen professionele
danscarriere in New York.
Zijn specifieke Franklin-Methode doceert en ontwikkelt
hij al sinds 1986. In 1998 bracht hij zijn methodiek ook
naar China.
Eric is schrijver van vele boeken zoals Dynamic
Alignment through Imagery (1996), Dance Imagery for
Technique and Performance (1996), Relax your NeckLiberate your Shoulders (2002), Pelvic Power (2003),
Inner Focus, Outer Strength (2006)
Zijn boeken zijn vertaald in het Duits, Italiaans, Spaans,
Chinees, Koreaans en sinds kort ook Nederlands. Hij is
grondlegger van het Franklin-Methode Instituut in
Zwitserland en verzorgt zowel inleidende workshops
als uitgebreide Teacher Trainer opleidingen in de VS,
Azië en Europa.
STUDIO ZUID
Kleine Berg 12-02, 5611 JV Eindhoven
T: 06-55817665 E: [email protected]
W: www.studiozuid.nl
A L N O U R C E N T RU M VO O R B E W E G I N G
E N I N S P I R AT I E
Blekerstraat 17, 9718 EA Groningen
T: 050-5250958 E: [email protected]
W: www.al-nour.nl
www.franklin-method.com
Wie zijn wij?
Wij, Yvonne Schüller en Matthew Deal van ‘Studio Zuid
voor Pilates & Franklin Educatie’ in Eindhoven, Nora
DE FRANKLIN METHODE IN
NEDERLAND
Knol van ‘Al Nour’ in Groningen en Annemieke Jonas
uit Amsterdam zijn gediplomeerde Franklin Method
docenten in Nederland.
Al vele bewegingsdeskundigen hebben de kwaliteiten van
aloude concept dat we altijd de mogelijkheid en kracht
deze benadering herkend, herkend en hun waardering
hebben om te veranderen, wordt door deze inzichten
Omdat wij als bewegingsdocenten enorm geïnspireerd
gegeven. Niet alleen dansers en dansdocenten, maar ook
nieuw leven ingeblazen.
zijn door deze in ons land nog maar weinig bekende
muzikanten, atleten, Pilates-trainers, Yoga docenten,
methode, zijn we erg enthousiast over het plan van Eric
fitnesstrainers en fysiotherapeuten.
Franklin om naast workshops en ook een opleiding in
‘de Lage Landen’ te komen geven.
‘kneedbaarheid’. De methode leert ons om via de
de Franklin-Methode drie middelen:
hersenen onze lichamelijke functies gericht te
verbeteren. Het leert ons gebruik te maken van de
• een creatieve, mentale beeldrijkheid
De Franklin-Methode omvat het onderwijzen en leren
fysieke ‘architectuur’ met de nadruk op het gebruik van
een mentale, creatieve ‘beeldrijkheid’ voor een
maximale biomechanische efficiency.
Lichaamshouding én beweging worden aangedreven
door onze beeldvorming en als een gevormd beeld niet
correspondeert met hoe het lichaam eigenlijk is
ontworpen, dan heeft een beweging volgens dat
praktijkgericht gebruik maken van deze mentale
Om de lichaam/geest functionaliteit te verbeteren gebruikt
Wat is de Franklin Methode?
kennen van de praktische elementen van de menselijke
De Franklin-Methode loopt voorop in het
• experimentele functionele anatomie in 3D,
biomechanische efficiëntie en dynamisch placement
• beweging om de nieuw gevonden patronen te
verinnerlijken en conditioneren
transformerende kracht van onze geest in alle facetten
van ons leven.
De Franklin-Methode is niet bezig het wiel opnieuw uit
te vinden, we verbinden alleen de spaken! Lichaam/geest,
houding, adem, gezondheid, creatieve beeldrijkheid en
motivatie.
Beeldrijkheid in de Frankln Metode is een, op alle zintuigen
gebaseerde bewegingsgerichte manier om lichaamspatronen
Het creëert een mix van oosterse en westerse
en functies via de hersenen te modelleren en veranderen.
denkbeelden en disciplines, sportpsychologie en
bewegingswetenschap. Een mix die zowel de
‘foutieve’ beeld een onmiddellijke vermindering van
De experimentele, aanschouwelijke anatomie die de
professioneel als de leek aanspreek en kan helpen zijn
functionaliteit tot gevolg.
Franklin-Methode doceert, bevordert een helder inzicht in
volle bewegingspotentieel te bereiken.
Het is dan ook een voor de hand liggende gedachte, dat
de beste manier om de functionele bewegingskwaliteit
van het lichaam te verbeteren juist begint bij het kiezen
van een beeld dat aansluit bij het ontwerp van het
het eigen lichaam. Als we dit verworven inzicht koppelen aan
de reconditionering in beweging én een dynamisch gerichte
De Franklin-Methode geeft je de handleiding voor een
beeldrijkheid dan is het zeer goed mogelijk om alle fysieke
actief leven!!
functies te verbeteren én te optimaliseren.
menselijk lichaam. Dit betekent dat zowel de
Een van de grootste ontdekkingen van de 21ste eeuw is die
toegepaste biomechanica als de capaciteit om
van kneedbaarheid (plasticiteit) van hersenen. Kort gezegd
verworven cognitieve inzichten te verinnerlijken
komt het erop neer dat het leven dat we leiden en de keuzes
belangrijk zijn voor het verbeteren van onze bewegings-
die we maken onze hersenen vormen en ontwikkelen. Het
kwaliteit en efficiëntie.
www.franklin-method.com
Vertaling: Yvonne Schüller, Studio Zuid voor Pilates & Franklin Educatie
in Eindhoven
Download