Het gebeurt wel vaker dat mensen met kanker problemen op de

advertisement
Het gebeurt wel vaker dat mensen met kanker problemen op de werkplaats ondervinden. Stichting
tegen Kanker en de Europese kankerliga’s willen daar iets aan doen. We willen zowel nationale als
Europese politici en werkgevers overtuigen om met doordachte maatregelen mensen met kanker
betere steun en bescherming te bieden. Tegelijk willen we mensen met kanker ondersteunen
wanneer zij opnieuw aan de slag gaan.
Om politici en werkgevers ervan te overtuigen dat er een probleem is, moeten we niet alleen met
zekerheid kunnen zeggen dat er effectief een probleem is, maar moeten we dat probleem ook
accuraat in beeld weten te brengen. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk ervaringen van mensen
met kanker die problemen op de werkplaats ondervonden. We roepen iedereen op om zijn of haar
ervaringen met ons te delen. Hoe gedetailleerder uw informatie, hoe beter. Hieronder volgen enkele
vragen die u kunnen helpen om uw verhaal over te brengen.
Deel uw ervaringen rond werk/werkplaats!
1. In welke sector werkt u, en welk is uw functietitel? Werkt u voor klein bedrijfje of een grote
onderneming?
2. Wat voor problemen ondervond u tijdens uw tewerkstelling?
Werkte u tijdens uw behandeling?
Kon u terug aan de slag na uw behandeling?
Kreeg u een ziekte-uitkering?
Toonde uw werkgever begrip voor uw situatie?
Hielp u werkgever u bij uw terugkeer naar uw baan? Voorzag deze bv. een terugkeer in
stappen, gereduceerde werkuren, andere taken ...?
Wees alstublieft zo volledig mogelijk
3. Wie werd door uw werkgever betrokken bij uw terugkeer (bv. manager, human resource of
personeelsdienst, welzijnscomité, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts,
gezondheidscomité, vakbond ...)?
4. Hebt u naar oplossingen gezocht? Hoe? Waren uw manieren succesvol? Vond u een
oplossing? Zo ja, welke?
5. Wie heeft u geholpen met uw problemen? (bv. manager, advocaat, vakbond, vriend, andere
organisatie(s))?
6. Wanneer ondervond u deze problemen met tewerkstelling? (datum)
7. Welke diagnose kreeg u? Wanneer?
8. Is uw behandeling voorbij? Sinds wanneer?
9. Wat is uw huidige werksituatie? Kon u naar dezelfde baan terugkeren, of hebt u een andere?
Indien u een andere baan heeft, welke zijn de verschillen?
Deze informatie wordt gebruikt voor ons lobbywerk en wordt uiteraard confidentieel en anoniem
behandeld. Hartelijk dank voor uw tijd.
Stuur uw ervaringen naar Nele Van den Cruyce voor 26 juli 2013,
[email protected]
Download