Patrick John MacKaaij

advertisement
nkelijk
a
fh
a
n
O
r van
u
e
s
i
v
ad
and
de ma
Patrick John
MacKaaij
over zijn hulp
bij scheidingen
“ De stabiliteit
van een huis is
erg belangrijk”
Onafhankelijk adviseur van de maand
Patrick John
MacKaaij
“ De stabiliteit van een huis is
erg belangrijk”
Patrick John MacKaaij [48]: “Ik zie het als mijn taak om beide partijen
bereid te vinden iets voor elkaar te doen. Het besef creëren dat je elkaar
kunt helpen bij elkaars woonoplossing waardoor je er beiden beter
uitkomt. Daarin komen mijn specialismen, financieel advies en mediation,
samen.”
“Regelmatig help ik mensen die vanuit een echt-
De situatie in beeld
scheiding een woning willen kopen of in hun huidige
“In eerste instantie word ik vaak benaderd door een
woning willen blijven wonen. Zij leggen daarvoor hun
van de scheidingspartners. Ik inventariseer dan de
financieringsvraagstuk bij mij neer. Als het me lukt om
situatie en vraag of ik ook met de andere partner con-
dit op te lossen, gaat er ondanks de emotionele situatie
tact mag zoeken. Door met beide partners in gesprek
toch een woonwens in vervulling. Ik vind het mooi als
ik daaraan kan bijdragen.”
Stabiliteit van een huis
“Ik merk dat de stabiliteit dat een huis biedt, erg
belangrijk is. Als dat gevoel van rust en veiligheid
weg dreigt te vallen, geeft dit vaak veel onrust en
onzekerheid. En dat is vervelend voor klanten. Als
hypotheekadviseur doe ik mijn best om klanten dan
ze snel mogelijk weer prettig te laten wonen door hen
te helpen met financieel advies en mediation. Daarbij
geeft de klant natuurlijk zelf de basis opnieuw vorm
en ik kan helpen om de financiële kaders daarvoor te
creëren.”
te gaan, krijg ik een compleet beeld. Bovendien krijg
je daardoor een onderlinge rust die de verdere afwikkeling ten goede komt, omdat van elkaar weet waar
je mee bezig bent. Vervolgens maak ik een analyse
van de specifieke situatie en bespreek de uitkomsten
ervan. Met elkaar nemen we dan de mogelijke oplossingen door. Ik laat dan ook zien wat er niet mogelijk
is en vraag ik vervolgens beide partners om hierover
na te denken.”
“Als ik met beide partners in gesprek ga,
ontstaat er onderlinge rust, omdat de
partners van elkaar weten waar zij mee
bezig zijn.”
Oplossingen bieden
Met elkaar de confrontatie aan
“Als een van beide scheidingspartners het gezamenlijke huis verlaat voordat de scheiding definitief is,
kan dit de rust brengen die nodig is om goed samen
“Er zijn vaak meer wegen die naar Rome leiden. Ik
te werken. Tegelijkertijd loop je hiermee het gevaar
probeer daarom de mogelijke oplossingen die er zijn
dat de onderlinge communicatie stil komt te liggen.
in beeld te brengen. Misschien wel een oplossing waar
Zo kan het hele proces langer duren.
niet eerder aan gedacht is. Of juist wel, maar waarvan
klanten denken dat het niet mogelijk is. Ik zie het als
Ik denk daarom dat het goed is, toch het gesprek met
mijn taak klanten daarin mee te nemen en goed voor
elkaar aan te gaan over moeilijke beslissingen die
te lichten.”
genomen moeten worden. Ook als dat tot een confrontatie leidt. Het hoeft ook niet veel tijd te kosten
om de hoofdlijnen met elkaar uit te zetten. Zo wordt
de woontoekomst voor beide partijen zichtbaar.”
Elkaar helpen
“Wat ik bij een echtscheiding probeer mee te geven, is
dat het voor beiden belangrijk is om goede oplossing
te vinden. Onderling begrip probeer ik te stimuleren.
Dat is mijn rol als hypotheekadviseur en mediator.
Ik probeer in mijn werk dan ook een situatie te creëren
waarin mijn klanten bereid zijn naar elkaar toe te
komen in plaats van elkaar de tent uit te vechten.”
“Soms denken klanten dat een van
beiden er aanzienlijk op achteruit zal
gaan, terwijl er vaak voor beiden een
prima oplossing te vinden is.”
Een goede oplossing voor beiden
“Als er niet in het belang van beide scheidingspartners
wordt gehandeld, zou dit een zware wissel kunnen
trekken op de eventuele toekomstige relatie die je
wilt of moet onderhouden. Zeker als er kinderen bij
betrokken zijn. Er wordt soms aangenomen dat een
van beiden er aanzienlijk op achteruit zal gaan, terwijl
er vaak voor beiden een prima oplossing kan worden
gevonden. Het is mooi als dat besef al vroeg in het
proces ontstaat.”
Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden wat Patrick John voor jou kan betekenen?
Neem dan gerust contact met hem op. Via de onderstaande gegevens is een afspraak snel gemaakt.
Het Financieel Bureau, Naarden Vesting
T. 035 678 02 75
E. [email protected]financieelbureau.nl
I. www.hetfinancieelbureau.nl
Juli 2016
BLG Wonen helpt al ruim 60 jaar mensen bij het vinden van een passende hypotheek. Samen met
de betere onafhankelijke adviseurs zoeken wij naar financiële oplossingen. In de rubriek ‘Adviseur
van de maand’ vertellen adviseurs je graag over wat zij voor jou kunnen betekenen en hoe zij tot
de beste financiële oplossing voor jouw situatie komen.
Ben je zelf op zoek naar een financieel adviseur? BLG Wonen heeft een groot landelijk netwerk
van onafhankelijke adviseurs. Op blgwonen.nl kan je met de Adviseurzoeker gemakkelijk een
adviseur bij jou in de buurt vinden.
Download