Eemien en Weichselien

advertisement
§5 Het Postglaciaal (Eemien en
Weichselien) 100.00-10.000 BP
Tijdens het postglaciaal is ons land
niet door ijs bedekt.
We delen deze periode als volgt in:
-Het Eemien is een interglaciaal en in
deze periode wordt het wat warmer dan
tegenwoordig. Het vele smeltwater
zorgt voor een forse zeespiegelstijging
De Eemzee ontstaat => zie figuur 5 op
blz. 10. het noorden en westen worden
overspoeld door het water.
Er wordt hier schelprijk zand afgezet.
Je ziet dat de rivier de Rijn via het
IJseldal de Eemzee instroomt.
Deze rivier zet zand en klei af in dit
gebied.
Tijdens de Weichselien IJstijd komt het Landijs niet in NL, er heerst een in Nederland
dan een Pool/toendra klimaat.
De maximale ijsuitbreiding tijdens de laatste ijstijd (Weichselien). Of het landijs
verbinding had met de ijskap op Schotland en Engeland is niet goed bekend. Het gele
gebied was in de tweede helft van het Weichselien een poolwoestijn. De blauwe stip
geeft Groningen weer. De bruine zone was toendra, verder zuidelijk (oranje) was het
gebied met naaldwouden.
Tijdens het Weichselien is het koud
en droog in Nederland.
De Noordzee komt weer droog te
liggen.
Door de lange vrieskou verdwijnen
planten. Er kan dan veel winderosie
optreden.
Westenwinden nemen dan het zand
op en leggen dat als een soort deken
over geheel Nederland =>
DEKZAND(zie volgende dia)
dekzand
De hele fijne zanddeeltjes werden
verder gevoerd met de wind en
werden neergelegd
in de heuvels
van Limburg=>Löss
(zie volgende dia)
Lees blz. 23 §3
De koude en warme periode tijdens het postglaciaal. Bestudeer figuur C
Mariene (zee)
afzettingen door
stijging zeespiegel
Eolische (wind)
EEMZEE
afzettingen
tijdens het
weichselien
Download