Folder Gewichtige Gezinnen v0.3-feb20.indd

advertisement
GEWICHTIGE
GEZINNEN
Voor volwassenen met veel overgewicht en een steunmaatje: om gezamenlijk een gezonde leefsƟjl vast te houden
L E E F S T IJ L
Het gevecht tegen overgewicht wint u niet alleen
Oude gewoontes, onregelmaƟg eten, er vaak alleen voor staan, negaƟeve gedachten
en gevoelens, een gezonde leefsƟjl niet volhouden… Er zijn meerdere redenen die veel
overgewicht in stand kunnen houden. Vooral als u geen steun ontvangt in uw privéleven, is
het ontzeƩend moeilijk om gezond te leven en dit vol te houden. Daarom staat in ‘GewichƟge
Gezinnen’ het samen gezond leven centraal.
Met ‘GewichƟge Gezinnen’ gaat u samen met een steunmaatje uit uw eigen omgeving aan
de slag met het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde leefsƟjl. Een steunmaatje
is iemand die een ander wil helpen om gezonder te gaan leven. Het steunmaatje kan uw
partner of familielid zijn, maar ook een vriend/ vriendin of buurman/ buurvrouw. Een
fysiotherapeut, diëƟst, psycholoog en een Beweegmaatje helpen u met het behalen van een
haalbaar gewichtsverlies dat ook op de lange termijn vol te houden is.
Meer grip op voedingspatroon, gedachten en gewicht
Het programma ‘GewichƟge Gezinnen’ duurt in totaal één jaar. Het begint met een
persoonlijk kennismakingsgesprek tussen u, uw steunmaatje en de trainer. In dit
kennismakingsgesprek wordt gekeken of het programma bij u beiden past en welke doelen u
met elkaar wil bereiken. Daarna volgt eerst een groepscursus van 9 bijeenkomsten waarin u
samen met andere koppels aan de slag gaat met voeding, gevoelens en gedachten en steun
vragen en geven. Na afloop daarvan start de persoonlijke begeleiding (in koppels), gedurende
9 maanden.
Wat komt aan bod
Tijdens het gehele programma staan uw acƟeplannen centraal. Onderdelen die aan bod
komen zijn:
 Steun vragen en geven aan elkaar: u en uw steunmaatje gaan elkaar helpen en
ondersteunen bij het vasthouden van een gezonde leefsƟjl
 Gedachten opsporen: u beiden gaan niet-realisƟsche en automaƟsche gedachten over
eten, gewicht, lichaam en uiterlijk opsporen en veranderen.
 VoedingsinformaƟe: eetpatronen gaat u met elkaar stapsgewijs veranderen door er
bewust van te worden. Ook krijgt u informaƟe over gezonde voeding en zijn er prakƟsche
kookworkshops.
 Beweging: plezierig bewegen en dit volhouden staat centraal.
Winnaar
In het najaar van 2012 won Avant sanare met dit programma-idee de wedstrijd
‘VoorGoedeZorg’ met als thema obesitas, georganiseerd door coöperaƟe VGZ.
Meedoen?!
In de eerste helŌ van 2013 start het programma ‘GewichƟge Gezinnen’ in de Afrikaanderwijk
in RoƩerdam, uitsluitend voor volwassenen met een IZA Cura verzekering (onderdeel van
coöperaƟe VGZ). Dankzij deze zorgverzekeraar zijn op dit moment aan deelname geen kosten
verbonden.
Bent u enthousiast geworden en wilt u meedoen? Dan is het belangrijk dat u een
steunmaatje vindt om samen aan het programma mee te doen. Samen vormt u een koppel.
In een koppel heeŌ minimaal één van u veel overgewicht en is de ander gemoƟveerd om
zijn/haar steunmaatje te zijn. ‘GewichƟge Gezinnen’ is een intensief jaarprogramma, waarbij
de betrokkenheid van beiden nodig is. U ondersteunt, moƟveert en acƟveert elkaar zodat
het u beiden lukt ‘lekker in je vel te ziƩen’ met een gezonde leefsƟjl. Betrokkenheid, inzet
en aanwezigheid Ɵjdens het gehele programma wordt verwacht. Wanneer u 80% of meer
aanwezig bent, ontvangt u een tegoedbon ter waarde van €25,- per persoon.
Wilt u zich aanmelden of heeŌ u nog vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat
(zie achterzijde). Na aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek om te bekijken of het programma bij u past.
Aanbod Avant sanare
Met onze cursussen krijgt u meer grip op uw leven en (her)vindt u de kracht
om tot een gezonde balans te komen.
Voor cliënten:
Anders denken
Angst
AsserƟviteit
Huiselijk geweld
LeefsƟjl
Opvoeden
Slapen
Somberheid
VoorlichƟngen
Voor het onderwijs en de jeugdzorg:
Cursussen of voorlichƟngen op maat, binnen uw organisaƟe of op een van
onze locaƟes over competenƟegericht of oplossingsgericht werken met ouders
en kinderen, het signaleren van psychische problemen en andere thema’s.
Voor bedrijven en organisaƟes:
Cursussen of voorlichƟngen op maat, binnen uw organisaƟe of op een van
onze locaƟes over leiding geven, werkstress, mindfulness en andere thema’s.
Kijk op de website voor een uitgebreid overzicht van ons aanbod of neem
contact met ons op.
Directiekade 15, 3089 JA Rotterdam
010 4286400, bgg 0610 301478
[email protected]
www.avantsanare.nl
@avantsanare
Download